สรรพากร คว้ารางวัล Thailand Digital Transformation Awards 2021

15 0

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออนไลน์ Beer625

  • สมาชิกระดับสูง
  • *
  • กระทู้: 6728

กรมสรรพากร โกยรางวัลผู้นำองค์กรดิจิทัลต่อเนื่อง ล่าสุดคว้ารางวัล “Thailand Digital Transformation Awards 2021 พร้อมเดินหน้าใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนองค์กรเชิงกลยุทธ์

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร เข้ารับรางวัล THAILAND DIGITAL TRANSFORMATION AWARDS 2021 ประเภท บริการ (ภาครัฐ) จาก นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ณ โรงแรม Swissotel Bangkok Ratchada พร้อมกล่าวว่า รางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลที่มอบให้แก่องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่ปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานขององค์กรสู่ดิจิทัล เป็นรางวัลเพื่อยกย่องในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในกระบวนการดำเนินงานขององค์กรได้อย่างสำเร็จ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนองค์กรเชิงกลยุทธ์และเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงาน ให้สามารถขับเคลื่อนองค์กรก้าวข้ามผ่าน Digital Disruption รวมถึงมีความพร้อมในการปรับเปลี่ยนองค์กรไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัลตามนโยบายของรัฐบาล

 

สรรพากร คว้ารางวัล Thailand Digital Transformation Awards 2021
สรรพากร คว้ารางวัล Thailand Digital Transformation Awards 2021


สำหรับรางวัล “THAILAND DIGITAL TRANSFORMATION AWARDS 2021” เป็นรางวัลที่แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาศักยภาพของการเป็นองค์กรนวัตกรรมใน 8 มิติ ประกอบด้วย

1. มิติด้านยุทธศาสตร์นวัตกรรม (Innovation Strategy) สะท้อนการมีวิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ด้านนวัตกรรม ค่านิยมร่วม รวมถึงมีการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

2. มิติด้านการมุ่งเน้นธุรกิจ (Business Focus) มุ่งเน้นด้านการวางแผนการตลาด ด้วยข้อมูลเชิงลึก การมีส่วนร่วมของลูกค้า และการกำหนดกลุ่มเป้าหมาย

3. มิติด้านบุคลากร (People) ประกอบด้วย การเป็นผู้นำนวัตกรรม การมีโครงสร้างองค์กร ที่สนับสนุนการเกิดนวัตกรรม และการมีผู้นำกิจกรรมนวัตกรรม

4. มิติด้านองค์ความรู้ (Knowledge) มีการสร้างความรู้ การแบ่งปันความรู้ และการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

5. มิติด้านวัฒนธรรม (Culture) มีการสร้างแรงจูงใจ การสร้างบรรยากาศนวัตกรรมในที่ทำงานและมีการทำงานร่วมกันกับทุกภาคส่วน

6. มิติด้านทรัพยากร (Resource) มีการจัดสรรทรัพยากร การสนับสนุนบุคลากร และการจัดการความเปลี่ยนแปลง

7. มิติด้านกระบวนการ (Process) มีกระบวนการพัฒนานวัตกรรม การจัดการเครือข่ายพันธมิตร และการจัดการห่วงโซ่อุปทาน

8. มิติด้านผลิตผล (Result) มีผลผลิตทางนวัตกรรม มีการก่อให้เกิดรายได้จากนวัตกรรม และมีผลผลิตเชิงความรู้

Thailand Digital Transformation Awards 2021
Thailand Digital Transformation Awards 2021

โดยในปีนี้ กรมสรรพากรได้รับรางวัลต่างๆมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานขององค์กรสู่ดิจิทัล เพื่อช่วยดูแล และให้บริการกับพี่น้องประชาชนอย่างดีที่สุด รวมถึงยังเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการสร้างรายได้ พัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศให้เกิดความยั่งยืนทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศหรือศูนย์สารนิเทศสรรพากร (RD Intelligence Center) โทร. 1161