เนื้อเพลง ฟังเพลง Why I like you (Original Title:Rock You) - Super Junior

983 0

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ MiNiMonkey

  • สมาชิกทั่วไป
  • *
  • กระทู้: 241

เนื้อเพลง Why I like you (Original Title:Rock You)
TV? ?? ??? ?? ???? ??? ??? ???? ??
TV รึล คยอ-มยอน ดึล-รา-นึน-เซ-ซัง ?เเย-กี-ดือ-รึน ?ออ-แก-รึล ชอ-จี-เก อู-อุล-ฮา-เก-แฮ-โด
?? ?? ?? ?? ?? ???? I do I do I do yeah~~~
โอ-นึล อา-ชิบ คือ-แด อา-ซู มัล-กึน โมก-โซ-รี-นึน  I do I do I do yeah~~~

? ????, ?? ????, ?? ?? ?? ? ??? ?? yeah ~
นัล วัน-บยอก-ฮา-เก , แน-กา-ซา-รา-คา-เก , นา-รึล อิซ-เก-ฮา-นึน ดัน ฮา-นา-วี-อี-ยู Yeah ~
??? ??? ? yeah ~
คือ-แด-กา อิซ-ดา-นุน กอซ Yeah ~
*??? ??? ? ??? ???? ??? ? ????
คือ-แด-กา-คือ-แด-กา นัน คือ-แด-กา ? ซา-รัง-แฮ ซา-นัง-แฮ-นอล ซา-รัง-แฮ?
?? ?? ? ?? ?? ?
รา-โก มัล-ฮัล-แต-นา-รึล มิด-เก-ดเว
??? ??? ? ??? ??? ??? ? ?? ?? ??
คือ-แด-กา คือ-แด-กา นัน คือ-แด-กา คา-มัน-ฮี คา-มัน-ฮี แน นู-นึน โบ-มยอ อุ-ซึล
? ?? ?? ? ?? ?? ??
แต-นา-โด อุซ-เก-ดเว นี-กา โซ-ฮึน-อี-ยู

?? ?? ??? ?? ???? ??? ?
มัน-โก มัน-ฮึน ซา-รัม-ดึล นา-รึล มล-รา-จวอ-โด ออ-แต-รึล ชัก
?? ? ???? ??
พยอ-เก ดอ-ชา-จิน-อิซ-เก-แฮ-ชุล
?? ? ? ?? ???? ?
นา-วี-ดัน-ฮัน ซา-รัม ซา-รัง-ฮา-นึน แน
?? My U My U My U yeah-
ซา-รัม  My U My U My U yeah~

???? ??, ???? ??, ??? ?
ชอ-อึม-โบ-ดา ชบ-ดอ , ออ-เจ-โบ-ดา ชบ-ดอ , โอ นือ-รึน -ดอ
??? ? ???? ? ?? girl-
คือ-แด-รึล ดอ ซา-รัง-ฮา-เก ดวี-อี-ยู Girl

?? ?? ?? yeah-
อุ-รี-ดุ-รวี บี-มิล Yeah ~

*??? ??? ? ??? ???? ??? ? ????
คือ-แด-กา-คือ-แด-กา นัน คือ-แด-กา ? ซา-รัง-แฮ ซา-รัง-แฮ-นอล ซา-รัง-แฮ?
?? ?? ? ?? ?? ?
รา-โก มัล-ฮัล-แต-นา-รึล มิด-เก-ดเว
??? ??? ? ??? ??? ??? ??? ?? ?? ? ?? ?? ?
คือ-แด-กา คือ-แด-กา นัน คือ-แด-กา แน-ยอ-เพ แน-ยอ-เพ ดา-กา-วา แน-กา-คีแดล แต-ฮี-มึล ออด-เก ดเว

??? ??, ??? ??, ??? ?? ?? ???
ดา-ชอง-ฮัน มี-โซ , เซก-ชี-ฮัน นุน-บิช , ออง-ตุก-ฮัน เย-กี นัล-ชี บา-กวี ดึซ
?? ??? ? ? ?? yeah-
แต-รน-ชิบ-จัก-โด ฮัล ซู-ออบ-ซอ Yeah ~
?? ??? ??? ?? ????? ?? ??? ??,
อิซ-นึน คือ-แด-โร คู-มี-จี อัน-นึน ซา-รัง-ซือ-รอ-อุน นา-เย คือ-แด-กา นอ-ยา
?? ??? ?? yeah-
นา-เย คือ-แด-กา นอ-ยา Yeah ~
*??? ??? ? ??? ???? ??? ? ????
คือ-แด-กา-คือ-แด-กา นัน คือ-แด-กา ? ซา-รัง-แฮ ซา-รัง-แฮ-นอล ซา-รัง-แฮ?
?? ?? ? ?? ?? ?
รา-โก มัล-ฮัล-แต-นา-รึล มิด-เก-ดเว

??? ??? ? ??? ??? ??? ? ?? ?? ??
คือ-แด-กา คือ-แด-กา นัน คือ-แด-กา คา-มัน-ฮี คา-มัน-ฮี แน นู-นึน โบ-มยอ อุ-ซึล
? ?? ?? ? ?? ?? ??
แต-นา-โด อุซ-เก-ดเว นี-กา โซ-ฮึน-อี-ยู

??? ??? ? ??? ???? ??? ? ????
คือ-แด-กา-คือ-แด-กา นัน คือ-แด-กา ? ซา-รัง-แฮ ซา-รัง-แฮ-นอล ซา-รัง-แฮ?
?? ?? ? ?? ?? ?
รา-โก มัล-ฮัล-แต-นา-รึล มิด-เก-ดเว
??? ??? ? ??? ??? ??? ??? ?? ?? ? ?? ?? ?
คือ-แด-กา คือ-แด-กา นัน คือ-แด-กา แน-ยอ-เพ แน-ยอ-เพ ดา-กา-วา แน-กา-คีแดล แต-ฮี-มึล ออด-เก ดเว
?? ?? ??
นี-กา โซ-ฮึน-อี-ยู