Kick Off ฟ้าทะลายโจร 1 ล้านต้น สู่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินอยุธยา

19 0

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ Chanapot

  • สมาชิกระดับสูง
  • *
  • กระทู้: 5489


พระนครศรีอยุธยา - รมช.การกระทรวงเกษตรฯ Kick Off ฟ้าทะลายโจร 1 ล้านต้น สู่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ใน พื้นที่จ.พระนครศรีอยุธยา พร้อมถ่ายทอดออนไลน์ ไป ส.ป.ก.ทั้ง 72 จังหวัด

วันนี้( 1 ก.ย.) ที่ ศูนย์ส่งเสริมและขยายพันธุ์พืชในเขตปฏิรูปที่ดิน ตำบลพระยาบันลือ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (รมช.กษ.) เดินทางเป็นประธานเปิดงาน “Kick Off ฟ้าทะลายโจร 1 ล้านต้น สู่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ” โดยมี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ

ภายในงานมีกิจกรรมการส่งมอบฟ้าทะลายโจรแก่ตัวแทนเกษตรกร 10 จังหวัด ได้แก่ 1.พระนครศรีอยุธยา 2.ปทุมธานี 3.ฉะเชิงเทรา 4.นครปฐม 5.อ่างทอง 6.ชัยนาท 7.ลพบุรี 8.สุพรรณบุรี 9.สระบุรี และ 10.สิงห์บุรี และ อีก 62 จังหวัด ที่ ส.ป.ก.จังหวัด ได้มอบพร้อมกันทั่วประเทศ พร้อมทั้งจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาสมุนไพรในเขตปฏิรูปที่ดิน ระหว่าง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) กับ กรมพัฒนาที่ดิน (พด.) และ ส.ป.ก. กับ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (พท.) ที่จะเกิดความร่วมมือการทำงานด้านสมุนไพรอย่างครบวงจรต่อไปในอนาคต

นอกจากนี้ ยังจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับการขับเคลื่อนงานพืชสมุนไพรในเขตปฏิรูปที่ดิน, ทิศทางการส่งเสริมฟ้าทะลายโจรในเขตปฏิรูปที่ดิน, ศูนย์ส่งเสริมและขยายพันธุ์พืชในเขตปฏิรูปที่ดิน, พืชสมุนไพรในเขตปฏิรูปที่ดินร่วมกับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, การประกอบการฟ้าทะลายโจรในเขตปฏิรูปที่ดินสู่ภาคอุตสาหกรรม และความรู้ในการปลูกฟ้าทะลายโจร ทั้งนี้ ตลอดการจัดกิจกรรมได้ใช้ระบบถ่ายทอดแบบออนไลน์ไปยัง พื้นที่ ส.ป.ก.ทั้ง 72 จังหวัด พร้อมกันทั่วประเทศ
ร.อ. ธรรมนัส ได้เผยถึงความสำคัญของสมุนไพรว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่เป็นปัญหาสำคัญเร่งด่วนของประเทศไทยในขณะนี้ รัฐบาลนำโดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีนโยบายให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบในทุกระดับและทุกมิติ และเล็งเห็นความสำคัญของการนำสมุนไพรฟ้าทะลายโจรมาใช้ประโยชน์ในการรักษาโรค รวมถึงสนับสนุนให้มีการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่ม ซึ่งจะก่อให้เกิดรายได้ให้กับเกษตรกร รวมทั้งเป็นการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเกิดประโยชน์ ตลอดจนเป็นการส่งเสริม พัฒนา และต่อยอดให้เกษตรกรและประชาชนที่สนใจนำไปปรับใช้และพัฒนาให้เหมาะกับสภาพพื้นที่ของตนเอง

สำหรับการจัดงาน "Kick Off ฟ้าทะลายโจร 1 ล้านต้น สู่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน” ในวันนี้ นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่มีความสำคัญยิ่ง ซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะกลไกของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพาณิชย์ ภาคอุตสาหกรรม รวมถึงเครือข่ายเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร โดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินที่จะได้รับต้นฟ้าทะลายโจรเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ท่ามกลางการระบาดของโรคโควิด-19 และเป็นการเตรียมการของเกษตรกรและเครือข่ายเพื่อยกระดับการพัฒนาฟ้าทะลายโจรสู่ภาคอุตสาหกรรมต่อไป

ทั้งนี้ การมอบต้นกล้าฟ้าทะลายโจรในวันนี้ นอกจากจะเป็นการขยายพันธุ์ไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ของ ส.ป.ก.ทั่วประเทศแล้ว ยังมุ่งหวังให้เป็นแหล่งปลูกพืชสมุนไพรที่ใหญ่และมีคุณภาพที่สุดในประเทศให้ได้ในอนาคต และหากนับเวลาไปอีก 3 เดือนข้างหน้า ต้นกล้าเหล่านี้ก็จะเติบโตพร้อมนำไปจำหน่ายหรือแปรรูป ซึ่งเปรียบเสมือนของขวัญปีใหม่ให้กับพี่น้องเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน สามารถสร้างรายได้และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ในพื้นที่ ส.ป.ก. ได้อย่างยั่งยืนต่อไป