การทำวีซ่าคู่หมั้นอเมริกา (K1 Visas)

16 0

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ dreamyies

  • สมาชิกทั่วไป
  • *
  • กระทู้: 190
การทำวีซ่าคู่หมั้นอเมริกา (K1 Visas) รับทำวีซ่าคู่หมั้นอเมริกา 


วันนี้เราจะมาไขข้อข้องใจกันว่าวีซ่าคู่หมั้นอเมริกา หรือเรียกกันสั้นๆว่า K1 Visa นั้นมีรายละเอียดในการทำอย่างไร เหมาะกับใคร และเอกสารๆสำคัญที่ต้องเตรียมหรือสำรวจตรวจสอบกันก่อนนั้นมีอะไรบ้าง

เรารับรองว่า เมื่อคุณได้อ่านบทความนี้แล้ว คุณจะกระจ่างในข้อมูลเพื่อใช้สำหรับการเตรียมใบสมัครวีซ่าของคุณอย่างแน่นอน

หลายคนคงคุ้นหูกับประโยคที่ว่า รักข้ามฟ้า รักข้ามพรมแดน คู่รักที่พบรักกันแม้จะอยู่ห่างไกลกันแทบครึ่งโลก แต่ก็มาเจอกันจนกลายเป็นรักแท้

และการที่คู่รักต่างสัญชาติจะใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันได้นั้น ต้องอาศัยกระบวนการทางกฎหมายคนเข้าเมืองในเรื่องของการขอวีซ่าเพื่อให้คู่ครองสามารถมาอยู่ด้วยกันได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

ในที่นี้เราจะขอพูดถึงคู่รักที่ต้องการขอให้แฟนไปอยู่อเมริกา เพื่อจดสมรสและอยู่ด้วยกันอย่างถาวร หากสนใจทางเรา รับทำวีซ่าคู่หมั้นอเมริกา

นั่นคือการขอวีซ่าคู่หมั้นอเมริกา (K1 Visa) ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังขอวีซ่าคู่หมั้นอเมริกาหรือ K1 Visa หรือสนใจวีซ่าประเภทนี้อยู่ เราจะมาบอกทุกรายละเอียด หัวข้อ ขั้นตอนที่ควรทราบ เพราะฉะนั้นห้ามพลาดอย่างเด็ดขาด เริ่ม!


วีซ่าคู่หมั้นอเมริกา คืออะไร


วีซ่าคู่หมั้นอเมริกาหรือวีซ่า K1 เป็นทางเลือกสำหรับคู่รักของชาวอเมริกันที่ต้องการขอวีซ่าเพื่อไปจดทะเบียนสมรสที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

โดยจะต้องจดทะเบียนสมรสภายในระยะเวลา 90 วัน นับจากวันที่ผู้ได้รับวีซ่าเดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา

เนื่องจากวีซ่าคู่หมั้นนี้เป็นเพียงวีซ่าชั่วคราวเพื่อจุดประสงค์ในการจดทะเบียนสมรส

ดังนั้นหลังจากจดทะเบียนสมรสกับชาวอเมริกันเรียบร้อยแล้ว จะต้องดำเนินการยื่นคำร้องเพื่อขอปรับสถานะเป็นผู้พำนักถาวรหรือที่เรียกว่าผู้ถือกรีนการ์ด (LPR) ต่อไป

หากผู้สมัครหลักที่เป็นคู่รักของชาวอเมริกันมีบุตรที่อายุน้อยกว่า 21 ปีบริบูรณ์ และมีความประสงค์ที่จะติดตามไปประเทศสหรัฐอเมริกา สามารถขอวีซ่าติดตามผู้สมัครหลักหรือวีซ่า K2 ไปพร้อมกันได้โดยไม่ต้องยื่นใบคำร้องแยกจากผู้สมัครหลัก

ภายใต้เงื่อนไขว่าบุตรจะต้องมีสถานภาพโสด อายุต่ำกว่า 21 ปี และอยู่ในอำนาจการปกครองของผู้สมัครแต่เพียงผู้เดียว


คุณสมบัติเบื้องต้นของการขอวีซ่าคู่หมั้นอเมริกา


การจะทำวีซ่าให้ผ่าน คุณจะต้องทราบก่อนว่าวีซ่าประเภทนี้เค้าดูข้อมูลอะไรบ้างของผู้ขอและแฟนอเมริกัน ซึ่งหากคุณและคู่รักสัญชาติอเมริกันมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ การขอวีซ่า K1 ไม่ถือเป็นเรื่องยากสำหรับคุณ


ลิสรายการเอกสารในการขอวีซ่าคู่หมั้นอเมริกา K1

เมื่อคุณทราบถึงคุณสมบัติและค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว ส่วนที่สำคัญที่สุดของการทำวีซ่าคือ การจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบรูณ์ เพื่อยื่นให้แก่หน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองของอเมริกาเพื่อพิจารณาออกวีซ่าให้กับคุณนั้นเอง โดยเอกสารหลักที่ใช้ในการยื่นคำร้องขอวีซ่าคู่หมั้นก็จะมีดังนี้:

-ใบคำร้องสำหรับวีซ่าคู่หมั้น (I – 129F)
-หนังสือค้ำประกันจากสปอนเซอร์ (I-134)
-แบบฟอร์ม G-1145 เป็นฟอร์มสำหรับใส่เบอร์โทร อีเมล เพื่อเป็นช่องทางให้เจ้าหน้าที่ติดต่อผู้สมัครได้
-หนังสือรับรองว่าจะจดทะเบียนสมรสกันภายใน 90 วัน
-สำเนาเอกสารส่วนตัวของผู้สมัครพร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษและมีตราประทับรับรองคำแปล เช่น ใบเกิด ใบเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุล ทะเบียนหย่า (ถ้าเคยหย่ามาก่อน)    
-สำเนาเอกสารส่วนตัวของสปอนเซอร์ เช่น ใบเกิด หนังสือเดินทาง Naturalization certificate ใบขับขี่ ใบเปลี่ยนชื่อนามสกุล ใบหย่า (ถ้าเคยหย่ามาก่อน) เป็นต้น
-สำเนาเอกสารแหล่งพำนักในอเมริกาของสปอนเซอร์ เช่น สัญญาเช่า เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในบ้านและที่ดิน หลักฐานการผ่อนชำระค่าบ้านหรือmortgage statement บิลค่าน้ำ ค่าไฟ เป็นต้น
-สำเนาเอกสารการงานและรายได้ของสปอนเซอร์ เช่น เอกสารภาษีเงินได้ปีล่าสุดหรือTax Return Transcriptปีล่าสุด หนังสือรับรองงาน เป็นต้น
-ใบรับรองความประพฤติจากกรมตำรวจของผู้สมัคร
-รูปถ่ายสี 2 รูป ขนาด 2×2 นิ้ว รูปสี พื้นหลังสีขาวของผู้สมัคร
-รูปถ่ายสี 2 รูป ขนาด 2×2 นิ้ว รูปสี พื้นหลังสีขาวของสปอนเซอร์
-หลักฐานแสดงความสัมพันธ์
-ผลตรวจสุขภาพของผู้สมัคร


Website : https://www.babel-translation.com/usa-fiancee-k1-visas/