โรคในระบบทางเดินอาหารและตับ หากไม่รีบรักษา อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงได้

44 0

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ pacraa

  • สมาชิกใหม่(แรกเข้า)
  • *
  • กระทู้: 17

เมื่อพูดถึงเกี่ยวกับโรคระบบทางเดินอาหารและตับ เหล่าบรรดามนุษย์ออฟฟิศในสังคมเมืองหลายคนคงคุ้นชินกันดี เพราะตกเป็นเหยื่อโรคเหล่านี้ไม่น้อย เนื่องจากการใช้ชีวิตที่เสี่ยงก่อให้เกิดโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารและตับเยอะขึ้นมาก ไม่ว่าจะเป็นโรคกรดไหลย้อน โรคกระเพาะอาหาร โรคลำไส้อักเสบ แม้กระทั่งการเป็นไวรัสตับอักเสบที่พบเยอะขึ้นเช่นกัน บางชนิดร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิต บ้างแค่สร้างความรำคาญ และส่งผลอย่างมากต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของผู้ป่วย ทำให้โรงพยาบาลหลาย ๆ ที่มี ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ เพื่อรองรับจำนวนผู้ป่วยตามมาด้วยเช่นกัน


ปัจจุบัน ด้วยสภาพแวดล้อม และไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้สถานการณ์ของโรคระบบทางเดินอาหารและตับพบได้มากขึ้น ประกอบกับมีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคเพิ่มขึ้น เช่น การรับประทานอาหาร วิถีการดำเนินชีวิต และการถ่ายทอดทางพันธุกรรม เป็นต้น ที่กำลังเป็นปัญหาต่อคนในสังคม ตลอดจน ความซับซ้อนในการดูแล และรักษา ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ โรงพยาบาลนครธน จึงมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพเพื่อการรักษาที่ได้มาตรฐาน พร้อมให้การดูแลอย่างใกล้ชิดโดยทีมแพทย์เฉพาะทาง ทั้ง อายุรแพทย์ ศัลยแพทย์ วิสัญญีแพทย์ ตลอดจนแพทย์สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ รังสีแพทย์ และแพทย์ที่เชี่ยวชาญทางด้านเคมีบำบัด ที่มีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ในการวินิจฉัย และรักษาโรคระบบเดินทางอาหารและตับ
นอกจากนี้ ในกรณีที่ต้องมีการตรวจส่องกล้องวินิจฉัยทางเดินอาหาร เพื่อวินิจฉัยความผิดปกติได้อย่างชัดเจน และทำการรักษาอย่างทันท่วงที ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ มีห้องทำหัตถการส่องกล้อง ห้องเตรียมลำไส้ ห้องพักฟื้น และอุปกรณ์ที่ทันสมัย ซึ่งถือเป็นการวินิจฉัย และรักษาที่ครบวงจรภายในที่เดียวกัน (One Stop Service) โดยผู้ป่วยทุกรายจะอยู่ในการดูแลของวิสัญญีแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ และเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญโดยผ่านการฝึกฝนเป็นอย่างดี ด้วยความเอาใจใส่ และมุ่งมั่น ในการให้บริการเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดภาวะแทรกซ้อน และลดระยะเวลาการพักฟื้นของผู้ป่วย

การบริการทางการแพทย์
ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ โรงพยาบาลนครธน บริการให้คำปรึกษา ตรวจวินิจฉัย และรักษาครอบคลุมทุกปัญหาโรคระบบทางเดินอาหารและตับ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และให้บริการครบวงจรในที่เดียว (One Stop Service) โดยกลุ่มอาการ และโรคที่พบบ่อย เช่น โรคกระเพาะอาหาร โรคกรดไหลย้อน โรคมะเร็งลำไส้ และทวารหนัก โรคมะเร็งตับ โรคไวรัสตับอักเสบบี เป็นต้น
-   ให้คำปรึกษา ตรวจวินิจฉัย และรักษาเกี่ยวกับปัญหาระบบทางเดินอาหารและตับ เช่น ปวดท้อง ท้องผูก ท้องเสีย โรคแผลในกระเพาะอาหาร โรคกระเพาะอาหารและลำไส้อักเสบ ภาวะติดเชื้อในทางเดินอาหาร โรคลำไส้แปรปรวน ลำไส้อักเสบ มีเลือดออกในลำไส้ ถ่ายเป็นเลือด เลือดออกที่ทวารหนัก มะเร็งในระบบทางเดินอาหาร มะเร็งกระเพาะอาหาร มะเร็งลำไส้ ตับแข็ง ตับอักเสบ ไขมันพอกตับ เป็นต้น
-   ตรวจส่องกล้องทางเดินอาหาร กระเพาะอาหาร และลำไส้
-   ตรวจวัดความยืดหยุ่นของตับ และภาวะไขมันพอกตับ (Fibroscan with CAP)
-   ตรวจหาเชื้อโรคแบคทีเรีย Helicobacter pylori (H. pylori) ในกระเพาะอาหาร ด้วยวิธีการตรวจผ่านทางลมหายใจ Urea Breath Test
-   ให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพ และฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบเอ และบี
-   โปรแกรมตรวจสุขภาพเฉพาะทางสำหรับผู้ที่มีปัญหาหรือความเสี่ยงด้านระบบทางเดินอาหารและตับ
เทคโนโลยีทางการแพทย์
-   การตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนบน (Ultrasound upper abdomen) ตรวจดูความผิดปกติของอวัยวะในช่องท้องส่วนบน ได้แก่ ตับ ตับอ่อน ถุงน้ำดี ท่อน้ำดี ม้าม ไต
-   การตรวจช่องท้องโดยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (CT Abdomen)
-   การตรวจช่องท้องโดยใช้เครื่องตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI Abdomen)
-   การส่องกล้องเพื่อการตรวจวินิจฉัยโรคของหลอดอาหาร กระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น (Esophagogastroduodenoscopy : EGD)
-   การส่องกล้องเพื่อการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคลำไส้ใหญ่ (Colonoscopy)
-   การส่องกล้องเพื่อการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคลำไส้ใหญ่ส่วนปลาย, ริดสีดวงทวารหนัก (Sigmoidoscopy)
-   การตรวจกายวิภาคศาสตร์ของท่อทางเดินน้ำดี และท่อตับอ่อนด้วยเครื่องตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRCP) และการส่องกล้องตรวจ พร้อมรักษาโรคทางเดินท่อน้ำดี และท่อตับอ่อนด้วย Endoscopic retrograde cholangiopancreatography (ERCP)
-   การตัดเนื้องอกขนาดเล็กในกระเพาะอาหาร ลำไส้เล็กส่วนต้น ลำไส้ใหญ่ โดยผ่านการส่องกล้องทางเดินอาหาร เพื่อป้องกันการกลายพันธุ์เป็นมะเร็ง (Endoscopic polypectomy)
-   การรักษาอาการตกเลือด หรือ ป้องกันการตกเลือดจากโรคเส้นเลือดโป่งพองในหลอดอาหาร และกระเพาะอาหารโดยการรัด หรือ ฉีดยาที่เส้นเลือดขอดโดยผ่านการส่องกล้อง (Endoscopic variceal ligation : EVL, Endoscopic sclerosing therapy : EST)
-   รักษาภาวะตกเลือดในทางเดินอาหาร โดยหยุดเลือดออกผ่านการส่องกล้อง เพื่อหลีกเลี่ยงการผ่าตัดใหญ่ (Endoscopic treatment for gastrointestinal bleeding)
-   ตรวจหาเชื้อโรคแบคทีเรีย Helicobacter pylori (H. pylori) ในกระเพาะอาหาร ด้วยวิธีการตรวจผ่านทางลมหายใจ Urea breath test (13C-UBT )
-   แคปซูลตรวจบันทึกภาพ และวินิจฉัยโรคลำไส้เล็ก (Video capsule endoscopy : VCE)
-   ตรวจคัดกรองเนื้องอก และมะเร็งลำไส้ใหญ่โดยการตรวจอุจจาระ (Fecal imminochemical test : FIT)
-   การตรวจหาภาวะพังผืดในเนื้อตับ และตรวจจับปริมาณไขมันสะสมในตับ ด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (FibroScan with CAP) เพื่อประเมินสภาพความแข็งของเนื้อตับทดแทนการเจาะชิ้นเนื้อ ช่วยพยากรณ์โรคแทรกซ้อนและลดค่าใช้จ่ายในการนอนโรงพยาบาล
-   การดูด (FNA : Fine needle aspiration) และการเจาะตับ (Liver Biopsy) เพื่อนำเนื้อเยื่อ และเซลล์ตับมาวิเคราะห์ในกรณีที่มีก้อนในตับสงสัยเป็นมะเร็งตับ หรือมีการอักเสบของตับ
-   การตรวจรักษามะเร็งตับ ด้วยการให้ยาเคมีบำบัดทางหลอดเลือดแดง (TACE : Trans Arterial Chemo Embolization) เป็นการรักษามะเร็งตับอีกวิธีหนึ่งทำโดยรังสีแพทย์ ในผู้ป่วยที่ไม่สามารถผ่าตัดได้ โดยการรักษาด้วยวิธีการให้เคมีบำบัดเฉพาะทางที่ผ่านทางหลอดเลือดแดง ที่ไปเลี้ยงก้อนมะเร็งตับโดยตรง แล้วอุดกั้นหลอดเลือดนั้นเพื่อไม่ให้เลือดไปเลี้ยงก้อนเนื้องอก ในบางกรณี เมื่อก้อนมะเร็งมีขนาดเล็กลง และไม่กระจายไปที่อื่น อาจจะผ่าตัดเอาก้อนมะเร็งออกได้
อย่างไรก็ตามเราควรหมั่นตรวจเช็คสุขภาพตัวเองและตรวจสุขภาพประจำปีอยู่เสมอ เพราะบางครั้งโรคเหล่านี้อาจแฝงเข้ามาทำร้ายเราได้เสมอ อย่าชะล่าใจคิดว่าปวดท้องนิดหน่อยไม่เป็นไร เพราะอาการปวดท้องเหล่านี้ อาจเป็นสัญญาณเตือนของโรคร้ายที่จะตามมาได้ ทางศูนย์ทางเดินอาหารและตับ โรงพยาบาลนครธน เรายินดีให้บริการตรวจเช็คสุขภาพด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ หากต้องการนัดหมายและติดต่อสอบถามรายละเอียด สามารถติดต่อได้ที่ 0-2450-9999 ต่อ 1390-1392
ขอบคุณข้อมูลจาก : https://www.nakornthon.com/center/detail/ศุนย์ทางเดินอาหารและตับ
#ระบบทางเดินอาหารและตับ, ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ ,โรงพยาบาลนครธน