บริการรับรองเอกสารโดยโนตารี่ พับลิค Notary Public ในกรุงเทพและภูเก็ต

25 0

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ dreamyies

  • สมาชิกทั่วไป
  • *
  • กระทู้: 202
บริการรับรองเอกสารโดยโนตารี่ พับลิค Notary Public ในกรุงเทพและภูเก็ต


การทำธุรกรรมทางด้านเอกสารระหว่างประเทศไม่ว่าจะเป็นการทำนิติกรรมสัญญา การมอบอำนาจ การให้ความยินยอม การเปิดบัญชีธนาคาร

การรับรองเอกสารเพื่อทำวีซ่า ต่างๆเหล่านี้ จำเป็นจะต้องให้โนตารี่ พับลิค หรือ Notary Public ทำการประทับตราและลงลายมือชื่อเพื่อรับรองเอกสารโนตารี่

รับรองข้อเท็จจริง และความถูกต้องของเอกสารรวมถึงลายเซ็นต์ของผู้ลงนามด้วย เพื่อให้เอกสารนั้นสมบูรณ์มีผลบังคับตามกฎหมายและนำไปใช้งานต่อที่ต่างประเทศได้Notary Public หรือ โนตารี่ พับลิค คืออะไร

ในต่างประเทศ โนตารี่ พับลิค  หรือ Notary Public คือ บุคคลที่กฎหมายของประเทศนั้น ๆ บัญญัติไว้ให้ทำหน้าที่ในการรับรองลายมือชื่อ จัดทำสัญญา ลงลายมือชื่อในฐานะพยานเพื่อรับว่าเอกสารนั้น ๆ

ถูกต้องตรงกันกับต้นฉบับ หรือทำหน้าที่อื่น ๆ ที่กฎหมายของประเทศนั้น ๆ กำหนดไว้ โดยเอกสารที่ผ่านการรับรองนี้จะถูกนำไปใช้ในที่ต่างประเทศ (กรณีใช้ภายในประเทศไม่จำต้องผ่านการรับรอง)

ผู้ที่จะให้บริการรับรอง Notary Public ได้นั้น จะต้องเป็นคนกลางที่มีใบอนุญาตในการรับรองเอกสาร เป็นคนที่ยอมรับกันว่ามีวุฒิภาวะ ได้แก่ทนายความหรือนักกฎหมาย

และมีหน้าที่ให้บริการลงลายมือชื่อในฐานะพยานเอกสารเพื่อรับรองว่าเอกสารนั้นมีความถูกต้องหรือผู้ลงนามเซ็นต์เอกสารนั้นมีตัวตนจริงๆ เพื่อให้เกิดความเชื่อถือและเชื่อมั่นระหว่างผู้ใช้เอกสารทั้งสองฝ่ายในการทำธุรกรรมระหว่างกัน

เพราะเอกสารที่ได้รับการรับรองโนตารี่ พับลิคจะได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง จากทั้งหน่วยงานเอกชน หน่วยงานรัฐบาล และหน่วยงานราชการในหลายๆประเทศ รวมถึงประเทศไทยด้วยในประเทศไทยมีบุคคลที่เป็น โนตารี่ พับลิค หรือ Notary Public หรือไม่

ประเทศไทยมีบุคคลที่ทำหน้าที่เหมือนกับ Notary Public ในต่างประเทศเช่นกัน ซึ่งบุคคลในประเทศไทยที่จะทำหน้าที่ บริการ Notary Public ได้นั้นต้องเป็นทนายความที่ได้รับใบอนุญาตจากสภาทนายความแห่งประเทศไทยเท่านั้น เรียกว่า Notarial Services Attorney

Notarial Services Attorney เป็นทนายความสังกัดอยู่ในสำนักงานกฎหมายทั่วไป ซึ่งผ่านการอบรมในหลักสูตรการรับรองลายมือชื่อและเอกสาร

ที่จัดอบรมโดยสภาทนายความแห่งประเทศไทย ที่ได้รับใบอนุญาต และขึ้นทะเบียนเป็นทนายความผู้ทำคำรับรองและลายมือชื่อและเอกสารเรียบร้อยแล้ว โดยสามารถดูตัวอย่าง License ได้จากภาพด้านล่างนี้เลยการรับรองโดย Notary Public ให้ผล 4 อย่าง ดังนี้

-มีผลในฐานะพยานหลักฐาน

-มีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย

-มีผลสามารถบังคับใช้ได้

-มีผลบังคับใช้นอกเขตท้องที่


สรุป

บุคคลหรือบริษัทที่ให้บริการรับรองเอกสารโนตา พับลิค หรือ Notary Public นั้น มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่านักแปลภาษา

นักแปลภาษาทำหน้าที่การแปลสารข้อมูลที่เป็นตัวอักษรจากภาษาหนึ่งไปเป็นอีกภาษาหนึ่ง มีเป้าหมายเพื่อหมายให้เกิดความเข้าใจตรงกันระหว่างสองภาษา

แต่ผู้ให้บริการโนตารี่ พับลิค หรือNotary Public ทำหน้าที่รับรองเอกสาร เพื่อให้เกิดความเชื่อถือเชื่อมั่นว่าเอกสารมีความถูกต้องและมีอยู่จริง ทำให้คนทำธุรกรรมหรือนิติกรรมทั้งสองฝ่ายเกิดความมั่นใจ

สำหรับการโนตารี่เพื่อรับรองคำแปลนั้น แม้เอกสารแปลจะมีคุณภาพและความถูกต้องสูงขนาดไหน แต่เอกสารงานแปลนั้นจะนำไม่ใช้งานจริงไม่ได้เลย ถ้าเอกสารนั้นไม่ผ่านขั้นตอนการรับรองจากคนกลาง ที่ทั่วโลกให้ความเชื่อถือ นั่นก็คือ Notary Public

ซึ่งบุคคลผู้นี้ในประเทศไทยก็คือ Notarial Services Attorney หรือทนายความผู้รับรองเอกสารและลายมือชื่อนั่นเอง แต่ถึงอย่างไรก็ดี งานแปลเอกสารจะขาดนักแปลภาษาหรือ Notary Public บุคคลใดบุคคลหนึ่งไม่ได้เลยเช่นกัน