บัญชีบริจาคโรงพยาบาลสงฆ์ ขอเชิญทำบุญช่วยพระภิกษุอาพาธ

14327 3

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ gator999

 • สมาชิกใหม่
 • *
 • กระทู้: 85
บัญชีบริจาคโรงพยาบาลสงฆ์ ขอเชิญทำบุญช่วยพระภิกษุอาพาธ

พระพุทธองค์ทรงตรัสว่า "การดูแล และอุปัฏฐากพระภิกษุไข้ (เจ็บไข้ได้ป่วย) อานิสงส์เท่ากับได้อุปัฏฐากเราตถาคต"
 
 
01. โรงพยาบาลสงฆ์ กรุงเทพฯ
โทร. 02 - 2471825-6, 02 - 3544310
ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนศรีอยุธยา
เลขบัญชี 013-1-85026-1
ชื่อบัญชี "เงินบริจาคบำรุงโรงพยาบาลสงฆ์"
(หากต้องการใบอนุโมทนาแฟกซ์ใบโอนที่เบอร์ 02-3544273)
หมายเหตุ สามารถระบุหรือไม่ระบุได้ 4 วัตถุประสงค์
ค่าเลือด ค่ายา ค่ารักษา บำรุงทั่ว ๆ ไป
เงินที่เข้าบัญชีนี้ ใช้นำไปรักษาพระสงฆ์อาพาธทันที
 
02. มูลนิธิ โรงพยาบาลสงฆ์ กรุงเทพฯ
โทร. 02 - 3544288, 02 - 3544278, 02 - 6409537, 02 - 3544293 ต่อ 4111, 5125
ธนาคารทหารไทย สำนักพหลโยธิน
เลขบัญชี 001 - 2 - 46180 - 2
ชื่อบัญชี "มูลนิธิโรงพยาบาลสงฆ์"
(หากต้องการใบอนุโมทนาแฟกซ์ใบโอนที่เบอร์ 02 - 6449779)
หมายเหตุ สามารถระบุหรือไม่ระบุได้ 4 วัตถุประสงค์
ค่าเลือด ค่ายา ค่ารักษา บำรุงทั่ว ๆ ไป
เงินที่เข้าบัญชีนี้ ใช้เฉพาะดอกผลเท่านั้น เงินตั้งแต่ 1,000 บาท สามารถขอตั้งและระบุชื่อกองทุนได้
 
03. โรงพยาบาลจุฬาฯ
ตึกวชิรญาณวงศ์ (หอสงฆ์อาพาธจุฬา) โทร. 02 - 2564263
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา สภากาชาดไทย
เลขบัญชี 045 - 2 - 88000 - 6
ชื่อบัญชี "สภากาชาดไทย"
เมื่อโอนแล้วต้องแฟกซ์ทุกครั้งเพื่อแจ้งวัตถุประสงค์ว่า เพื่อพระอาพาธจุฬาที่เบอร์แฟกซ์ 02 - 2517901
 
04. โรงพยาบาลศิริราช
โทร. 02 - 4197658 - 60 กด 101 และ 104 แฟกซ์กด 131
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขา อรุณอัมรินทร์
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
เลขบัญชี 157 - 1 - 08108 - 3
ชื่อบัญชี "ศิริราชมูลนิธิ"
หรือ
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา ศิริราช
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
เลขบัญชี 016 - 3 - 00049 - 4
ชื่อบัญชี "ศิริราชมูลนิธิ"
เมื่อโอนแล้วต้องแฟกซ์ทุกครั้งเพื่อแจ้งวัตถุประสงค์ว่า เพื่อพระอาพาธศิริราชที่เบอร์แฟกซ์ โทร.
02 - 4197658 - 60 กด 131
 
05. โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
โทร. 02 - 6186200
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขา คลองประปา
ประเภทบัญชีฝากประจำ 12 เดือน
เลขบัญชี 053 - 2 - 07758 - 2
ชื่อบัญชี "มูลนิธิเพื่อรักษาพยาบาลพระภิกษุอาพาธ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ"
แฟกซ์ 02 - 2781017
 

ออฟไลน์ gator999

 • สมาชิกใหม่
 • *
 • กระทู้: 85

06. ที่พักสงฆ์ ก.ม. 27
โทร 02 - 5236446
ธนาคารกรุงเทพฯ สาขา ประชาชื่น
เลขบัญชี 193 - 0 - 10107 - 4
ชื่อบัญชี "มูลนิธิจันทสาโร (หลุยส์)"
หากต้องการใบอนุโมทนากรุณาโทรศัพท์กราบเรียนถามพระว่าจะให้ทำอย่างไร หรือเขียนจดหมายถาม
ที่อยู่ 75/15 ซอยแข็งขัน 3 ถนนพหลโยธิน ซอย 64 กทม.
 
07. โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม จ. สุโขทัย
โทร 055 - 659072
ธนาคารกรุงเทพฯ สาขาทุ่งเสลี่ยม
เลขบัญชี 460 - 0 - 02275 - 2
ชื่อบัญชี "วัดพิพัฒน์มงคล"
หากต้องการใบอนุโมทนากรุณาสอบถามก่อน
จุดเด่นของหอสงฆ์อาพาธ โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม คือ การใช้แพทย์แผนไทยเข้าร่วมการรักษาด้วย
เบอร์บัญชีนี้เป็นการสร้างอาคารหอสงฆ์อาพาธแบบชั้นเดียว จำนวน 30 เตียง งบประมาณ 9 ล้านบาท
(หากเงินเกินค่าก่อสร้างจะนำไปใช้ในการรักษาพระภิกษุสงฆ์และประชาชนต่อไป)
 
08. โรงพยาบาลเลย
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาภูเรือ (จังหวัดเลย)
เลขบัญชี 758 - 2 - 00777 - 8
ชื่อบัญชี "วัดป่าม่วงไข่"
ดำเนินการโดย หลวงพ่อขันตี ญาณวโร
 
09. ตึกพิเศษสงฆ์ 94 ปีหลวงปู่ศรี มหาวีโร โรพยาบาลศรีสมเด็จ
ธนาคารกรุงเทพฯ
เลขบัญชี 269 - 4 - 77777 - 8
ชื่อบัญชี "94 ปีหลวงปู่ศรี มหาวีโร"
หรือ
ธนาคารกรุงไทย
เลขบัญชี 448 - 0 - 10763 - 0
ชื่อบัญชี "94 ปีหลวงปู่ศรี มหาวีโร"
ผู้ประสานงาน 086 - 2414447 086 - 2287489
โรงพยาบาลศรีสมเด็จ 043 - 508151, 043 - 508153 - 5
 
10. โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ธนาคารทหารไทย สาขาบ้านผือ
เลขบัญชี 362 - 2 - 36452 - 3
ชื่อบัญชี "กองทุนหออภิบาลสงฆ์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ในอุปถัมภ์วัดป่านาคำน้อย"
แฟกซ์ 043 - 348395 ระบุ หอสงฆ์ 19 ชั้น
หัวหน้าหอสงฆ์ คุณวรารัตน์ สุนทราภา 043 - 366331
 

ออฟไลน์ gator999

 • สมาชิกใหม่
 • *
 • กระทู้: 85
11. โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร. 043 - 366331
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เลขบัญชี 551 - 2 - 99665 - 8
ชื่อบัญชี "หอสงฆ์ตึก 19 ชั้น"
แฟกซ์ 043 - 34895 ระบุ หอสงฆ์ 19 ชั้น
 
ทั้งรายการที่ 10 และ 11 หากพระภิกษุสงฆ์อาพาธเดินทางไปถึงจังหวัดขอนแก่นแล้ว
ไม่มีที่พักรอการตรวจ ให้พักที่วัดป่ามหาวิทยาลัย หรืออีกชื่อว่า วัดป่าโนนม่วงได้ แม้ที่สุดอาจต้องพักระยะยาวก็พักได้
 
12. โรงพยาบาล 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ์ จ. อุบลราชธานี
โทร.045 - 31930098
ธนาคารกรุงเทพฯ สาขาบางรัก
เลขบัญชี 242 - 0 - 14567 - 0
ชื่อบัญชี "มูลนิธิ โรงพยาบาล 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ์"
แฟกซ์ 02 - 6739940 - 3 045 - 319399
และสวนสมุนไพรไทยที่ต่อไปภายภาคหน้าอาจเป็นแพทย์ทางเลือกอีกแผนหนึ่ง)
 
13. ตึกสงฆ์อาพาธ โรงพยาบาลอุดร 10 ชั้น 200 ล้านบาท
ขณะนี้ทราบว่าได้เงินทำบุญ 107 ล้านบาทแล้ว
( กำลังอยู่ในระหว่างการก่อสร้างอาคารหอสงฆ์อาพาธ 10 ชั้น )
โทร 042 - 348890, 042 - 282258
ธนาคารกสิกรไทย สาขาเอกมัย
เลขบัญชี 057 - 2 - 50100 - 9
ชื่อบัญชี "ผ้าป่า 84,000 กอง โรงพยาบาลอุดรธานี โดยหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน"
หรือ
ธนาคารกสิกรไทย สาขาอุดรธานี
เลขบัญชี 110 - 2 -20733 - 3
ชื่อบัญชี "ผ้าป่า ๘๔,๐๐๐ กอง โรงพยาบาลอุดรธานี โดยหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน"
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาอุดร
เลขบัญชี 510 - 4 -18734 - 8
ชื่อบัญชี "ผ้าป่า 84,000 กอง โรงพยาบาลอุดรธานี โดยหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน"
(โอนต่างสาขาไม่เสียค่าบริการ ถามได้ที่เคาน์เตอร์ธนาคาร)
แฟกซ์ 042 - 244249
 
14. มูลนิธิหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
โทร 02 - 4122752
ธ. กรุงเทพฯ สาขาบางกอกน้อย
เลขบัญชี 119 - 0 -200137
ชื่อบัญชี "น.ส. มานี ตั้งตรงจิต"
โอนแล้วต้องแฟกซ์ทุกครั้งเพื่อแจ้งวัตถุประสงค์ที่แน่ชัด เช่น เป็นค่ารถ ค่าเดินทางแก่พระ
หรือค่าฟอกเลือด หรืออื่น ๆ
 
15. มูลนิธิหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
โทร. 02 - 4122752
ธ. กสิกรไทย สาขาพรานนก
เลขบัญชี 019 - 2 - 27502 - 4
ชื่อบัญชี "มูลนิธิพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต"
โอนแล้วต้องแฟกซ์ทุกครั้งเพื่อแจ้งวัตถุประสงค์ที่แน่ชัด
เช่นเป็นค่าจัดถวายภัตตาหารเลี้ยงพระที่มาพักหรือค่าอื่น ๆ
 

ออฟไลน์ stapza5540

 • สมาชิกทั่วไป
 • *
 • กระทู้: 170