สังคมไทยจะต้องมีการปรับตัวอย่างไรเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

1017 5

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ hachimaproject

 • สมาชิกใหม่(แรกเข้า)
 • *
 • กระทู้: 1
สังคมไทยจะต้องมีการปรับตัวอย่างไรเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน?
        ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยภาษา และวัฒนธรรมเอเชีย ให้คำตอบว่า การจัดการสังคมที่มีหลากหลายจะต้องเริ่มที่การปรับทัศนคติของเจ้าบ้าน ต้องมีการยอมรับในความหลากหลายของความแตกต่าง โดยใช้พื้นฐานทางหลักธรรมศาสนา ทั้งเรื่องของความเอื้ออาทร ช่วยเหลือเกื้อกูล รวมถึงให้โอกาสกับทุกกลุ่มได้แสดงอัตลักษณ์ของตนอย่างเสรี มีความเคารพซึ่งกันและกัน อยู่บนวิถีของคุณธรรมร่วมกัน สำหรับภาครัฐ ก็ควรจะมีการปรับนโยบายให้สอดคล้องกับวิถีศาสนาวัฒนธรรมของคนทุกกลุ่ม ควบคู่ไปกับการยอมรับ รวมทั้งส่งเสริมวิถีการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างโอกาสการศึกษาให้ครอบคลุม เพื่อให้เกิดความร่วมมือที่จะพัฒนาประเทศ ทั้งหมดนี้จะช่วยให้สังคมที่มีความหลากหลายสามารถอยู่ร่วมกันด้วยความรัก ความสันติ ความเข้าใจ อันจะนำไปสู่การสร้างสังคมสุขภาวะได้ นอกจากนี้ เรื่องของสิทธิเสรีภาพจะต้องให้อยู่บนฐานของกฏหมายร่วมกัน เช่น การเข้าถึงด้านบริการทางการแพทย์สาธารณสุขที่ปัจจุบันคนจากทุกเชื้อชาติสามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมกัน อีกประเด็นที่ประเทศมาเลเซียให้ความสำคัญเป็นอย่างมากคือ ด้านการศึกษา โดยมีการกำหนดนโยบายให้กลุ่มคนหลากหลายสามารถใช้ภาษาของชาติตนเอง ในการเรียนการสอนในประเทศ สามารถก่อตั้งโรงเรียนที่สอนด้วยภาษาของประเทศนั้นๆ ทั้งนี้ เยาวชนบุตรหลานของชาติพันธุ์ไม่จำเป็นที่จะต้องเข้าเรียนในเฉพาะโรงเรียนของชาติตนเอง แต่สามารถเลือกศึกษาได้ในทุกโรงเรียนโดยไม่มีข้อจำกัด และนี่จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ประชาชนในประเทศมาเลเซียสามารถอยู่ร่วมกันได้ในสังคมหลากวัฒนธรรม

ออฟไลน์ Changezapay

 • สมาชิกใหม่(แรกเข้า)
 • *
 • กระทู้: 2
เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งครับ

ออฟไลน์ arfan13

 • สมาชิกทั่วไป
 • *
 • กระทู้: 191
 • ถ้าคิดจะทำ ก็ควรทำให้ถึงที่สุด
  • รายได้เสริม
ก็น่าจะดีขึ้นมั้ง

ออฟไลน์ suwimon

 • สมาชิกใหม่(แรกเข้า)
 • *
 • กระทู้: 9
เริ่มตั้งแต่ด้านภาษากันก่อนเลย ดีกว่าค่ะ

ออฟไลน์ bowsaint

 • สมาชิกใหม่
 • *
 • กระทู้: 67
  • www.bschange.com
ขอบคุณครับ แต่ผมคิดว่าน่าจะปรับตัวไปในทางที่ดีมากกว่าเสียครับ

ออฟไลน์ naateenee

 • สมาชิกใหม่
 • *
 • กระทู้: 44
  • Clixsads.blogspot.com
ปรับที่พื้นฐานครอบครัว การศึกษา ภาษา มั่ง ผิดพลาดขออภัย  :MH39: