ส่งออกไปกัมพูชา

29 0

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ Chigaru

 • สมาชิกขาประจำ
 • *
 • กระทู้: 1312
  ส่งออกไปกัมพูชาในปัจจุบันการขนส่งสินค้าข้ามแดน หรือการนำเข้าส่งออกสินค้าไปกัมพูชา สามารถทำได้สะดวกมากขึ้น จากโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ที่สะดวกพร้อม โดยเฉพาะสินค้าของไทยหลายรายการก็ได้รับความนิยมมากจากประเทศเพื่อนบ้านประเทศนี้ ซึ่งสำหรับผู้ประกอบการนั้น ก็มีขั้นตอนและสิ่งต้องคำนึง พร้อมกับวิธีปฏิบัติที่เป็นมาตรฐาน ดังนี้ 
  [list=1]
  • ศึกษาข้อมูลของประเทศที่ต้องการทำธุรกิจ เช่น สินค้าที่มีความต้องการ สภาวะการแข่งขัน กฎหมาย กฏระเบียบต่างๆ ในการทำการค้า ศาสนา วัฒนธรรม หรือเรื่องอื่นๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อสินค้า
  • ในการนำเข้าหรือส่งออกสินค้า จะมีเอกสารต่างๆที่ผู้ประกอบการต้องจัดเตรียมเพื่อดำเนินการทางด้านศุกลกากร โดยขั้นตอนนี้ผู้ประกอบการจะดำเนินการด้วยตนเอง หรือว่าจ้างบริษัทตัวแทนออกของ หรือ Customs Broker ให้ดำเนินการแทนก็ได้ เอกสารที่ผู้ส่งออก ควรจัดเตรียมในการผ่านพิธีการศุลกากร
  [list=1]
  • บัญชีราคาสินค้า (Invoice), รายการบรรจุสินค้า (Packing list)
  • ใบอนุญาตส่งออก หรือเอกสารอื่นๆ สำหรับสินค้าควบคุมการส่งออก (Export license)
  • แบบฟอร์ม C/O (FTA form ( Form-D,Form-E))
  • ใบขนสินค้าขาออก (Export declaration)
  • เอกสารอื่นๆ
  • การเลือกบริษัทขนส่งสินค้าข้ามแดนที่ต้องคำนึงถึงมาตรฐานต่างๆ ในการให้บริการ เช่น
  [list=1]
  • มีพื้นที่พักสินค้าก่อนนำเข้า หรือส่งออก
  • มีบริการเคลียภาษีศุลกากรเพื่อลดขึ้นตอนที่ยุ่งยาก
  • มีระยะเวลาการดำเนินงานที่แน่นอน
  • มีการรับประกันตัวสินค้าพื้นฐานอย่างเหมาะสม
  • ต้นทุนการขนส่งและดำเนินงานโดยรวมเป็นไปตามข้อตกลงอย่างชัดเจน
  • สามารถติดตามสถานะสินค้าได้ตลอดเส้นทาง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสินค้าจะไม่สูญหาย เป็นต้น
  [/list]
  [list=1]
  [/list]