แนะนำ มือใหม่ หัดสร้างเว็บคะ

3410 14

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ koryah

 • สมาชิกทั่วไป
 • *
 • กระทู้: 166
  • งานออนไลน์,รายได้ผ่านเน็ต,ธุรกิจออนไลน์,ธุรกิจเครือข่ายออนไลน์,ทำงานผ่านเน็ต
สำหรับ 10 ข้อที่ไม่ควรละเลยในเว็บไซต์ขนาดเล็ก

1.ก่อนอื่นเลยคะ “วางแผน”
2. แทรก Meta tags ในเว็บของคุณ
3.  อย่าใส่ภาพเคลื่อนไหวให้มากเกินไป
4. อย่าให้ เว็บของคุณใช้เวลาแสดงผลงานกว่า 8 – 10 วินาที !
5. อย่าเชื่อใจพวก WYSIWYG HTML editors เช่นDreamweaver, Frontpage
6. ควรเว้นช่องไฟระหว่างวัตถุ
7.การใช้สีสิ่งที่สำคัญมากในเว็บมาก (ใครที่เว็บกำลังเป็นสีขนมชั้น ควรอ่านอย่างมาก)ข้อแนะนำในการทำเว็บไซต์

    1. การเลือกเนื้อหาเว็บไซต์ ถือเป็นส่วนสำคัญในการเริ่มต้นทำเว็บไซต์ ทั้งการจัดโครงสร้าง และ ความ นิยมของเว็บไซต์ สำหรับผู้เริ่มต้น ซึ่งไม่แน่ใจว่าจะเลือกหัวข้อใด ควรเริ่มต้นจาก การสำรวจตัวเอง ว่า ชอบ หรือ สนใจสิ่งใด มากที่สุด หรือ มีความรู้เชี่ยวชาญด้านใดมากที่สุด

    2. โครงสร้างของเว็บไซต์ มีจุดมุ่งหมายสำคัญคือ การที่จะทำให้ ผู้เข้าเยี่ยมชม สามารถค้นหาข้อมูล ใน เว็บไซต์ได้อย่างเป็นระบบ ประการแรกต้องพิจารณาถึง ความเป็นไปได้ของประเภทของผู้เข้าเยี่ยมชม เพราะผู้เยี่ยมชมแต่ละประเภท ก็จะค้นหาข้อมูลที่แตกต่างกัน ดังนั้นสิ่งที่ควรจะทำก็คือการจัดกลุ่ม ของข้อมูลโดยให้รวมหัวข้อย่อยต่างๆ ให้อยู่ในหัวข้อหลัก โดยมีจุดมุ่งหมายให้ จำนวนข้อหลักน้อย ที่สุด นอกจากนี้การจัดไฟล์และไดเร็กทอรี่ ก็จะช่วยให้การดูแลรักษาและการตรวจสอบความ ผิดพลาดของเว็บไซต์ง่ายยิ่งขึ้น เช่น การจัดไฟล์รูปภาพไว้ที่เดียวกัน หรือ จัดเว็บไซต์ที่เป็นเรื่อง เดียวกันไว้ในไดเร็กทอรี่เดียวกัน เป็นต้น

    3. สามารถดูเว็บไซต์ได้ในหลายบราวเซอร์ การทำเว็บไซต์ควรจะทำเพื่อให้สามารถดูได้จากทุกๆ Version ของ Software ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Netscape Communicator Internet Explorer หรือ อื่นๆ การ ทำให้ทุกคนดูได้นี้ ถือว่าเป็นการขยายฐานของผู้เข้าเยี่ยมชม

    4. ความเร็วในการโหลดเว็บไซต์ สำหรับหน้าแรกของเว็บไซต์ไม่ควรให้โหลดข้อมูลช้า ปัจจัยที่จะ กระทบต่อความเร็ว ได้แก่ ขนาดของรูปภาพที่ใช้ จำนวนของรูปภาพที่ใช้ และปริมาณของตัวอักษรที่ อยู่บนหน้านั้นๆ อนึ่งความเร็วในการโหลดเว็บไซต์ อาจอยู่ที่ Server ที่เว็บไซต์นั้นๆอยู่ว่ามี ความสามารถสูงเพียงใด ขนาดของรูปภาพที่ใช้ควรจะมีขนาดไม่เกิน 20-30K ต่อรูป ส่วนประเภทของ รูปนั้นควรเป็น GIF หรือ JPEG ถ้าขนาดของรูปภาพใหญ่เกินไป อาจตัดแบ่งให้ขนาดเล็กลง และใช้ ตารางช่วยในการจัดรูปภาพนั้นๆ

    5. ความง่ายในการค้นหาข้อมูล ปัจจัยหลักนั้นขึ้นอยู่กับโครงสร้างของเว็บไซต์ตั้งแต่ตอนแรกที่มีการจัด โครงสร้างและจัดกลุ่มของข้อมูล นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่นๆ อีกเช่น การมี Navigator bar หรือ แถบนำ ทาง ในทุกๆหน้าของเว็บไซต์ และถ้าสามารถให้บริการ Search และ Sitemap ได้ก็จะเป็นสิ่งที่จะช่วย ให้ค้นหาข้อมูลได้ง่ายยิ่งขึ้น

    6. ตัวอักษร, ฉากหลัง และ สี สำหรับรูปแบบที่นิยมใช้คือ ตัวอักษรสีดำ บนฉากหลังขาว ถ้าต้องการ กำหนดประเภทของตัวอักษรควรใช้ที่เป็นสากลนิยม เช่น ในกรณีภาษาอังกฤษ อาจใช้ Arial หรือ Times News Roman เป็นต้น ส่วนภาษาไทย อาจใช้ MS Sans Serif การเลือกใช้ตัวอักษรภาษาไทยนั้น ต้องระวังเป็นพิเศษเพราะในกรณีที่เครื่องผู้เยี่ยมชมไม่มีตัวอักษรนั้นๆ อาจทำให้ผู้เข้าเยี่ยมชมไม่ สามารถอ่านตัวอักษรได้เลย

    7. รูปภาพ ที่ใช้มี 2 ประเภทคือไฟล์กราฟิกประเภท GIF หรือ JPEG ในปัจจุบันไฟล์ประเภท PNG ก็มี บางเว็บใช้เช่นกัน หนึ่งในหลักการพิจารณาการใช้ประเภทเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด คือ จำนวนสีของ รูปภาพนั้นๆ ถ้าเป็นภาพแต่งหรือภาพถ่ายที่มีสีมากๆ ก็ควรใช้ไฟล์ประเภท JPEG แต่ถ้าเป็นเพียงปุ่ม หรือป้ายที่มีสีไม่มากก็ควรใช้ GIF พร้อมกับพิจารณาเรื่องขนาดของไฟล์ด้วย อนึ่งควรจะมีการคะเน ขนาดของรูปภาพที่จะใส่บนเว็บไซต์ก่อน เพื่อจะได้ใช้ขนาด และ อัตราส่วน ที่พึงพอใจมากที่สุด

    8. ส่วนประกอบที่ขาดไม่ได้ของเว็บไซต์ เช่น หัวข้อที่เกี่ยวกับผู้จัดทำ อาจเป็นประวัติความเป็นมา และ/ หรือ ข้อมูลปัจจุบัน (About us) เหล่านี้ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับผู้เขา้เยี่ยมชม และเพิ่มเติมเกี่ยวกับ แถบนำทาง Search Sitemap และยังมีหัวข้ออื่นๆ อีก เช่น ข้อเสนอแนะ (Feedback) คำถามที่ถูกถาม บ่อย (FAQ - Frequently Asked Questions)

    9. ก่อนที่จะนำเว็บไซต์ Upload ไปยัง Server ควรจะมีการทดสอบ โดยใช้ทั้ง Netscape Communicator และ Internet Explorer เพื่อดูความเร็วในการโหลดว่าช้าหรือเร็วเพียงใด Link ทั้งภายใน และ ภายนอก ถูกต้องหรือไม่ รูปภาพถูกต้องหรือไม่ พิสูจน์อักษร และอ่านข้อมูล เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลต่างๆ ถูกต้อง

    10. หลังจากที่เว็บไซต์ Publish ถ้าเป็นไปได้ควรทดสอบ เหมือนกับที่ทดสอบก่อนที่จะ Publish เพื่อความ แน่ใจอีกครั้ง นอกจากการทดสอบแล้ว สิ่งที่จะต้องกระทำหลัง Publish คือ การสำรวจ ปรับปรุง และ ดูแลรักษาเว็บไซต์ เมื่อพบความคิดดีๆ ที่อาจนำมาปรับปรุงเว็บไซต์ได้ก็ควรจะจดบันทึกไว้ ถ้าเป็นการ แก้ไขนิดหน่อยก็ควรทำการแก้ไขทันที แต่ถ้าเป็นการแก้ไขที่ต้องใช้เวลานานควรรอสักระยะรวบรวม สิ่งที่ต้องการแก้ไขทั้งหมด

ที่มา: จากคู่มือ โครงการอบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตร?ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานออกแบบสิ่งพิมพ์และจัดทำเว็บเพจ? มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

8.  หน้าแรก หรือหน้า “ต้อนรับ”
9.  สำหรับใครที่ทำธุรกิจ (ยกตัวอย่างธุรกิจGDI เราละกัน)
10 .ขนาดเว็บไซต์ของ (กรณีที่คุณเขียนเว็บด้วยโปรแกรมสร้างเว็บเอง)


ถ้าเพื่อนๆสนใจ เกี่ยวกับแนวทางการทำการตลาดออนไล์ แวะไปที่นี่ได้ค่ะ
http://imoschool.domainaffiliate.ws/
**ฝากแชร์ แบ่งปันสิ่งดีๆ ได้ที่หน้าเว็บ จะขอบพระคุณอย่างแรงคะ  :MH41:
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 24 มีนาคม 2557, 13:43:42 โดย koryah »
ลงทะเบียนรับข้อมูล ธุรกิจออนไลน์ ทำงานผ่านเน็ตที่บ้าน ที่นี่
 :MH35: 
https://www.xn--72c6afaa9cs6da1c8mc7h.ws

ออฟไลน์ ผู้ก่อการรัก

 • Global Moderator
 • สมาชิกขาประจำ
 • *
 • กระทู้: 3960
 • คิดถึงเธอทุกทีที่อยู่คนเดียว

ออฟไลน์ designz

 • สมาชิกใหม่
 • *
 • กระทู้: 91
 :MH3: รับทราบครับ ได้แนวทางอีก

ส่วนมากตัวเองใช้แต่แบบพวก cms ต่างๆ

ถ้าให้ทำแบบ html เพียวๆๆ นี่ก็คงมึนๆๆหน่อย

ขอเป็นแนวทางจ๊ะ
ติดต่อ Facebook http://on.fb.me/12LIgN4

ออฟไลน์ koryah

 • สมาชิกทั่วไป
 • *
 • กระทู้: 166
  • งานออนไลน์,รายได้ผ่านเน็ต,ธุรกิจออนไลน์,ธุรกิจเครือข่ายออนไลน์,ทำงานผ่านเน็ต
สำหรับ 10 ข้อที่ไม่ควรละเลยในเว็บไซต์ขนาดเล็ก

1.ก่อนอื่นเลยคะ “วางแผน”
2. แทรก Meta tags ในเว็บของคุณ
3.  อย่าใส่ภาพเคลื่อนไหวให้มากเกินไป
4. อย่าให้ เว็บของคุณใช้เวลาแสดงผลงานกว่า 8 – 10 วินาที !
5. อย่าเชื่อใจพวก WYSIWYG HTML editors เช่นDreamweaver, Frontpage
6. ควรเว้นช่องไฟระหว่างวัตถุ
7.การใช้สีสิ่งที่สำคัญมากในเว็บมาก (ใครที่เว็บกำลังเป็นสีขนมชั้น ควรอ่านอย่างมาก)
8.  หน้าแรก หรือหน้า “ต้อนรับ”
9.  สำหรับใครที่ทำธุรกิจ (ยกตัวอย่างธุรกิจGDI เราละกัน)
10 .ขนาดเว็บไซต์ของ (กรณีที่คุณเขียนเว็บด้วยโปรแกรมสร้างเว็บเอง)


เพื่อนๆสามารถอ่าน รายละเอียดของแต่ละข้อได้ที่นี่นะคะ
**ฝากแชร์ แบ่งปันสิ่งดีๆ ได้ที่หน้าเว็บ จะขอบพระคุณอย่างแรงคะ  :MH41:
ลงทะเบียนรับข้อมูล ธุรกิจออนไลน์ ทำงานผ่านเน็ตที่บ้าน ที่นี่
 :MH35: 
https://www.xn--72c6afaa9cs6da1c8mc7h.ws

ออฟไลน์ Tuxedo

 • สมาชิกใหม่
 • *
 • กระทู้: 31
ขอบคุณมาก :MH18:

ออฟไลน์ salaf

 • สมาชิกใหม่(แรกเข้า)
 • *
 • กระทู้: 9
  • ไอทีเล่น ๆ HackIT4Fun
ขอบคุณมากครับ
ผมใช้ Blogspot อยู่ ทำเว็บเล็ก ๆ
ไอทีเล่น ๆ HackIT4Funเว็บบล็อกทิปไอทีที่คุณควรติดตาม นำเสนอทิปไอที เกร็ดความรู้คอมพิวเตอร์ ทิปการใช้งานเครื่องมือบนคอมพิวเตอร์และเครื่องมือออนไลน์ฟรีๆ

ออฟไลน์ poilce01

 • สมาชิกใหม่(แรกเข้า)
 • *
 • กระทู้: 5
 :MH21: ว้าว ขอบคุณมากครับ

ออฟไลน์ ナット。

 • สมาชิกทั่วไป
 • *
 • กระทู้: 211
 • New York City
  • 4Nav
แล้ว ของผม เป็นงัย บ้าง  เป็น blog นะ ช่วยคอมเม้น หน่อย

http://nav-online.blogspot.com/
My Blog |  http://nav-room.blogspot.com  |  http://nav-online.blogspot.com  | แวะเข้ามาเยี่ยมชม ได้ คับ
FaN Page : http://www.facebook.com/pages/Favorites/310507358972213

|

ออฟไลน์ Rachata

 • สมาชิกทั่วไป
 • *
 • กระทู้: 119
ได้ความรู้เลยครับ
ขายซันออนน้ำยาเร่งผมยาว ราคาถูก!!
https://www.facebook.com/sellsunon

ขาย Sport Armband สายรัดแขน โทรศัพท์ ใส่ออกกำลัง วิ่ง
https://www.facebook.com/sportarmbands?fref=ts

ออฟไลน์ taohorn

 • สมาชิกทั่วไป
 • *
 • กระทู้: 122
ขอบคุณมากครับ ได้ความรู้เยอะเลยออฟไลน์ pdewxyz

 • สมาชิกใหม่(แรกเข้า)
 • *
 • กระทู้: 6
ขอบคุณมากครับ

ออฟไลน์ SFpaysLife

 • สมาชิกใหม่(แรกเข้า)
 • *
 • กระทู้: 5
  • SFpays Life
ขอบคุณมากครับ ได้มารื้อฟื้นใหม่
ด่วน! เปิดรับสมัครแล้ว SFpays Life Team

ออฟไลน์ ชอบหาเงิน

 • สมาชิกใหม่
 • *
 • กระทู้: 64
 • การมีเครื่องมือในการทำธุรกิจทีดี ได้เปรียบคนทั้งโลก
  • สอนฟรี! วิธีสร้างรายได้แบบ อัตโนมัติ ระบบทำงานแทน 100%

ออฟไลน์ fanfinfun

 • สมาชิกใหม่
 • *
 • กระทู้: 29
ขอบคุณครับ
สำหรับเนื้อหาดีๆ

  :MH3:

ออฟไลน์ arfan13

 • สมาชิกทั่วไป
 • *
 • กระทู้: 191
 • ถ้าคิดจะทำ ก็ควรทำให้ถึงที่สุด
  • รายได้เสริม
ขอบคุณข้อมูลดีๆครับ     :MH21: