NIA เผยความสำเร็จ งาน Startup x Innovation Thailand Expo 2021

14 0

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ deam205

  • สมาชิกระดับสูง
  • *
  • กระทู้: 6708
ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA เปิดเผยว่า งาน STARTUP x INNOVATION THAILAND EXPO 2021 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 15-18 กันยายน ที่ผ่านมา ว่า เป็นเวทีที่ได้สร้างปรากฏการณ์การรวมพลังของเหล่าสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีเชิงลึก (Deep Tech Startup) ชั้นนำ ได้โชว์ศักยภาพผลงานด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีเชิงลึกในการเพิ่มประสิทธิภาพของสินค้า และบริการให้กับภาคอุตสาหกรรม และยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมหลักของประเทศให้ก้าวขึ้นเทียบเท่าระดับสากล

การจัดงานผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ฝีมือคนไทย เสมือนจริง ที่เป็นการพลิกโฉมปรากฏการณ์ใหม่ของธุรกิจไมซ์ (MICE) ที่ก้าวข้ามทุกรูปแบบของงานออนไลน์ที่เคยจัดมา ด้วยการนำเทคโนโลยีเสมือนจริง (Immersive) และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาใช้บนแพลตฟอร์ม เนรมิตโลกนวัตกรรมเสมือนจริง สร้างการเชื่อมโยงและปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้เข้าชมงานและผู้จัดงาน เหมือนเดินชมงานในสถานที่จริง สร้างช่องทางเข้าถึงเปิดประสบการณ์ชมงานแบบใหม่ ด้วยเทคโนโลยี VR (Virtual Reality) ผ่านกราฟิกแทนตัวบุคคล หรือที่เรียกว่า Avatarตลอด 4 วันมีผู้เข้าร่วมงานมากถึง 69,700 คน และเกิดการมีส่วนร่วม (Engagement) มากกว่า 181,000 ครั้ง โดยเป็นผู้เข้าร่วมชมงานจากต่างประเทศมากถึง 14,720 คน มี 4 ประเทศที่เข้าชมงานสูงสุด ได้แก่ อินโดนีเซีย เวียดนาม มาเลเซีย และจีน รวมทั้งมีสถิติการรับชมงานผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ของ NIA และ Startup Thailand ที่มากถึง 5 ล้านคน

ในปีนี้ คือ การเข้าชมงานและมีส่วนร่วมกับงานจากคนไทย มากถึง 55,000 คน ทั้งที่เป็นเนื้อหาใหม่ และยากที่จะเข้าใจ ซึ่งการประมวลผลของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) แสดงว่า ความสนใจของคนไทยพุ่งเป้าไปที่เทคโนโลยีเชิงลึก (DeepTech) มากขึ้น โดยเฉพาะด้านเกษตร (AgTech) อาหาร (FoodTech) และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หุ่นยนต์ และเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือนสําหรับบุคคล (AI Robotic Immersive IoT: ARI-Tech)

ทิศทางและแนวโน้มของการพัฒนาเทคโนโลยีเชิงลึก ของไทย ได้รับการบอกเล่าและแบ่งปันประสบการณ์ผ่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิกว่า 80 คนจากภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและสตาร์ทอัพ ที่มาพร้อมการนำเสนอผลงานและนวัตกรรมเชิงลึกฝีมือคนไทย ซึ่งส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่า 1) ส่งเสริมการลงทุนในการพัฒนาสตาร์ทอัพและผู้ประกอบการนวัตกรรม 2) ส่งเสริมและพัฒนาการวิจัยด้านเทคโนโลยีเชิงลึก และนำผลงานวิจัยไปต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ 3) พัฒนาคนตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงระดับมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างเยาวชนให้มีความคิดสร้างสรรค์ มีจินตนาการ สร้างสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม โดยโอกาสได้เริ่มต้นขึ้นแล้วเมื่อร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ..... ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา และเมื่อมีการประกาศใช้จะเกิดกลไกสร้างความสมดุลและสิทธิของเจ้าของผลงาน ช่วยส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมของนักวิจัยไทยมากขึ้นสำหรับด้านการลงทุน ในช่วงวิกฤติที่ผ่านมาเกิดการชะลอตัวการลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพจาก VC, CVC ดังนั้น ตลอดปี 2564 NIA จึงได้พัฒนาระบบนิเวศวิสาหกิจเริ่มต้นด้านการลงทุน เพื่อสร้างกลุ่มของนักลงทุนรุ่นใหม่ (Angel Investor) ที่สนใจในธุรกิจสตาร์ทอัพ โดยมีความพร้อมของเงินลงทุนกว่า 300 ล้านบาท ถือเป็นการเริ่มต้นการระดมทุนจากนักลงทุนรุ่นใหม่ของไทยทั่วประเทศ

จากผลตอบรับและการมีส่วนร่วมของงานในปีนี้ ที่มีผู้เข้าชมงานจากนานาประเทศมากถึง 14,720 คน โดยเฉพาะประเทศในภูมิภาคเอเชียที่มีมากถึง 13,000 คน ทำให้งาน STARTUP x INNOVATION THAILAND EXPO 2021 ก้าวเข้าสู่การเป็นงานในระดับนานาชาติ ถือเป็น Regional Virtual Innovation Event ในระดับภูมิภาคเอเชีย