รัฐบาลลาว ออก Baht Bond 5 พันลบ.ดอกเบี้ย 5.80-6.40% ขายสถาบัน-รายใหญ่

24 0

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ Chanapot

  • สมาชิกระดับสูง
  • *
  • กระทู้: 7539
รัฐบาลลาว ออก Baht Bond 5 พันลบ.ดอกเบี้ย 5.80-6.40% ขายสถาบัน-รายใหญ่

กระทรวงการคลัง สปป.ลาว (MOFL) เปิดขายพันธบัตรของกระทรวงคลังแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ครั้งที่ 1/2565 จำนวน 2 ชุด อายุ 3 ปี และ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.8% และ 6.4% วงเงินรวมไม่เกิน 5,000 ล้านบาท ในวันที่ 28-30 มี.ค.นี้

นายสุลีวัด สุวันนะจูมคำ อธิบดีกรมคุ้มครองหนี้สินสาธารณะ สปป.ลาว เปิดเผยว่า หลังจากกระทรวงการคลังของลาวยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลเพื่อออกและเสนอขายพันธบัตรและร่างหนังสือชี้ชวน (แบบไฟลิ่ง) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.) เพื่อเสนอขายพันธบัตรชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันและมีผู้แทนผู้ถือพันธบัตร ครั้งที่ 1/2565 จำนวน 2 ชุด ในรูปแบบสกุลเงินบาทไทย วงเงินรวมไม่เกิน 5,000 ล้านบาท เปิดให้นักลงทุนสถาบันและ/หรือนักลงทุนรายใหญ่ จองซื้อในวันที่ 28-30 มี.ค.65 ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่าย 7 ราย ได้แก่ บล.เคทีบีเอสที บล.ฟินันเซีย ไซรัส บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย) บล.เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ บล.ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) บล.คิงส์ฟอร์ด และ บล.สยามเวลธ์ กำหนดราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท จองขั้นต่ำ 100 หน่วย

ทั้งนี้ ผลตอบแทนที่จะได้รับจากการลงทุนครั้งนี้ สำหรับพันธบัตรรัฐบาลชุดที่ 1 อายุ 3 ปี กำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.8% ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2568 และพันธบัตรชุดที่ 2 อายุ 4 ปี กำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ 6.4% ครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2569 ซึ่งกำหนดชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน เพื่อนำเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้ไปชำระคืนพันธบัตรชุดเดิมที่ครบกำหนดไถ่ถอน

"ประเทศไทยมีตลาดการเงินที่เข็มแข็งและเรามองว่าเป็นโอกาสของ MOFL ในการเสนอขายพันธบัตรให้แก่นักลงทุนชาวไทยได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจและศักยภาพการแข่งขันของ สปป.ลาว ที่มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อการขนส่ง หรือ Transit Hub ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เชื่อมโลกการค้าการลงทุนในอาเซียนไปสู่ตลาดประเทศจีน ก่อให้เกิดการค้า การลงทุน ขยายตัวเพิ่มขึ้นและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ สปป.ลาวในอีก 3 ปี ขยายตัวเฉลี่ยปีละ 4-5%" นายสุลีวัด กล่าว