เช็คเงื่อนไขลงทะเบียน 'เราเที่ยวด้วยกันเฟส3'

10 0

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออนไลน์ Chanapot

  • สมาชิกระดับสูง
  • *
  • กระทู้: 5489
เช็คเงื่อนไขลงทะเบียน 'เราเที่ยวด้วยกันเฟส3'

อัปเดตความคืบหน้าโครงการ เราเที่ยวด้วยกัน เฟส3 - ทัวร์เที่ยวไทย โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเตรียมเสนอ ครม. เห็นชอบโครงการในวันที่ 21 กันยายน 2564 นี้ และคาดว่าจะสามารถเปิดให้ลงทะเบียนได้ในวันที่ 24 กันยายน 2564  โดยล่าสุดในเว็บไซต์ เราเที่ยวด้วยกัน.com โพสต์ เตรียมพบกับโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟสใหม่เร็ว ๆ นี้ 
สำหรับสิทธิโครงการเราเที่ยวด้วยกันล่าสุดพบว่า จำนวนสิทธิที่พักเหลือ 5,000,000 สิทธิ จำนวนสิทธิตั๋วเครื่องบินเหลือ 2,000,000 สิทธิ 

เงื่อนไขการลงทะเบียนสำหรับประชาชน

มีบัตรประจำตัวประชาชนและเป็นบุคคลสัญชาติไทย
อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน
ประชาชนจะได้รับสิทธิเมื่อลงทะเบียนสำเร็จ และใช้จ่ายในโรงแรม ร้านอาหาร หรือสถานที่ท่องเที่ยว ได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ยกเว้น จังหวัดตามทะเบียนบ้านของผู้ใช้สิทธิ

ประชาชนที่เคย ลงทะเบียนโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 1 และ 2 แล้ว ไม่ต้องลงทะเบียนรับสิทธิใหม่ สามารถใช้สิทธิที่คงเหลือต่อได้ 


โดยสิทธิที่จะได้รับนั้นแบ่งเป็น 2 สิทธิ คือ

รับสิทธิส่วนลดค่าห้องพัก
รับสิทธิส่วนลดค่าอาหารและสถานที่ท่องเที่ยว
จองห้องพักได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ยกเว้นจังหวัดตามทะเบียนบ้านของผู้ใช้สิทธิ
1 เบอร์โทรศัพท์ ต่อ 1 เลขบัตรประจำตัวประชาชนเท่านั้น
หมายเหตุ เบอร์ลงทะเบียนที่ใช้รับสิทธิ ต้องเป็นเบอร์เดียวกับที่ลงทะเบียนแอปฯ เป๋าตัง

รับสิทธิตั๋วเครื่องบิน 
รัฐบาลคืนเงินค่าตั๋วเครื่องบิน 40% ของมูลค่าตั๋วเครื่องบินไม่เกิน 2,000 บาทต่อ 1 ผู้โดยสาร เข้า G-Wallet โดยห้องพัก 1 ห้อง ได้สิทธิ 2 ผู้โดยสาร
สิทธิเพิ่มเติมรับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินเท่ากับ 40% ของราคาตั๋วเครื่องบิน แต่ไม่เกิน 3,000 บาท ต่อผู้โดยสาร เมื่อเดินทางท่องเที่ยวไปยัง ภูเก็ต พังงา กระบี่ สุราษฎร์ธานี สงขลา เชียงใหม่ และเชียงราย สำหรับผู้ที่ออกตั๋วเครื่องบิน และเดินทางตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป
จะต้อง Check out จากห้องพักแล้ว จึงจะสามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินได้
ผู้ลงทะเบียนขอรับสิทธิสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินจะต้องเป็นผู้จองห้องพักในโครงการเราเที่ยวด้วยกัน และเป็นผู้จองและร่วมโดยสารในเที่ยวบินดังกล่าวเท่านั้น


1. อารยธรรมบ้านเชียง ประกอบด้วย จังหวัดอุดรธานี และ จังหวัดหนองบัวลำภู
2. อารยธรรมทวารวดี ประกอบด้วย จังหวัดนครปฐม จังหวัดราชบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดนครนายก จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดยโสธร และจังหวัดมหาสารคาม
3. อารยธรรมศรีโคตรบูรณ-ล้านช้าง ประกอบด้วย จังหวัดขอนแก่น จังหวัดนครพนม จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดสกลนคร จังหวัดเลย จังหวัดหนองคาย จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดอำนาจเจริญ และ จังหวัดบึงกาฬ
4. อารยธรรมลพบุรี ประกอบด้วย จังหวัดลพบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดสระแก้ว จังหวัดนครราชสีม จังหวัดสุรินรินทร์ จังหวัดบุรีรัมย์ และ จังหวัดศรีสะเกษ
5. อารยธรรมศรีวิชัย ประกอบด้วย จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดภูเก็ต จังหวัดชุมพร จังหวัดตรัง จังหวัดพังงา จังหวัดกระบี่ จังหวัดระนอง จังหวัดสตูล จังหวัดพัทลุง จังหวัดสงขลา จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส
6. อารยธรรมล้านนา ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน จังหวัดลำปาง จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา และ จังหวัดตาก
7. อารยธรรมสุโขทัย ประกอบด้วย จังหวัดสุโขทัย จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดพิจิตร และ จังหวัดอุทัยธานี
8. อารยธรรมอยุธยา ประกอบด้วย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดชัยนาท จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดสระบุรี จังหวัดอ่างทอง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดสมุทรสงคราม และ จังหวัดสมุทรสาคร
9. อารยธรรมธนบุรี - รัตนโกสินทร์ ประกอบด้วย จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดชลบุรี และจังหวัดอ่างทอง