mlr, mrr และ mor คือ อะไร ศัพท์น่ารู้ของคนกู้ซื้อบ้าน

67 0

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ unyana

  • สมาชิกทั่วไป
  • *
  • กระทู้: 443
        เมื่อคิดจะซื้อ บ้าน หากมีเงินสดไม่เพียงพอ ทางออกของคนส่วนใหญ่ก็คือการกู้เงินหรือขอสินเชื่อเพื่อซื้อบ้านจากธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ เพราะเข้าถึงได้ง่ายและมีความน่าเชื่อถือ ซึ่งก็จะมีอัตราดอกเบี้ยกำหนดแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับแต่ละธนาคาร โดยทั่วไปแล้วการกู้ซื้อ โครงการบ้าน มักจะเป็นการกู้แบบระยะยาว ซึ่งมีคำศัพท์ที่ควรรู้ไว้เพื่อประโยชน์ของผู้กู้ โดยวันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักให้มากขึ้นว่า mlr, mrr และ mor คือ อะไร (เพิ่มเติม: https://www.sansiri.com/thai/คำแนะนำ/3-คำศัพท์ดอกเบี้ยบ้าน)

   ก่อนจะไปดูความหมายว่า mrr คือ อะไร (เพิ่มเติม: https://www.sansiri.com/thai/คำแนะนำ/3-คำศัพท์ดอกเบี้ยบ้าน)  ต่างจาก mor และ mlr อย่างไรนั้น ขอแนะนำศัพท์อีก 2 คำ เพื่อการจำแนกประเภทได้ง่ายขึ้น โดยประเภทของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้มี 2 แบบดังนี้

-   อัตราดอกเบี้ยเงินกู้แบบคงที่ (Fixed rate) คือการคิดดอกเบี้ยอัตราเดิม ไม่เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์เศรษฐกิจและต้นทุนของธนาคาร ซึ่งส่วนใหญ่การกู้ซื้อ บ้านจัดสรร ทางธนาคารจะกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้แบบคงที่ เป็นระยะเวลาสั้น ๆ 1-3 ปี ขึ้นอยู่กับประเภทของสินเชื่อ
-   อัตราดอกเบี้ยเงินกู้แบบลอยตัว (Floating Rate) คืออัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารกำหนดตามประกาศ ในช่วงเวลานั้น ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์เศรษฐกิจ ตลาดเงิน และต้นทุนทางการเงินของแต่ละธนาคาร
    คราวนี้เรามาทำความเข้าใจกับคำว่า mor, mrr และ mlr คือ อะไร (เพิ่มเติม: https://www.sansiri.com/thai/คำแนะนำ/3-คำศัพท์ดอกเบี้ยบ้าน) ให้มากขึ้น โดยศัพท์เหล่านี้เป็นการคำนวณอัตราดอกเบี้ยเงินกู้แบบลอยตัวที่มีการปรับขึ้น-ลง ได้ตามที่กล่าวไปข้างต้น โดยแต่ละแบบมีความหมายต่างกันดังนี้
-   Minimum Loan Rate หรือ mlr คือ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต่ำที่ธนาคารกำหนดเรียกเก็บลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี หมายถึงมีประวัติทางการเงินที่ดี มีหลักทรัพย์ค้ำประกันเพียงพอ ซึ่งมักจะใช้กับเงินกู้ระยะยาวที่กำหนดระยะเวลาแน่นอน เช่น สินเชื่อเพื่อการประกอบธุรกิจ เป็นต้น
-   Minimum Overdraft Rate หรือ mor คือ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต่ำ ที่ธนาคารเรียกเก็บจากลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินเบิกเกินบัญชี ธนาคารจึงต้องพิจารณาอย่างเข้มงวดมากขึ้นในการอนุมัติสินเชื่อ
-   Minimum Retail Rate หรือ mrr คือ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต่ำ ที่ธนาคารเรียกเก็บจากลูกค้ารายย่อยชั้นดี ไม่มีประวัติเสียทางด้านการเงิน ซึ่งคนส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับอัตราดอกเบี้ยประเภทนี้ โดยแต่ละธนาคารจะกำหนดไว้ไม่เท่ากัน

        อัตราดอกเบี้ยแต่ละประเภททั้ง mlr, mrr และ mor มีความแตกต่างกัน โดย mrr > mor> mlr เพราะขึ้นอยู่กับความน่าเชื่อถือของผู้กู้ ซึ่ง mrr คือ อัตราดอกเบี้ยสำหรับผู้กู้รายย่อย ส่วน mlr และ mor คือ อัตราดอกเบี้ยสำหรับผู้กู้รายใหญ่ ซึ่งในบางครั้ง ทางธนาคารอาจจะเสนอ อัตราดอกเบี้ยแบบ mlr คือ ดอกเบี้ยสำหรับรายใหญ่ ให้กับผู้กู้รายย่อยที่มีความน่าเชื่อถือทางการเงินมากพอก็ได้ แล้วแต่ข้อกำหนดของธนาคารนั้น ๆ
 
        ส่วนใหญ่เราจะเห็นอัตราดอกเบี้ยเพื่อซื้อ โครงการบ้านเดี่ยว หรือ บ้านใหม่ แบบอื่น ๆ เป็นตัวเลขติดลบ เช่น mrr -1.5% หมายความว่า ถ้าในเวลานั้นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต่ำของธนาคาร A เท่ากับ 5.5% อัตราดอกเบี้ยเพื่อซื้อ โครงการบ้านจัดสรร จะเท่ากับ (5.5%-1.5%) = 4% เวลาคำนวณเราต้องคิดอัตราดอกเบี้ยหลังจากลบ mrr แล้ว เพราะแต่ละธนาคารกำหนดอัตรา mrr ไว้ไม่เท่ากัน อัตราดอกเบี้ย mrr ที่ติดลบมากกว่าก็ไม่ได้แปลว่าจะมีค่าน้อยกว่า ค่า mrr ที่ติดลบน้อยกว่าเสมอไป ดังนั้นเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดเราต้องคิดให้รอบคอบก่อนจะยื่นขอสินเชื่อจากธนาคารใด ๆ