5 %u0E1B%u0E23%u0E30%u0E42%u0E22%u0E0A%u0E19%u0E4C%u0E02%u0E2D%u0E07 %u0E40%u0E04%u0E23%u0E37%u0E48%

36 0

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ unyana

  • สมาชิกทั่วไป
  • *
  • กระทู้: 443
%u0E40%u0E04%u0E23%u0E37%u0E48%u0E2D%u0E07%u0E14%u0E37%u0E48%u0E21%u0E41%u0E2D%u0E25%u0E01%u0E2D%u0E2E%u0E2D%u0E25%u0E25%u0E4C%u0E40%u0E21%u0E37%u0E48%u0E2D%u0E40%u0E23%u0E32%u0E44%u0E14%u0E49%u0E22%u0E34%u0E19%u0E0A%u0E37%u0E48%u0E2D %u0E1A%u0E32%u0E07%u0E17%u0E35%u0E01%u0E47%u0E2D%u0E32%u0E08%u0E08%u0E30%u0E04%u0E34%u0E14%u0E16%u0E36%u0E07%u0E43%u0E19%u0E41%u0E07%u0E48%u0E17%u0E35%u0E48%u0E44%u0E21%u0E48%u0E14%u0E35 %u0E40%u0E1B%u0E47%u0E19%u0E2D%u0E31%u0E19%u0E15%u0E23%u0E32%u0E22%u0E15%u0E48%u0E2D%u0E23%u0E48%u0E32%u0E07%u0E01%u0E32%u0E22 %u0E41%u0E15%u0E48%u0E17%u0E35%u0E48%u0E08%u0E23%u0E34%u0E07%u0E41%u0E25%u0E49%u0E27%u0E2B%u0E32%u0E01%u0E14%u0E37%u0E48%u0E21%u0E43%u0E19%u0E1B%u0E23%u0E34%u0E21%u0E32%u0E13%u0E17%u0E35%u0E48%u0E1E%u0E2D%u0E40%u0E2B%u0E21%u0E32%u0E30 %u0E41%u0E2D%u0E25%u0E01%u0E2D%u0E2E%u0E2D%u0E25%u0E25%u0E4C%u0E21%u0E35%u0E1B%u0E23%u0E30%u0E42%u0E22%u0E0A%u0E19%u0E4C%u0E15%u0E48%u0E2D%u0E2A%u0E38%u0E02%u0E20%u0E32%u0E1E%u0E41%u0E25%u0E30%u0E08%u0E34%u0E15%u0E43%u0E08%u0E40%u0E23%u0E32%u0E44%u0E14%u0E49%u0E19%u0E30 %u0E27%u0E31%u0E19%u0E19%u0E35%u0E49 single malt    %u0E21%u0E35 5 %u0E1B%u0E23%u0E30%u0E42%u0E22%u0E0A%u0E19%u0E4C%u0E02%u0E2D%u0E07 %u0E40%u0E04%u0E23%u0E37%u0E48%u0E2D%u0E07%u0E14%u0E37%u0E48%u0E21%u0E41%u0E2D%u0E25%u0E01%u0E2D%u0E2E%u0E2D%u0E25%u0E25%u0E4C%u0E17%u0E35%u0E48%u0E43%u0E2B%u0E49%u0E1B%u0E23%u0E30%u0E42%u0E22%u0E0A%u0E19%u0E4C%u0E17%u0E31%u0E49%u0E07%u0E01%u0E31%u0E1A%u0E23%u0E48%u0E32%u0E07%u0E01%u0E32%u0E22%u0E41%u0E25%u0E30%u0E08%u0E34%u0E15%u0E43%u0E08 %u0E0B%u0E36%u0E48%u0E07%u0E08%u0E30%u0E21%u0E35%u0E2D%u0E30%u0E44%u0E23%u0E1A%u0E32%u0E07%u0E19%u0E31%u0E49%u0E19 %u0E15%u0E49%u0E2D%u0E07%u0E25%u0E2D%u0E07%u0E15%u0E34%u0E14%u0E15%u0E32%u0E21%u0E01%u0E31%u0E19

%u0E25%u0E14%u0E42%u0E2D%u0E01%u0E32%u0E2A%u0E40%u0E01%u0E34%u0E14%u0E42%u0E23%u0E04%u0E40%u0E1A%u0E32%u0E2B%u0E27%u0E32%u0E19
%u0E41%u0E2D%u0E25%u0E01%u0E2D%u0E2E%u0E2D%u0E25%u0E25%u0E4C%u0E0A%u0E48%u0E27%u0E22%u0E15%u0E49%u0E32%u0E19%u0E40%u0E1A%u0E32%u0E2B%u0E27%u0E32%u0E19 %u0E42%u0E23%u0E04%u0E23%u0E49%u0E32%u0E22%u0E17%u0E35%u0E48%u0E22%u0E2D%u0E14%u0E2E%u0E34%u0E15%u0E43%u0E19%u0E1B%u0E23%u0E30%u0E40%u0E17%u0E28%u0E44%u0E17%u0E22%u0E44%u0E14%u0E49 %u0E42%u0E14%u0E22%u0E19%u0E31%u0E01%u0E27%u0E34%u0E17%u0E22%u0E32%u0E28%u0E32%u0E2A%u0E15%u0E23%u0E4C%u0E0A%u0E32%u0E27%u0E2A%u0E40%u0E1B%u0E19%u0E04%u0E49%u0E19%u0E1E%u0E1A%u0E41%u0E25%u0E49%u0E27%u0E27%u0E48%u0E32 %u0E27%u0E34%u0E15%u0E32%u0E21%u0E34%u0E19 %u0E18%u0E32%u0E15%u0E38%u0E40%u0E2B%u0E25%u0E47%u0E01 %u0E42%u0E1B%u0E23%u0E15%u0E35%u0E19 %u0E23%u0E27%u0E21%u0E16%u0E36%u0E07%u0E01%u0E23%u0E14%u0E42%u0E1F%u0E25%u0E34%u0E01 %u0E17%u0E35%u0E48%u0E2D%u0E22%u0E39%u0E48%u0E43%u0E19%u0E41%u0E2D%u0E25%u0E01%u0E2D%u0E2E%u0E2D%u0E25%u0E4C %u0E08%u0E30%u0E0A%u0E48%u0E27%u0E22%u0E15%u0E49%u0E32%u0E19%u0E01%u0E32%u0E23%u0E40%u0E01%u0E34%u0E14%u0E42%u0E23%u0E04%u0E40%u0E1A%u0E32%u0E2B%u0E27%u0E32%u0E19%u0E1B%u0E23%u0E30%u0E40%u0E20%u0E17%u0E17%u0E35%u0E48 2 %u0E0B%u0E36%u0E48%u0E07%u0E40%u0E1B%u0E47%u0E19%u0E40%u0E1A%u0E32%u0E2B%u0E27%u0E32%u0E19%u0E0A%u0E19%u0E34%u0E14%u0E17%u0E35%u0E48%u0E40%u0E01%u0E34%u0E14%u0E08%u0E32%u0E01%u0E1E%u0E31%u0E19%u0E18%u0E38%u0E01%u0E23%u0E23%u0E21%u0E41%u0E25%u0E30%u0E1E%u0E24%u0E15%u0E34%u0E01%u0E23%u0E23%u0E21%u0E01%u0E32%u0E23%u0E01%u0E34%u0E19%u0E19%u0E31%u0E48%u0E19%u0E40%u0E2D%u0E07 %u0E41%u0E15%u0E48%u0E2B%u0E32%u0E01%u0E40%u0E1B%u0E47%u0E19%u0E42%u0E23%u0E04%u0E40%u0E1A%u0E32%u0E2B%u0E27%u0E32%u0E19%u0E2D%u0E22%u0E39%u0E48%u0E41%u0E25%u0E49%u0E27%u0E08%u0E30%u0E17%u0E32%u0E19%u0E40%u0E1E%u0E37%u0E48%u0E2D%u0E23%u0E31%u0E01%u0E29%u0E32%u0E40%u0E19%u0E35%u0E48%u0E22%u0E44%u0E21%u0E48%u0E44%u0E14%u0E49%u0E19%u0E30
%u0E15%u0E49%u0E32%u0E19%u0E42%u0E2D%u0E01%u0E32%u0E2A%u0E40%u0E01%u0E34%u0E14%u0E21%u0E30%u0E40%u0E23%u0E47%u0E07%u0E43%u0E19%u0E1C%u0E39%u0E49%u0E0A%u0E32%u0E22
%u0E40%u0E23%u0E35%u0E22%u0E01%u0E44%u0E14%u0E49%u0E27%u0E48%u0E32%u0E40%u0E1B%u0E47%u0E19%u0E02%u0E49%u0E2D%u0E44%u0E14%u0E49%u0E40%u0E1B%u0E23%u0E35%u0E22%u0E1A%u0E02%u0E2D%u0E07%u0E1C%u0E39%u0E49%u0E17%u0E35%u0E48%u0E14%u0E37%u0E48%u0E21%u0E41%u0E2D%u0E25%u0E01%u0E2D%u0E2E%u0E2D%u0E25%u0E4C %u0E44%u0E21%u0E48%u0E27%u0E48%u0E32%u0E08%u0E30%u0E40%u0E1B%u0E47%u0E19%u0E40%u0E1A%u0E35%u0E22%u0E23%u0E4C %u0E27%u0E34%u0E2A%u0E01%u0E35%u0E49 %u0E40%u0E2B%u0E25%u0E49%u0E32 single malt  %u0E42%u0E14%u0E22%u0E40%u0E09%u0E1E%u0E32%u0E30%u0E1C%u0E39%u0E49%u0E17%u0E35%u0E48%u0E19%u0E34%u0E22%u0E21%u0E14%u0E37%u0E48%u0E21%u0E44%u0E27%u0E19%u0E4C %u0E40%u0E19%u0E37%u0E48%u0E2D%u0E07%u0E08%u0E32%u0E01%u0E01%u0E32%u0E23%u0E14%u0E37%u0E48%u0E21%u0E44%u0E27%u0E19%u0E4C%u0E1B%u0E23%u0E30%u0E21%u0E32%u0E13 4 %u0E41%u0E01%u0E49%u0E27%u0E15%u0E48%u0E2D%u0E2A%u0E31%u0E1B%u0E14%u0E32%u0E2B%u0E4C%u0E08%u0E30%u0E25%u0E14%u0E42%u0E2D%u0E01%u0E32%u0E2A%u0E01%u0E32%u0E23%u0E40%u0E01%u0E34%u0E14%u0E42%u0E23%u0E04%u0E21%u0E30%u0E40%u0E23%u0E47%u0E07%u0E15%u0E48%u0E2D%u0E21%u0E25%u0E39%u0E01%u0E2B%u0E21%u0E32%u0E01 %u0E42%u0E14%u0E22%u0E40%u0E09%u0E1E%u0E32%u0E30%u0E44%u0E27%u0E19%u0E4C%u0E41%u0E14%u0E07%u0E40%u0E25%u0E22 %u0E43%u0E04%u0E23%u0E17%u0E35%u0E48%u0E0A%u0E2D%u0E1A%u0E14%u0E37%u0E48%u0E21%u0E44%u0E27%u0E19%u0E4C%u0E41%u0E14%u0E07%u0E41%u0E19%u0E30%u0E19%u0E33%u0E43%u0E2B%u0E49%u0E14%u0E37%u0E48%u0E21%u0E43%u0E19%u0E1B%u0E23%u0E34%u0E21%u0E32%u0E13%u0E17%u0E35%u0E48%u0E1E%u0E2D%u0E40%u0E2B%u0E21%u0E32%u0E30%u0E01%u0E31%u0E19
%u0E2B%u0E31%u0E27%u0E43%u0E08%u0E41%u0E02%u0E47%u0E07%u0E41%u0E23%u0E07
%u0E19%u0E31%u0E1A%u0E40%u0E1B%u0E47%u0E19%u0E02%u0E49%u0E2D%u0E14%u0E35%u0E02%u0E2D%u0E07%u0E41%u0E2D%u0E25%u0E01%u0E2D%u0E2E%u0E2D%u0E25%u0E4C %u0E42%u0E14%u0E22%u0E40%u0E09%u0E1E%u0E32%u0E30%u0E40%u0E2B%u0E25%u0E49%u0E32%u0E0B%u0E34%u0E07%u0E40%u0E01%u0E34%u0E49%u0E25%u0E21%u0E2D%u0E25%u0E15%u0E4C    %u0E27%u0E34%u0E2A%u0E01%u0E35%u0E49%u0E41%u0E25%u0E30%u0E44%u0E27%u0E19%u0E4C%u0E41%u0E14%u0E07%u0E17%u0E35%u0E48%u0E21%u0E35%u0E04%u0E38%u0E13%u0E2A%u0E21%u0E1A%u0E31%u0E15%u0E34%u0E04%u0E25%u0E49%u0E32%u0E22%u0E01%u0E31%u0E19%u0E04%u0E37%u0E2D%u0E0A%u0E48%u0E27%u0E22%u0E25%u0E14%u0E04%u0E27%u0E32%u0E21%u0E40%u0E2A%u0E35%u0E48%u0E22%u0E07%u0E40%u0E2A%u0E49%u0E19%u0E40%u0E25%u0E37%u0E2D%u0E14%u0E2D%u0E38%u0E14%u0E15%u0E31%u0E19 %u0E17%u0E33%u0E43%u0E2B%u0E49%u0E1B%u0E23%u0E30%u0E2A%u0E34%u0E17%u0E18%u0E34%u0E20%u0E32%u0E1E%u0E02%u0E2D%u0E07%u0E2B%u0E31%u0E27%u0E43%u0E08%u0E14%u0E35%u0E02%u0E36%u0E49%u0E19 %u0E41%u0E25%u0E30 %u0E27%u0E34%u0E2A%u0E01%u0E35%u0E49%u0E41%u0E25%u0E30%u0E44%u0E27%u0E19%u0E4C%u0E41%u0E14%u0E07%u0E22%u0E31%u0E07%u0E21%u0E35%u0E2A%u0E32%u0E23%u0E15%u0E49%u0E32%u0E19%u0E2D%u0E19%u0E38%u0E21%u0E39%u0E25%u0E2D%u0E34%u0E2A%u0E23%u0E30%u0E17%u0E35%u0E48%u0E0A%u0E48%u0E27%u0E22%u0E0A%u0E30%u0E25%u0E2D%u0E04%u0E27%u0E32%u0E21%u0E41%u0E01%u0E48 %u0E0A%u0E30%u0E25%u0E2D%u0E01%u0E32%u0E23%u0E40%u0E2A%u0E37%u0E48%u0E2D%u0E21%u0E16%u0E2D%u0E22%u0E02%u0E2D%u0E07%u0E40%u0E0B%u0E25%u0E25%u0E4C%u0E20%u0E32%u0E22%u0E43%u0E19%u0E23%u0E48%u0E32%u0E07%u0E01%u0E32%u0E22%u0E2D%u0E35%u0E01%u0E14%u0E49%u0E27%u0E22
%u0E15%u0E31%u0E27%u0E0A%u0E48%u0E27%u0E22%u0E41%u0E01%u0E49%u0E2D%u0E32%u0E01%u0E32%u0E23%u0E44%u0E2D%u0E08%u0E32%u0E01%u0E2B%u0E27%u0E31%u0E14
%u0E2D%u0E35%u0E01%u0E2B%u0E19%u0E36%u0E48%u0E07%u0E1B%u0E23%u0E30%u0E42%u0E22%u0E0A%u0E19%u0E4C%u0E17%u0E35%u0E48%u0E40%u0E0A%u0E37%u0E48%u0E2D%u0E27%u0E48%u0E32%u0E2B%u0E25%u0E32%u0E22%u0E46 %u0E04%u0E19%u0E22%u0E31%u0E07%u0E44%u0E21%u0E48%u0E17%u0E23%u0E32%u0E1A%u0E27%u0E48%u0E32%u0E21%u0E35%u0E41%u0E2D%u0E25%u0E01%u0E2D%u0E2E%u0E2D%u0E25%u0E4C%u0E17%u0E35%u0E48%u0E40%u0E1B%u0E47%u0E19%u0E15%u0E31%u0E27%u0E0A%u0E48%u0E27%u0E22%u0E15%u0E49%u0E32%u0E19%u0E2B%u0E27%u0E31%u0E14%u0E41%u0E25%u0E30%u0E2D%u0E32%u0E01%u0E32%u0E23%u0E44%u0E2D%u0E15%u0E49%u0E2D%u0E07%u0E22%u0E01%u0E43%u0E2B%u0E49%u0E27%u0E34%u0E2A%u0E01%u0E35%u0E49 %u0E40%u0E1E%u0E23%u0E32%u0E30%u0E19%u0E35%u0E48%u0E04%u0E37%u0E2D%u0E22%u0E32%u0E27%u0E34%u0E40%u0E28%u0E29%u0E17%u0E35%u0E48%u0E40%u0E1E%u0E35%u0E22%u0E07%u0E19%u0E33%u0E44%u0E1B%u0E1C%u0E2A%u0E21%u0E19%u0E49%u0E33%u0E23%u0E49%u0E2D%u0E19 %u0E1A%u0E35%u0E1A%u0E21%u0E30%u0E19%u0E32%u0E27%u0E25%u0E07%u0E44%u0E1B%u0E40%u0E25%u0E47%u0E01%u0E19%u0E49%u0E2D%u0E22 %u0E41%u0E25%u0E30%u0E14%u0E37%u0E48%u0E21%u0E41%u0E17%u0E19%u0E22%u0E32%u0E41%u0E01%u0E49%u0E44%u0E2D %u0E40%u0E1E%u0E35%u0E22%u0E07%u0E40%u0E17%u0E48%u0E32%u0E19%u0E35%u0E49%u0E2D%u0E32%u0E01%u0E32%u0E23%u0E44%u0E2D%u0E08%u0E32%u0E01%u0E2B%u0E27%u0E31%u0E14%u0E08%u0E30%u0E14%u0E35%u0E02%u0E36%u0E49%u0E19
%u0E15%u0E31%u0E27%u0E0A%u0E48%u0E27%u0E22%u0E40%u0E1E%u0E34%u0E48%u0E21%u0E04%u0E27%u0E32%u0E21%u0E04%u0E34%u0E14%u0E2A%u0E23%u0E49%u0E32%u0E07%u0E2A%u0E23%u0E23%u0E04%u0E4C
%u0E2D%u0E35%u0E01%u0E2B%u0E19%u0E36%u0E48%u0E07%u0E02%u0E49%u0E2D%u0E14%u0E35%u0E02%u0E2D%u0E07%u0E41%u0E2D%u0E25%u0E01%u0E2D%u0E2E%u0E2D%u0E25%u0E4C%u0E17%u0E35%u0E48%u0E15%u0E49%u0E2D%u0E07%u0E1A%u0E2D%u0E01%u0E27%u0E48%u0E32%u0E14%u0E35%u0E15%u0E48%u0E2D%u0E43%u0E08%u0E40%u0E2D%u0E32%u0E21%u0E32%u0E01 %u0E46 %u0E40%u0E1E%u0E23%u0E32%u0E30%u0E41%u0E2D%u0E25%u0E01%u0E2D%u0E2E%u0E2D%u0E25%u0E4C%u0E1A%u0E32%u0E07%u0E0A%u0E19%u0E34%u0E14 %u0E40%u0E0A%u0E48%u0E19 single malt whisky %u0E27%u0E34%u0E2A%u0E01%u0E35%u0E49 %u0E40%u0E1A%u0E35%u0E22%u0E23%u0E4C %u0E44%u0E27%u0E19%u0E4C %u0E41%u0E25%u0E30 %u0E22%u0E35%u0E48%u0E2B%u0E49%u0E2D%u0E40%u0E2B%u0E25%u0E49%u0E32%u0E19%u0E2D%u0E01 %u0E15%u0E48%u0E32%u0E07 %u0E46 %u0E04%u0E37%u0E2D%u0E15%u0E31%u0E27%u0E0A%u0E48%u0E27%u0E22%u0E40%u0E1E%u0E34%u0E48%u0E21%u0E04%u0E27%u0E32%u0E21%u0E04%u0E34%u0E14%u0E2A%u0E23%u0E49%u0E32%u0E07%u0E2A%u0E23%u0E23%u0E04%u0E4C %u0E17%u0E33%u0E43%u0E2B%u0E49%u0E44%u0E2D%u0E40%u0E14%u0E35%u0E22%u0E1E%u0E38%u0E48%u0E07%u0E01%u0E23%u0E30%u0E09%u0E39%u0E14 %u0E23%u0E30%u0E07%u0E31%u0E1A%u0E04%u0E27%u0E32%u0E21%u0E27%u0E34%u0E15%u0E01%u0E01%u0E31%u0E07%u0E27%u0E25 %u0E41%u0E25%u0E30%u0E25%u0E14%u0E01%u0E32%u0E23%u0E17%u0E33%u0E07%u0E32%u0E19%u0E02%u0E2D%u0E07%u0E2A%u0E21%u0E2D%u0E07%u0E40%u0E19%u0E37%u0E48%u0E2D%u0E07%u0E08%u0E32%u0E01%u0E17%u0E33%u0E43%u0E2B%u0E49%u0E40%u0E25%u0E37%u0E2D%u0E14%u0E25%u0E21%u0E44%u0E2B%u0E25%u0E40%u0E27%u0E35%u0E22%u0E19%u0E14%u0E35%u0E02%u0E36%u0E49%u0E19%u0E41%u0E25%u0E30%u0E40%u0E1B%u0E47%u0E19%u0E01%u0E32%u0E23%u0E40%u0E1E%u0E34%u0E48%u0E21%u0E2D%u0E2D%u0E01%u0E0B%u0E34%u0E40%u0E08%u0E19%u0E43%u0E19%u0E2A%u0E21%u0E2D%u0E07 %u0E28%u0E34%u0E25%u0E1B%u0E34%u0E19%u0E2B%u0E25%u0E32%u0E22%u0E46 %u0E04%u0E19%u0E08%u0E36%u0E07%u0E21%u0E31%u0E01%u0E14%u0E37%u0E48%u0E21%u0E41%u0E2D%u0E25%u0E01%u0E2D%u0E2E%u0E2D%u0E25%u0E25%u0E4C%u0E2A%u0E31%u0E01 1 %u0E41%u0E01%u0E49%u0E27%u0E01%u0E48%u0E2D%u0E19%u0E40%u0E23%u0E34%u0E48%u0E21%u0E2A%u0E23%u0E49%u0E32%u0E07%u0E2A%u0E23%u0E23%u0E04%u0E4C%u0E44%u0E2D%u0E40%u0E14%u0E35%u0E22%u0E15%u0E48%u0E32%u0E07%u0E46

%u0E40%u0E04%u0E23%u0E37%u0E48%u0E2D%u0E07%u0E14%u0E37%u0E48%u0E21%u0E41%u0E2D%u0E25%u0E01%u0E2D%u0E2E%u0E2D%u0E25%u0E25%u0E4C%u0E41%u0E21%u0E49%u0E08%u0E30%u0E21%u0E35%u0E1B%u0E23%u0E30%u0E42%u0E22%u0E0A%u0E19%u0E4C%u0E15%u0E48%u0E2D%u0E23%u0E48%u0E32%u0E07%u0E01%u0E32%u0E22%u0E32%u0E41%u0E25%u0E30%u0E08%u0E34%u0E15%u0E43%u0E08%u0E02%u0E2D%u0E07%u0E40%u0E23%u0E32 %u0E41%u0E15%u0E48%u0E2A%u0E34%u0E48%u0E07%u0E2A%u0E33%u0E04%u0E31%u0E0D%u0E17%u0E35%u0E48%u0E2A%u0E38%u0E14%u0E04%u0E37%u0E2D%u0E14%u0E39%u0E41%u0E25%u0E2A%u0E38%u0E02%u0E20%u0E32%u0E1E%u0E01%u0E32%u0E22%u0E14%u0E49%u0E32%u0E19%u0E2D%u0E37%u0E48%u0E19%u0E04%u0E27%u0E1A%u0E04%u0E39%u0E48%u0E44%u0E1B%u0E14%u0E49%u0E27%u0E22 %u0E44%u0E21%u0E48%u0E27%u0E48%u0E32%u0E08%u0E30%u0E40%u0E1B%u0E47%u0E19%u0E01%u0E32%u0E23%u0E2D%u0E2D%u0E01%u0E01%u0E33%u0E25%u0E31%u0E07%u0E01%u0E32%u0E22%u0E2D%u0E22%u0E48%u0E32%u0E07%u0E2A%u0E21%u0E48%u0E33%u0E40%u0E2A%u0E21%u0E2D %u0E01%u0E32%u0E23%u0E40%u0E25%u0E37%u0E2D%u0E01%u0E17%u0E32%u0E19%u0E2D%u0E32%u0E2B%u0E32%u0E23%u0E17%u0E35%u0E48%u0E21%u0E35%u0E1B%u0E23%u0E30%u0E42%u0E22%u0E0A%u0E19%u0E4C %u0E41%u0E25%u0E30%u0E14%u0E37%u0E48%u0E21%u0E41%u0E2D%u0E25%u0E01%u0E2D%u0E2E%u0E2D%u0E25%u0E25%u0E4C%u0E43%u0E19%u0E1B%u0E23%u0E34%u0E21%u0E32%u0E13%u0E17%u0E35%u0E48%u0E1E%u0E2D%u0E40%u0E2B%u0E21%u0E32%u0E30