สอบเข้า ม.4 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

36 0

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ Chigaru

  • สมาชิกขาประจำ
  • *
  • กระทู้: 1340
สอบเข้า ม.4 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
                ในระยะหลังได้มีโรงเรียนที่เป็นทางเลือกใหม่และเป็นที่นิยมในกลุ่มนักเรียนชั้นม.3 ทั่วประเทศให้ความสนใจอยากศึกษาต่อมากที่สุดโรงเรียนหนึ่ง นั่นก็คือ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ซึ่งจะทำการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในช่วงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ถือว่าเป็นสนามสอบแข่งขันที่สำคัญแห่งหนึ่ง

                ลักษณะการสอน: ปรับพื้นฐาน สรุปเนื้อหาอย่างเข้มข้น ของเนื้อหาที่เรียนในชั้น ม.ต้นทั้งหมด
รวมถึงเนื้อหาบางส่วน ของมัธยมปลาย โดยสามารถเน้นเฉพาะจุดที่ไม่เข้าใจ พร้อมทั้งเทคนิคลัด วิธีจำ แนะแนวการเตรียมตัวก่อนสอบ เก็งข้อสอบ หรือเนื้อหาที่ใช้ออกข้อสอบบ่อยๆ

                โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์แห่งแรกของประเทศไทย มีฐานะเป็นองค์การมหาชน ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ปัจจุบันตั้งอยู่ ณ ต.ศาลายา อ.พุทธมณฆล จ.นครปฐม เป็นโรงเรียนที่ตั้งขึ้นเพื่อสร้างนักวิจัย และนักวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะ ในปีหนึ่งจะมีการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาชั้นม.4 จำนวนเพียง 240 คน (โดยประมาณ) เนื่องจากมีสายการเรียนเดียว คือ แผนวิทย์-คณิต

                โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติหลักดังนี้
- กำลังศึกษาอยู่ในชั้นม.3 หรือเทียบเท่า
            - มีผลการเรียน
            - ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาในชั้นม.1 ละ ม.2 ไม่ต่ำกว่า 3.00
            - ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานในชั้นม.1 ละ ม.2 ไม่ต่ำกว่า 3.00
            - ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานในชั้นม.1 ละ ม.2 ไม่ต่ำกว่า 3.00
            - มีสัญชาติไทยและมีเลขประจำตัวประชาชน

                โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์จึงต้องเน้นหนักทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์มาก ดังนั้นข้อสอบจึงมีเพียง 2 วิชาคือ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ลักษณะของข้อสอบนั้น จะวัดความสามารถในด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และการให้เหตุผล ข้อสอบจึงมีทั้งปรนัย เติมคำและแสดงวิธีทำทั้งสองวิชา (วิชาละ 2.5 ชม. สอบภายใน 1 วัน) โดยนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกจะได้รับทุนการศึกษา (ไม่เสียค่าเล่าเรียน+ที่พัก) เต็มตลอดระยะเวลาที่เรียนในโรงเรียน สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้