แนวทางการฝึกงานของนักศึกษา

5942 1

0 สมาชิก และ 2 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ ShanksOpen

  • สมาชิกใหม่(แรกเข้า)
  • *
  • กระทู้: 2
การฝึกงาน เป็นการจัดแนวทางการเรียนรู้เพื่อฝึกหัดความชำนาญ ขั้นตอนคิด การจัดการการพบเจอเหตุการณ์ แล้วก็การปรับใช้วิชาความรู้ที่เรียนมาใช้เพื่อคุ้มครองปกป้อง แล้วก็จัดการกับปัญหา ฝึกงาน เกิดขึ้นโดยความร่วมแรงร่วมใจระหว่าง โรงเรียนกับภาคการสร้างหรือภาคบริการภายหลังจากนักศึกษาได้ทำความเข้าใจส่วนทฤษฎี แล้วก็การฝึกหัดปฏิบัติพื้นฐานในโรงเรียน แล้วระยะหนึ่ง ดังนี้ เพื่อให้โอกาสให้นักศึกษาได้สัมผัสกับการกระทำงานประจำ เครื่องไม้เครื่องมือ เครื่องจักรวัสดุอุปกรณ์ ที่นำสมัยรวมทั้งบรรยากาศการทำงานทางธุรกิจที่จำเป็นต้องชิงชัย สำหรับในการรักษาประสิทธิภาพ และก็มาตรฐานของงาน แล้วก็การทำงานด้วยกัน ซึ่งจะช่วยทำให้เด็กนักเรียนได้ศึกษาจากประสบการณ์จริง ฝึกหัดปฏิบัติให้ทำเป็น คิดเป็นทำเป็น แล้วก็มีการใฝ่รู้โดยตลอด ตลอดจนกำเนิดความแน่ใจแล้วก็ ทรรศนะที่ดีสำหรับเพื่อการดำเนินงานและการเลี้ยงชีพอิสระ เพื่อเป็นไปตามเป้าหมายของการจัดการอาชีวศึกษา รวมทั้งการ ฝึกอบรมวิชาชีพของผู้เรียนนิสิตที่ทำการฝึกงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ก็เลยได้ระบุวิธี การฝึกการทำงานดังต่อไปนี้

1. เป็นการจัดฝึกฝนประสบการณ์อาชีพให้กับนักศึกษาในระบบ ที่เน้นย้ำ การศึกษาเล่า เรียนในโรงเรียนเป็นหลัก
2. เป็นการจัดฝึกฝนประสบการณ์ งานหลัก ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ รวมทั้งหลัก สูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
3. เป็นการจัดฝึกหัดประสบการณ์ งานหลัก โดยการผลิตระบบครือข่าย และก็การมีส่วน ร่วม สำหรับการจัดแจงอาชีวศึกษากับสถานประกอบการ ชุมชน เขตแดน แล้วก็โครง ข่ายความร่วมแรงร่วมมือทั้งยัง ในประเทศ แล้วก็ต่างชาติดังนี้ ให้เป็นไป ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
4. เป็นการจัดฝึกหัดประสบการณ์งานประจำที่ให้ความเอาใจใส่ในการพัฒนาวิชาความรู้ ความรู้ความเข้าใจ และก็ความสามารถ สำหรับเพื่อการดำเนินงานเพื่อการนำ ไปสู่ การเลี้ยง ชีพทั้งยังการว่าจ้างรวมทั้งการดารงชีพอิสระ

เป้าประสงค์ของการฝึกการทำงาน

1. เพื่อนิสิตได้โอกาสศึกษาแล้วก็ได้รับประสบการณ์ชีวิตการทำงานที่จริงจริง
2. เพื่อนิสิตได้เตรียมพร้อมก่อนจะจบออกไปดำเนินงาน
3. เพื่อนิสิตได้ทราบจะการปรับตัวให้กับ สิ่งแวดล้อมข้างนอกวิทยาลัยฯ
4. เพื่อนิสิตนำประสบการณ์ ที่ได้รับจากการฝึกหัดงานมาปรับใช้สำหรับเพื่อการทำงานต่อไป

ขั้นตอนการดำเนินการออกฝึกงาน (ในประเทศ)

1. นักศึกษาตรวจสอบความพร้อมของตนเอง (ผ่านกิจกรรมทุกภาคเรียน และ มีเกรดเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 2.00)
2. นักศึกษาหาสถานที่ฝึกงาน ด้วยตนเอง (เลือกตามเหตุผลและความจำเป็นของแต่ละคน)
3. เตรียมข้อมูลเพื่อตอบสัมภาษณ์เบื้องต้น (เรียนสาขาอะไร สามารถทำอะไรได้บ้าง ระยะเวลาที่จะฝึก เป็นต้น)
4. นักศึกษา ขอรับแบบคำร้องฝึกงาน เพื่อดำเนินการขอหนังสืออนุเคราะห์ฝึกงาน ไปยื่นสถานประกอบการ
5. ส่งแบบคำร้องขอออกฝึกงาน ที่ทุกฝ่ายลงนามครบถ้วนสมบูรณ์ ที่งานทวิภาคี ตามระยะเวลาที่กำหนด
6. ติดตามขอรับหนังสือขอความอนุเคราะห์ฝึกงานที่วิทยาลัยฯออกให้ (3 วันทำการ)
7. นำหนังสืออนุเคราะห์ฝึกงาน ไปยื่นสถานประกอบการ ให้ดำเนินการลงนามตอบรับการฝึกงาน เพื่อยืนยัน และเร่งนำแบบตอบรับการฝึกงานส่งที่งานทวิภาคีโดยเร็ว (เมื่อนักศึกษาแจ้งสถานที่ฝึกงานแล้ว ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลง)
8. นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนพร้อมชำระเงิน ในภาคเรียนที่จะออกฝึกงาน จึงสามารถไปฝึกงานได้
9. นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรม ปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมก่อนฝึกงาน พร้อมรับหนังสือส่งตัว/คู่มือ
10. เริ่มต้นการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ (ครูนิเทศติดตามผลระหว่างการฝึกงานอย่างสม่ำเสมอ)
27
11. นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรม สัมมนาการฝึกงาน เพื่อติดตามผลการฝึก พร้อมรับหนังสือประเมินผลฝึก
12. เมื่อสิ้นสุดการฝึกให้สถานประกอบการประเมินผลการฝึกและสรุปรายงานผลการฝึกงานส่งครูนิเทศ/งานทวิภาคี
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 11 ธันวาคม 2563, 12:18:22 โดย ShanksOpen »

ออฟไลน์ ShanksOpen

  • สมาชิกใหม่(แรกเข้า)
  • *
  • กระทู้: 2