BEDO เตรียมไลฟ์อวดผลงานรอบ 2 ปีพร้อมหนุนชุมชนเพิ่มมูลค่าทรัพยากร

18 0

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ Prichas

  • สมาชิกขาประจำ
  • *
  • กระทู้: 2243


สนง.พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (BEDO) เตรียมโชว์ผลงานรอบ 2 ปี(พ.ศ.2562-2563)ในรูปแบบถ่ายทอดสดผ่านเพจเฟซบุ๊กBEDO Thailand ภายใต้แนวคิด “The Power of Collaboration” พลังแห่งการร่วมมือร่วมใจในการทำงานของ BEDO ระหว่างวันที่ 16-18 ก.ย.นี้ พร้อมเดินหน้าส่งเสริมให้วิสาหกิจชุมชนรู้จักอนุรักษ์ และเพิ่มมูลค่าทรัพยากรให้เกิดความยั่งยืนอย่างมีประสิทธิภาพ ยกระดับเศรษฐกิจไทย

BEDO เตรียมไลฟ์อวดผลงานรอบ 2 ปีพร้อมหนุนชุมชนเพิ่มมูลค่าทรัพยากรต่อยอดเศรษฐกิจชาติ

ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ประธานกรรมการบริหาร สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ BEDO เปิดเผยว่า การดำเนินงานของ BEDO ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนการปฏิรูปประเทศแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 และแผนยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 20 ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลให้นโยบายแก่BEDOนำไปปฏิบัติสำหรับวิสัยทัศน์ของกระทรวงทรัพย์หรือทส.มุ่งเน้นให้“ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามแนววิถีใหม่ภายใต้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน”ยึดการทำงานโดยมีประชาชนเป็นหลักเพื่อ สร้างงาน สร้างรอยยิ้มและสร้างเศรษฐกิจ ที่มาจากฐานทรัพยากรธรรมชาติในส่วนของการจัดงานเผยแพร่ผลงานสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพในครั้งนี้จะทำให้เข้าใจบทบาทและภารกิจของ BEDO และเกิดความตระหนัก เห็นถึงความสำคัญ คุณค่าของความหลากหลายทางชีวภาพ อาทิ การใช้พืชสมุนไพร หรือการใช้ประโยชน์พฤกษศาสตร์พื้นบ้านต้านโควิด-19 


“BEDO มีการส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนกว่ารวม 107 ชุมชน ในการนำความหลากหลายทางชีวภาพ มาพัฒนาเพิ่มมูลค่าเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ มีการสร้างการมีส่วนร่วมในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์ ในลักษณะของการส่งเสริมให้ชุมชนปลูกไม้มีค่า ป่าครอบครัว ปัจจุบันมีเครือข่ายกว่า 400 ราย ครอบคลุมพื้นที่กว่า 4,700 ไร่  การดำเนินโครงการธนาคารความหลากหลายทางชีวภาพระดับชุมชน(Community Lottovip Biobank) มีการทำบัญชีรายการความหลากหลายทางชีวภาพด้านพืชไว้ได้จำนวน 100,000 รายการ มีการจดคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ความลับทางการค้าและสินค้า GI ต่างๆ รวม 146 รายการ 

BEDO เตรียมไลฟ์อวดผลงานรอบ 2 ปีพร้อมหนุนชุมชนเพิ่มมูลค่าทรัพยากรต่อยอดเศรษฐกิจชาติ

นอกจากนี้ ยังมีโครงการ“ท่องเที่ยวชีวภาพ”เป็นเครื่องมือทางการตลาด โดยการนำความโดดเด่นของระบบนิเวศในพื้นที่ของชุมชนแต่ละแห่ง เช่น วิว ทิวทัศน์ พื้นที่ป่า ตลอดจนวิถีชีวิตท้องถิ่น นำมาผสมผสานจัดกระบวนการในรูปแบบการท่องเที่ยว มีการดำเนินการไปแล้วจำนวน 6 ชุมชน ด้านเศรษฐกิจ ณ ปีงบประมาณ 2562-63 เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชนเครือข่าย BEDO เป็นเงินกว่า 149.43 ล้านบาท จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชีวภาพ โดยการสนับสนุนของ BEDO ทั้งในรูปแบบการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า การฝากขายสินค้าผ่านองค์กร หน่วยงานต่างๆ อาทิ ร้านมินิ อตก. , พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ รวมทั้งการจำหน่ายออนไลน์ในหลากหลายช่องทาง”


นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมอื่น อาทิ การเสวนาให้ความรู้ในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ BCG Model โดยในวันแรกวันที่ 16 กันยายน จะเป็นการบรรยายภาพรวมของ BCG โมเดลเศรษฐกิจกระแสใหม่ โดย ดร. วิจารย์ สิมาฉายา ประธานกรรมการบริหาร สพภ. การเสวนาหัวข้อ BCG Model สร้างรายได้ เพื่อเศรษฐกิจไทยที่ยั่งยืน โดยคุณอมรพล หุวะนันทน์ ผู้ร่วมก่อตั้ง Moreloop การเสวนาหัวข้อ สมุนไพรต้านภัยโควิด โดย อ. อุษา กลิ่นหอม นายกสมาคมเครือข่ายการแพทย์พื้นบ้านและสุขภาพวิถีไทย การเสวนาหัวข้อกระตุ้นการท่องเที่ยวด้วย BCG Model โดยคุณสมศักดิ์ บุญนำ จาก Local Alive ในวันที่ 17 กันยายน และในวันที่ 18 กันยายน ได้รับเกียรติจาก ดร. ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) มาบรรยาย BCG Model กับเทคโนโลยี ตลอดจนการสาธิตการปลูกผักสวนครัวแบบวิถีคนเมือง โดยคุณแอน พรหมศักดิ์ เจ้าของสวนเกษตรสุขกลางกรุง เหมาะสำหรับการใช้ชีวิตแบบ Work from home ในช่วงโควิด-19

ทั้งนี้ กิจกรรมเผยแพร่ผลงานสพภ. ปี 2564 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 – 18 กันยายน 2564 ในรูปแบบถ่ายทอดสดออนไลน์ โดยผู้สนใจร่วมงานสามารถติดตามได้บนเพจ Facebook : BEDO Thailand