โควิด ทำพิษ EEC ปรับเข็มทิศการพัฒนา

14 0

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ Prichas

  • สมาชิกขาประจำ
  • *
  • กระทู้: 2243


เมื่อเร็วๆ นี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) มีมติรับทราบและประเมินผล ตามข้อเสนอ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในประเด็นสนับสนุนการแก้ไขปัญหาสถานการณ์วิกฤติโควิด-19 ของรัฐบาล ของ อ.ค.ต.ป. คณะต่างๆ และ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง และรายงานผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการคณะต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2

ทั้งนี้ได้ จำแนกปัญหาเป็น 3 ระดับ เพื่อให้เห็นถึงกลุ่มของปัญหาที่จะนำไปสู่การแก้ไขที่ตรงเป้าหมาย และเป็นรูปธรรม สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้ 

ระดับที่ 1 ปัญหาและข้อเสนอแนะในระดับนโยบาย

ระดับที่ 2 ปัญหาและข้อเสนอแนะของการจัดสรรงบประมาณทั้งในส่วนของเงินงบประมาณรายจ่ายและเงินนอกงบประมาณ

ระดับที่ 3 ปัญหาและข้อเสนอแนะในระดับปฏิบัติ ซึ่งในระดับนี้มีการชี้ถึงปัญหาและแผนแก้ไข ของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี ไว้ด้วย