สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ธ.ก.ส. 'กู้ฉุกเฉิน-ฟื้นฟู' เกณฑ์เงื่อนไขใครมีสิทธิกู้

10 0

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออนไลน์ Prichas

  • สมาชิกขาประจำ
  • *
  • กระทู้: 2766


ส่อง 'สินเชื่อ ธ.ก.ส. ดอกเบี้ยต่ำ' วงเงินรวม 20,000 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน กู้รายละไม่เกิน 50,000 บาท ปลอดดอกเบี้ยนาน 6 เดือน และสินเชื่อฟื้นฟูเพื่อการลงทุน ไม่เกินรายละ 500,000 บาท ดอกเบี้ยต่ำ 4.5% ต่อปี เช็กเกณฑ์เงื่อนไข

เกาะติดมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ธ.ก.ส. เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ( ธ.ก.ส.) ได้ออกมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำวงเงิน 20,000 ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ ประกอบด้วย สินเชื่อฟื้นฟู สร้าง- ซ่อมแซม วงเงิน 10,000 ล้านบาท และสินเชื่อฉุกเฉิน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในครัวเรือน วงเงิน 10,000 ล้านบาท 

 

เงื่อนไขสินเชื่อทั้ง 2 ประเภท มีรายละเอียดดังนี้

 

สินเชื่อฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิต วงเงินรวม 10,000 ล้านบาท 

 

เงื่อนไข - วงเงินกู้

 

เพื่อให้เกษตรกรนำไปใช้เป็นค่าลงทุนในการประกอบอาชีพ การสร้าง ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยที่ได้รับความเสียหาย หรือลงทุนซ่อมแซมโรงเรือนการเกษตร เครื่องมือ เครื่องจักรกลการเกษตร เพื่อฟื้นฟูการประกอบอาชีพการเกษตรหลังจากได้รับความเสียหาย  
วงเงินสินเชื่อไม่เกินรายละ 500,000 บาท

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

 

อัตราดอกเบี้ย MRR- 2 (ปัจจุบัน MRR เท่ากับร้อยละ 6.50 ต่อปี)  หรือ เท่ากับ 4.50% ต่อปี 
 

ชำระหนี้คืนเสร็จสิ้น

 

ระยะเวลาชำระคืนไม่เกิน 15 ปี นับแต่วันกู้ 
 

หลักประกันเงินกู้

 

ใช้หลักประกันหนี้เงินกู้ตามข้อบังคับและวิธีปฏิบัติปกติของ ธ.ก.ส. เป็นอันดับแรก
จำนองที่ดินและหรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่อยู่อาศัย ให้กู้ได้ไม่เกิน ร้อยละ 95% ของวงเงินจดจำนอง 
ใช้หลักประกันบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปค้ำประกัน ให้กู้ได้รายละไม่เกิน 200,000 บาท ( แยกต่างหากจากวงเงินค้ำประกันตามเกณฑ์ปกติและให้ใช้เป็นกรณีพิเศษ เฉพาะโครงการนี้ ) 
 

สินเชื่อฉุกเฉิน วงเงินสินเชื่อรวม 10,000 ล้านบาท 

 

เงื่อนไข - เงินกู้

 

ให้กู้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน สูงสุดไม่เกินรายละ 50,000 บาท  
 
ระยะเวลาขอสินเชื่อ

 

ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 มีนาคม 2565
 
 

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

 

เดือนที่ 1- 6 คิดร้อยละ 0 ต่อปี 
เดือนที่ 7 อัตราดอกเบี้ย MRR (ปัจจุบัน MRR เท่ากับร้อยละ 6.50 ต่อปี) 
 

ระยะเวลาชำระหนี้คืน

 

ไม่เกิน 3 ปี นับแต่วันกู้
 


หลักประกันเงินกู้

 

ใช้หลักประกันหนี้เงินกู้ตามข้อบังคับและวิธีปฏิบัติปกติของ ธ.ก.ส. เป็นอันดับแรก
จำนองที่ดินและหรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่อยู่อาศัย ให้กู้ได้ไม่เกิน ร้อยละ 95% ของวงเงินจดจำนอง 
บุคคลรับรองรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมกัน หรือใช้บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปค้ำประกัน ให้กู้ได้ไม่เกิน 50,000 บาท (แยกต่างหากจากวงเงินค้ำประกันตามเกณฑ์ปกติและให้ใช้เป็นกรณีพิเศษ เฉพาะโครงการนี้ )