เนื้อเพลง ฟังเพลง Happy Together - Super Junior

824 0

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ MiNiMonkey

  • สมาชิกทั่วไป
  • *
  • กระทู้: 241

เนื้อเพลง Happy Together

[KyuHyun]??? ? ???? ? ?? ? ??? ??? ?? ? ?? ? ?? ? ???
[KyuHyun]โอ นึล โด นัล คี ดา รยอ จุน เน โม ซึม นัน คี ออ เค คา กึม ชิก ฮี มี ดึล เต มยอน นัน ฮัง ซัง นอล เซง กัก เค
(คยูฮยอน) วันนี้ด้วย ผมยังจำท่าทางของคุณที่รอผมได้ ในบางครั้งถ้าต้องการพลัง ผมจะคิดถึงคุณเสมอ

[Sungmin]??? ?? ?? ??? ?? ??? ???? ? ???
[Sungmin]โก มา วอ คี ปึล เต มยอน ทา กา จี อุด โก ออน เจ นา ซา รัง ฮา นึน มัม ชุง บุน เฮ
(ซองมิน) ขอบคุณครับ ถ้าเวลาที่ดีใจจะยิ้มดัวยกัน และ หัวใจสมบูรณ์ที่รักกันเสมอ

[Donghae]?? ??? ?? ?? ?? ?? ? ????
[Donghae]คือ จอ พัด คี มัน แฮด ดอน นอ เอ มา อึม อี เจน ทา ดล รยอ ชุล เก
(ทงเฮ) หัวใจของผมที่เคยแค่รับ ตอนนี้จะให้คุณคืนทั้งหมด

[Yesung]?? ? ??? ?? ?? ?? ?? ??? ?? ?? ????
[Yesung]โช กึม ดอ คา กา อี ซา รัง นอ วา เน กา ชี กึม อี เด โร ฮัง ซัง นอ รึร จี คยอ จุล เก
(เยซอง) ความรักของผมกับคุณจะใกล้กันเข้ามาอีก ตอนนี้ผมจะรักษาคุณไว้เช่นเดิมเสมอ

[Ryeowook]??? ??? ??? ??? ?? ? ??? ?
[Ryeowook]เต โร นุน ชี ชยอ ซอ อา พือ โก ฮิม ดึล มยอน คือ จอ นอน คี เด มยอน ดเว
(รยออุค) บางครั้ง ถ้าลำบากและเจ็บปวดเพราะว่าเหนื่อยล้า ขอให้คุณแค่ยังเฝ้าคอยก็พอ

[Siwon]??? HAPPY TOGETHER
[Siwon]ยอง วอน ฮี HAPPY TOGETHER
(ชีวอน) ตลอดไป HAPPY TOGETHER

[Kangin]??? ?? ??? ??? ? ???
[Kangin]โช กึม มัน ทา รึร ปู นิน เด ชา กี อุน คือ ชี ซอน ดึล
(คังอิน) พวกสายตาที่เย็นชาเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

[Hangeng]? ?? ?? ??? ??? ?? ??..
[Hangeng]คือ นู กา มวอ รา ฮัน เด โด นอ มา นึน พยอน ชี อัน กิล
(ฮันคยอง) ไม่ว่าใครพูดว่าอย่างไรก็ตาม ผมจะไม่เปลี่ยนไปจากคุณ

[Siwon]??? ?? ?? ??? ?? ??? ???? ????
[Siwon]โก มา วอ ฮิม ดึล เต มยอน ทา กา จี อุล โก ออน เจ นา ฮัม เก ฮา มยอ ชี คยอ จวอ ซอ
(ชีวอน) ขอบคุณครับ ถ้าเวลาที่ต้องการพลัง จะร้องไห้ด้วยกัน และอยู่ด้วยกันเสมอ แล้วช่วยรักษามันไว้ด้วย

[Leeteuk]?? ??? ?? ?? ?? ?? ? ????
[Leeteuk]คือ จอ พัด กี มัน เฮด ดอน นอ เอ มา อึม อี เจน ทา ทล รยอ จุล เก
(อีทึก) หัวใจของผมที่เคยแค่รับ ตอนนี้จะให้คุณคืนทั้งหมด

[Ryeowook]?? ? ??? ?? ?? ?? ?? ??? ?? ?? ????
[Ryeowook]โช กึม ดอ คา กา อี ซา รัง นอ วา เน กา ชี กึม อี เด โร ฮัง ซัง นอ รึร จี คยอ จุล เก
(รยออุค) ความรักของผมกับคุณจะใกล้กันเข้ามาอีก ตอนนี้ผมจะรักษาคุณไว้เช่นเดิมเสมอ


[Kyuhyun]??? ??? ??? ??? ?? ? ??? ?
[Kyuhyun]เต โร นุน ชี ชยอ ซอ อา พือ โก ฮิม ดึล มยอน คือ จอ นอน คี เด มยอน ดเว
(คยูฮยอน) บางครั้ง ถ้าลำบากและเจ็บปวดเพราะว่าเหนื่อยล้า ขอให้คุณแค่เฝ้าคอยก็พอ

[Kangin]??? HAPPY TOGETHER
[Kangin]ยอง วอน ฮี HAPPY TOGETHER
(คังอิน) ตลอดไป HAPPY TOGETHER

[Donghae]??? ??? ?? ??? ?? ??
[Donghae]เซ ซา เง คา รยอ จิน นุน มุล ฮึล รี โก อี ซึล เต โด
(ทงแฮ) ในโลกนี้ แม้ว่าเวลาที่ซ่อนน้ำตาที่ไหลเอาไว้

[Yesung]??? ??? ?? ??? ?? ? ?? ?? HAPPY TOGETHER
[Yesung]นุนบู ชิน คือ เด กา อิด ซอ ฮิม แน ออ อู ซึล ซู อิด นึน ฮัง ซัง HAPPY TOGETHER
(เยซอง) ตาที่แสบ เมื่อมีคุณอยู่ มีพลัง สามารถยิ้มได้เสมอ HAPPY TOGETHER

[Sungmin]? ?? ??? ? ?? ???
[Sungmin]นอน นา เอ ชอน บู ยา นอน นา เอ ชเว โก ยา
(ซองมิน) คุณคือทั้งหมดของผม คุณคือที่หนึ่งของผม

[Ryeowook]? ?? ?? ?? ??? ? ??~~~
[Ryeowook] เน ซา รัม คือ เด นู กา มวอ เร โด เน ซา รัง
(รยออุค) คุณคือของผม แม้ ใครพูดอะไรก็ตาม ความรักของผม

[ALL]*?? ? ??? ?? ?? ?? ?? ??? ???? ?? ?? ??? ??? ??? ??? ?? ? ??? ? Uhh~
[ALL]โช กึม ดอ คา กา อี ซา รัง นอ วา เน กา ชี กึม อี เด โร ออน เจ รา โด คยอ เท อิด ซอ เต โร นึน ชี ชยอ ซอ อา พือ โก ฮิม ดึล มยอน คือ จอ นอน คี แด มยอน ทเว Uhh~
(ทั้งหมด)ความรักของผมกับคุณจะใกล้กันเข้ามาอีก เมื่อไรก็ตามจะยังอยู่ข้างกัน
บางครั้ง ถ้าลำบากและเจ็บปวดเพราะว่าเหนื่อยล้า ขอให้คุณแค่ยังเฝ้าคอยก็พอ

[Leeteuk]? ??? ?? ???? ?? (?? ?? ????) ?? ???? ?? ? ? ?? (?? ?? ????)
[Leeteuk]อัน ทเว ดา โก มัล โก ชิล เพ ฮัน ดา มัล โก (ซา รัง เฮง บก ชี กึม บู ทอ) นู กา มล รา ชวอ โด คือ เดน ฮัล ซุ อิด จโย(ซา รัง เฮง บก ยอง วอน โท รก)
(อีทึก) อย่าบอกว่าไม่ได้ และ อย่าบอกว่าล้มเหลว (ความรัก ความสุข ตั้งแต่ตอนนี้) ถึงแม้ว่าใครไม่รู้ คุณสามารถทำได้แน่นอน (ความรัก ความสุข ตลอดไป)

[Kangin]?? ?? ?? ?? ???? (?? ?? ?? ??)
[Kangin]อี เจน พยอน จี มัล โก ฮัม เก อู ซอ บวา โย (ซา รัง เฮง บก นอ วา เน กา)
(คังอิน) ตอนนี้ อย่าเปลี่ยน และ ลองยิ้มไปด้วยกัน (ความรัก ความสุข ผมกับคุณ)

[KyuHyun]?? ?? ?? ?? ???? (?? ?? ?? ??)
[KyuHyun]ยอ กี อิด นึน โม ดู ฮัง ซัง เฮง โบ คา กี (ซา รัง แฮง บก ฮัม เก ฮา กี)
(คยูฮยอน) ความสุขทั้งหมดจะอยู่ที่นี่เสมอ (การมีความรัก ความสุขไปด้วยกัน)

[Sungmin]??? HAPPY TOGETHER
[Sungmin]ยอง วอน ฮี HAPPY TOGETHER
(ซองมิน) ตลอดไป HAPPY TOGETHER