สกศ.เร่งวางรูปแบบนำ Big Dataมาใช้กับวงการศึกษา

16 0

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ hs8jai

  • สมาชิกขาประจำ
  • *
  • กระทู้: 2413


เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2564 ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมออนไลน์ร่วมกับคณะอนุกรรมการสภาการศึกษา ด้านการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล ว่า การประชุมวันนี้เป็นการประชุมเรื่องข้อเสนอในการพัฒนา Big data ด้านการศึกษา เพื่อเสนอต่อ น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ เนื่องจากสิ่งจำเป็นเร่งด่วนขณะนี้คือ การนำ Big data มาใช้กับวงการศึกษา โดยรูปแบบที่นำเสนอก็คือรูปแบบที่ได้มีการศึกษามาแล้วจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์เรื่อง Big data ที่ได้ทำการศึกษา เพื่อนำมาเป็นต้นแบบโดยจะนำมาเชื่อมโยงกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ(สป.ศธ.)เลขาธิการสภาการศึกษา กล่าวต่อไปว่า หลัก ๆ คือ ต้องการรายงานความก้าวหน้าการพัฒนา Big data ของกระทรวงศึกษาธิการ ให้ รมว.ศึกษาธิการ รับทราบ เนื่องจากเป็นเรื่องที่ น.ส.ตรีนุช ให้ความสำคัญ เพราะเป็นหนึ่งในวาระเร่งด่วน( Quick Win)ของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ต้องการให้มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและไม่ซ้ำซ้อน เพื่อให้ได้ข้อมูลภาพรวมการศึกษาของประเทศและสามารถนำไปใช้ได้จริง โดยได้มอบหมายให้ตนเป็นประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนเรื่อง Big data ของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนั้นจึงได้มีการนำส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมาเชื่อมโยงกัน ทั้ง นโยบายของ รมว.ศึกษาธิการ ข้อเสนอของคณะทำงานของสภาการศึกษา รวมถึงเชื่อมโยงไปที่ศูนย์เทคโนโลยีฯ เพื่อให้เกิดกระบวนการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติต่อไป

“ผมคิดว่าการขับเคลื่อนการปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยระบบดิจิทัล เราเดินมาถูกทางแล้ว และจากที่มีการจัดการประชุมวิชาการทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16 เมื่อวันที่ 26-27 สิงหาคม ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการประชุมวิชาการที่นำเสนองานวิจัยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผ่านระบบออนไลน์เต็มรูปแบบของสภาการศึกษา ก็พบว่า วันแรกมีผู้เข้าร่วมมากถึง 2 แสนกว่าคน และวันที่สองมีผู้เข้าร่วมกว่า 1 แสนคน จากตัวเลขดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมาก โดยผมมองว่าเรื่องนี้อาจยังไม่ใช่บทสรุปที่ดีที่สุด แต่ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการขับเคลื่อนการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลกับการศึกษา เพราะฉะนั้นเรื่องของ Big data จึงเป็นโจทย์ใหญ่ที่สำคัญสำหรับการขับเคลื่อนการปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยระบบดิจิทัล”ดร.อำนาจกล่าวและว่า นอกจากนี้ตนยังได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงความคืบหน้าการจัดทำ ร่างพระราชกฤษฎีกาสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการศึกษา พ.ศ.....ว่า สัปดาห์หน้าจะมีการประชุมคณะกรรมการกฎหมายระดับรอง ซึ่งจะมีการพิจารณาประเด็นที่ปรับปรุงอีกครั้ง จากนั้นจะเสนอคณะรัฐมนตรี(ครม.) เพื่อพิจารณาต่อไป
URL
 6