วิธีการขอกู้ร่วมเพื่อซื้อบ้าน สำหรับเพศที่สาม

61 0

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ unyana

  • สมาชิกทั่วไป
  • *
  • กระทู้: 443

            การกู้ร่วมซื้อบ้านถือเป็นการเพิ่มความน่าเชื่อถือในการขออนุมัติสินเชื่อกับทางธนาคาร เนื่องจากว่าความน่าเชื่อถือทางการเงินของใครคนใดคนหนึ่งนั้นอาจจะยังไม่เพียงพอ โดยทั้งผู้กู้ร่วมและผู้กู้หลักจะต้องมีหลักฐานทางการเงินที่แสดงให้ธนาคารเกิดความมั่นใจที่จะอนุมัติสินเชื่อเพื่อซื้อบ้านได้ ซึ่งการกู้ร่วมซื้อบ้านนั้น โดยปกติแล้วจะต้องเป็นคนในครอบครัวที่มีสายเลือดเดียวกัน หรือว่าคู่รักชาย-หญิงที่มีการจดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมาย แต่ปัจจุบันหลาย ๆ ธนาคารได้เพิ่มทางเลือกรองรับเพศที่หลากหลายกลุ่ม LGBTQ (Lesbian, Gay, Bisexual, Transsexual, Queer) มากขึ้น
            ธนาคารพาณิชย์ที่มีนโยบายรองรับผู้ที่สมรสไม่จดทะเบียนซื้อบ้านนั้นมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารยูโอบี โดยผู้กู้ร่วมนั้นจะต้องมีคุณสมบัติพื้นฐานดังนี้
            -   เป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย
            -   มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ แต่ต้องไม่เกิน 65 ปี
            -   ต้องไม่เคยเป็นลูกหนี้ปรับโครงสร้างหนี้ของสถาบันการเงิน
            เอกสารที่ต้องใช้สำหรับกู้ร่วมซื้อบ้านแสนสิริหรือแบรนใด ๆ นั้นก็เช่นเดียวกับเอกสารที่ต้องใช้ในการขออนุมัติสินเชื่อเพื่อซื้อโครงการบ้านทั่วไป โดยจะต้องมีเอกสารส่วนตัวและเอกสารชี้แจงทางการเงิน โดยมีองค์ประกอบดังนี้
เอกสารส่วนตัว: สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน และ ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
เอกสารทางการเงิน
            •   สำหรับเจ้าของธุรกิจ: สำเนาทะเบียนการค้าหรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท, รายชื่อผู้ถือหุ้น, รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 12 เดือน, สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี, หลักฐานการเสียภาษี และรูปถ่ายกิจการ 4-5 ภาพ พร้อมแผนที่ตั้งโดยสังเขป
            •   สำหรับผู้ทำงานประจำ: หนังสือรับรองเงินเดือน, สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 6 เดือน และรายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
            •   สำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ: รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
            หากใครที่ต้องการยื่นเรื่องขอกู้ร่วมแต่ว่ายังไม่ผ่าน เพราะว่าติดเงื่อนไขต่าง ๆ มากมาย มีคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญทางการเงิน ที่จะทำให้การยื่นขออนุมัติสินเชื่อของผู้สมรสไม่จดทะเบียนซื้อบ้านเป็นไปได้ง่ายขึ้น โดยจะขอแนะนำให้ใช้วิธีการขอสินเชื่อเพื่อธุรกิจ (SME) ซื้อโครงการบ้านจัดสรร ไม่ว่าจะเป็น โครงการบ้านเดี่ยวหรือว่าโครงการทาวน์โฮม เพื่อใช้เป็นสถานประกอบการ แต่การยื่นขอซื้อบ้านจัดสรรเพื่อใช้เป็นสถานประกอบการนั้นมีระยะเวลาการกู้ได้นานสุดถึง 10 ปี แต่ว่ามีดอกเบี้ยที่สูงกว่าการซื้อบ้านใหม่อีกด้วย ถ้าวิธีนี้ยังไม่ตอบโจทย์ก็อาจจะต้องเลือกใช้วิธีเปลี่ยนผู้กู้ร่วมจากคู่รักเพศเดียวกันเป็น กู้ร่วมกับญาติ พี่น้อง หรือคนในครอบครัว ที่สามารถเข้ากับเงื่อนไขของธนาคารได้
            บางคนอาจจะคิดว่าในปัจจุบันมีนโยบายที่รองรับ LGBTQ นี้แล้ว การขออนุมัติสินเชื่อเพื่อซื้อบ้านนั้นจะสามารถทำได้ง่ายขึ้น เพราะเลือกคนรู้จักที่มีฐานะการเงินเพียงพอก็ใช้ได้ แต่ก็ต้องอย่าลืมว่าเราควรจะต้องเลือกคนที่ไว้วางใจได้ด้วย เพราะหากเป็นการถือกรรมสิทธิ์ร่วมกัน อาจมีปัญหาตามมาได้ ดังนั้นจะเลือกใช้วิธีไหนก็ควรพิจาณาให้ดีก่อนด้วย
            อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกู้ร่วมได้ที่นี่เลย https://www.sansiri.com/thai/คำแนะนำ/กู้ร่วมกับคู่รัก-เมื่อถึงวันเลิกรากันต้องทำอย่างไร