แนะนำหลักการทำงานเป็นทีม ที่องค์กรควรมี

58 0

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ unyana

  • สมาชิกทั่วไป
  • *
  • กระทู้: 443

เชื่อว่ามีองค์กรหลายแห่งได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการทำงานเป็นทีมมากยิ่งขึ้นและต้องการที่จะสร้างทีมเวิร์คที่มีประสิทธิภาพภายในองค์กร แต่วิธีการทำงานเป็นทีมนั้นจะมีความแตกต่างไปจากการทำงานเป็นกลุ่มอย่างสิ้นเชิง ดังนั้นการสร้างทีมงานแบบทีมเวิร์คจึงไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ ที่องค์กรใดก็สามารถทำได้  แต่ถ้าหากว่าองค์กรเหล่านั้นดำเนินการสร้างทีมงานตาม 5 แนวทางหลัก ๆ ตามด้านล่างนี้ เชื่อว่าจะสามารถประสบความสำเร็จได้ในไม่ช้า เนื่องจากหลักการทำงานเป็นทีมดังต่อไปนี้ จะถือว่าเป็นปัจจัยหลักสำคัญ เพื่อให้การทำงานเป็นทีมนั้นมีประสิทธิภาพ ได้ผลสำเร็จของงานและยังช่วยสร้างความสุขในการทำงานให้กับทุกคนในทีม ถือว่าเป็นหลักการสร้างทีมที่ผู้บริหาร RS องค์กรขนาดใหญ่นั้นให้ความสำคัญมาเสมอ

1. ทุกคนต้องมีเป้าหมายเดียวกัน
   พลังงานของ teamwork คือ ความต้องการบรรลุเป้าหมายร่วมกันของทุกคนในทีม หากทุกคนมีเป้าหมายร่วมกัน ก็จะพยายามหาทางไปสู่เป้าหมายให้ได้ในที่สุด เช่น เมื่อเรารู้สึกว่าความสามารถที่มีอยู่ ยังไม่เพียงพอต่องานที่ได้รับผิดชอบ ก็พยายามหาทางเรียนรู้เพิ่มเติม เพื่อทำงานให้สำเร็จลุล่วง หรือเมื่อเรามีไอเดียใหม่ ๆ เพิ่มเติม ก็เลือกที่จะแสดงความเห็นต่อทีม โดยไม่สนใจว่าไอเดียนั้นจะได้รับเลือกไปใช้หรือไม่ เพราะไอเดียของเราอาจเป็นประโยชน์ต่อภารกิจของทีมก็เป็นได้
2. ผู้นำทีมน่าเชื่อถือ สมาชิกในทีมมีวินัย
   การทำงานร่วมกันเป็นทีม ต่างจากการทำงานเป็นกลุ่ม ในเรื่องของความร่วมมือร่วมใจกัน เพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน รวมถึงการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างเป็นระบบ เมื่อการทำงานร่วมกันเป็นทีม จำเป็นต้องมีระบบ ผู้นำทีมจึงกลายเป็นหนึ่งในคีย์หลักสำคัญ เนื่องจากหากผู้นำทีมไม่น่าเชื่อถือ ไม่ได้รับการยอมรับจากสมาชิกทุกคนในทีม ก็เป็นเรื่องยากที่จะพาทีมไปสู่ความสำเร็จได้ ในขณะเดียวกัน หากสมาชิกในทีมเพียงแค่คนใดคนหนึ่งไม่มีวินัย ก็สามารถส่งผลให้คนอื่น ๆ ไม่รักษาวินัยไปด้วยได้เช่นกัน
3. พัฒนาตัวเองและแชร์ความรู้เพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน
   คุณสามารถแชร์ความรู้ที่มีประโยชน์ต่องานในทีมได้ ซึ่งนั่นนอกจากจะทำให้สมาชิกในทีมมองเห็นถึงศักยภาพของคุณแล้ว ยังเป็นการสร้างบุคลากรขึ้นมาเพื่อช่วยงาน ยามเมื่อคุณต้องการได้อีกด้วย ในขณะเดียวกัน หากมีความรู้หรือทักษะด้านใดที่คิดว่าตนเองมีไม่เพียงพอก็ควรเรียนรู้สิ่งเหล่านั้น เพราะนอกจากจะเป็นประโยชน์กับทีมแล้ว ความรู้หรือทักษะเหล่านั้นก็จะติดตัวเราไปตลอด
4.ให้เกียรติซึ่งกันและกัน
   ไม่มีใครถูกต้องเสมอ แต่ก็ไม่มีใครที่ทำผิดพลาดเสมอเช่นกัน ดังนั้น เมื่อมีคนทำผลงานได้ดี ผู้นำทีม และสมาชิกในทีมควรแสดงความชื่นชมยินดี ในขณะเดียวกัน หากมีคนทำผิดพลาดก็ควรร่วมกันช่วยแก้ไขปัญหา เพราะการทำงานร่วมกันเป็นทีม เราควรให้เกียรติซึ่งกันและกัน เพื่อรักษาสัมพันธภาพ บรรยากาศที่ดีภายในทีมเอาไว้
5. เปิดใจยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น
   ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจากความร่วมมือร่วมใจกันของสมาชิกในทีม คือ ความหมายที่แท้จริงของ teamwork และก่อนจะรวมกันเป็นหนึ่งได้ สมาชิกทุกคนก็จำเป็นต้องเปิดใจยอมรับความแตกต่าง และความคิดเห็นจากผู้อื่นให้ได้เสียก่อน เพราะหากผู้นำทีมหรือสมาชิกในทีม มีทัศนคติแบบปิด คิดว่าตนเองเป็นฝ่ายถูกต้องเพียงคนเดียว มองว่าความคิดเห็นของคนอื่นไม่ได้เรื่อง ทุกคนต้องทำตามสิ่งที่เราคิดเท่านั้น การสร้างทีมก็จะห่างไกลคำว่า teamwork จนน่าเป็นห่วง
หนึ่งในองค์กรที่ให้ความสำคัญกับการทำงานร่วมกันทีม คือ บริษัทที่มีชื่อเสียง และคนจำนวนมากรู้จักกันเป็นอย่างดี นั่นคือ RS Group ซึ่งกำลังไปได้ดีกับแนวทางการบริหารธุรกิจด้วยการขับเคลื่อนโมเดล entertainmerce  หรือโมเดลการขายสินค้าผ่านช่องทางสื่อต่าง ๆ ซึ่งตนเองเป็นเจ้าของอยู่และหากอยากเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรชั้นนำแห่งนี้ สามารถสมัครงานกับ RS ได้ที่นี่ https://www.rs.co.th/th/career/ หรือรู้จักอาร์เอสเพิ่มเติม ได้ที่นี่ https://www.rs.co.th/th/ หรืออ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำงานเป็นทีม ได้ที่นี่ https://www.rs.co.th/th/การทำงานเป็นทีมเวิร์ค/