การรถไฟฯ ทดลองเดินขบวนรถพิเศษ รับ-ส่งสินค้าสายใต้

15 0

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ Hanako5

  • สมาชิกขาประจำ
  • *
  • กระทู้: 2237


วันนี้ (25 ส.ค.) รายงานข่าวจากการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ระบุว่า จะทดลองเปิดเดินขบวนรถขนส่งห่อวัตถุด่วนในเส้นทางสายใต้ ระหว่างกรุงเทพ-สุไหงโก-ลก-กรุงเทพ ระหว่างวันที่ 26 ส.ค. ถึง 1 ต.ค. 2564 รวม 18 วัน เพื่อให้บริการรับส่งสินค้าโดยเฉพาะ โดยได้จัดขบวนรถพิเศษ (ห่อวัตถุด่วน) ที่ 985 กรุงเทพ-สุไหงโก-ลก ออกจากสถานีกรุงเทพ เวลา 12.00 น. ถึงสถานีสุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส เวลา 12.10 น. ของวันถัดไป และขบวนรถพิเศษ (ห่อวัตถุด่วน) ที่ 986 สุไหงโก-ลก-กรุงเทพ ออกจากสถานีสุไหงโก-ลก เวลา 11.40 น. ถึงสถานีกรุงเทพ เวลา 13.00 น. ของวันถัดไป ให้บริการแบบวันเว้นวัน โดยในเดือนสิงหาคม 2564 รถออกต้นทาง เฉพาะวันเลขคู่ เดือนกันยายน 2564 รถออกต้นทางเฉพาะวันเลขคี่

สำหรับสถานีที่ให้บริการรับส่งสินค้าห่อวัตถุ เส้นทางสายใต้ ได้แก่ สถานีกรุงเทพ สถานีสามเสน สถานีชุมทางบางซื่อ สถานีบางบำหรุ กรุงเทพมหานคร, สถานีศาลายา สถานีนครปฐม จ.นครปฐม, สถานีบ้านโป่ง สถานีโพธาราม สถานีราชบุรี จ.ราชบุรี, สถานีเพชรบุรี จ.เพชรบุรี, สถานีหัวหิน สถานีประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์, สถานีชุมพร สถานีสวี สถานีหลังสวน จ.ชุมพร, สถานีไชยา สถานีสุราษฎร์ธานี สถานีนาสาร สถานีบ้านส้อง จ.สุราษฎร์ธานี, สถานีคลองจันดี สถานีชุมทางทุ่งสง สถานีชะอวด จ.นครศรีธรรมราช, สถานีพัทลุง จ.พัทลุง, สถานีชุมทางหาดใหญ่ สถานีจะนะ สถานีเทพา จ.สงขลา, สถานีปัตตานี จ.ปัตตานี, สถานียะลา จ.ยะลา, สถานีรือเสาะ สถานีตันหยงมัส สถานีสุไหงปาดี และสถานีสุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส รวม 32 สถานี

ผู้สนใจส่งของไปยังสถานีปลายทางในเส้นทางสายใต้ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่สถานีรถไฟตามที่ระบุ โดยต้องมาติดต่อทำเรื่องก่อนขบวนรถออกไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง และแสดงบัตรประจำตัวประชาชนทุกครั้งที่มาติดต่อสินค้า ซึ่งค่าระว่างบริการขนส่งสินค้าห่อวัตถุด่วน เป็นไปตามที่ รฟท. กำหนด

เวลาออก ขบวนรถพิเศษที่ 985 กรุงเทพ-สุไหงโก-ลก (เฉพาะรับ-ส่งสินค้าห่อวัตถุ)

12.00 น. กรุงเทพ
12.23 น. สามเสน
12.40 น. ชุมทางบางซื่อ
13.01 น. บางบำหรุ
13.23 น. ศาลายา
14.00 น. นครปฐม
14.34 น. บ้านโป่ง
14.58 น. โพธาราม
15.27 น. ราชบุรี
16.46 น. เพชรบุรี
18.06 น. หัวหิน
19.56 น. ประจวบคีรีขันธ์
23.04 น. ชุมพร
23.40 น. สวี
00.17 น. หลังสวน
01.22 น. ไชยา
02.05 น. สุราษฎร์ธานี
02.49 น. นาสาร
03.15 น. บ้านส้อง
03.50 น. คลองจันดี
04.26 น. ชุมทางทุ่งสง
05.25 น. ชะอวด
06.16 น. พัทลุง
07.58 น. ชุมทางหาดใหญ่
08.38 น. จะนะ
09.11 น. เทพา
09.43 น. ปัตตานี
10.21 น. ยะลา
10.53 น. รือเสาะ
11.26 น. ตันหยงมัส
11.57 น. สุไหงปาดี
12.10 น. ถึง สุไหงโก-ลก

เวลาออก ขบวนรถพิเศษที่ 986 สุไหงโก-ลก-กรุงเทพ (เฉพาะรับ-ส่งสินค้าห่อวัตถุ)

11.40 น. สุไหงโก-ลก
11.57 น. สุไหงปาดี
12.36 น. ตันหยงมัส
13.07 น. ริอเสาะ
13.46 น. ยะลา
14.25 น. ปัตตานี
14.51 น. เทพา
15.24 น. จะนะ
16.15 น. ชุมทางหาดใหญ่
17.46 น. พัทลุง
18.32 น. ชะอวด
19.35 น. ชุมทางทุ่งสง
20.07 น. คลองจันดี
20.51 น. บ้านส้อง
21.21 น. นาสาร
22.06 น. สุราษฎร์ธานี
22.49 น. ไชยา
23.52 น. หลังสวน
00.34 น. สวี
01.11 น. ชุมพร
04.27 น. ประจวบคีรีขันธ์
06.20 น. หัวหิน
07.42 น. เพชรบุรี
08.56 น. ราชบุรี
09.30 น. โพธาราม
09.59 น. บ้านโป่ง
10.40 น. นครปฐม
11.31 น. ศาลายา
12.02 น. บางบำหรุ
12.29 น. ชุมทางบางซื่อ
12.46 น. สามเสน
13.00 น. ถึง กรุงเทพ