ผู้ว่าฯ พะเยา สั่งงดจำหน่ายสุรา 12-20 เม.ย.63 ป้องกันโควิดระบาด

44 0

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออนไลน์ kaidee20

  • สมาชิกขาประจำ
  • *
  • กระทู้: 4019
ผู้ว่าฯพะเยา สั่งงดจำหน่ายสุราเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด ระหว่างวันที่ 12-20 เมษายน 2563 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

วันที่ 12 เมษายน 2563 นายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา และผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดพะเยาลงนามในคำสั่งจังหวัดพะเยาที่ 1260/2563 เรื่อง การปิดพื้นที่หรือบริเวณแสดงสินค้าประเภทสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และให้งดจำหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิด ในพื้นที่จังหวัดพะเยา ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 20 เมษายน 2563 สั่ง ณ วันที่ 11 เมษายน พ ศ.2563

โดยคำสั่งระบุว่า ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันมีการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ทั่วโลกมีผู้ติดเชื้อจำนวนมาก สำหรับประเทศไทยพบมีการติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยจากการแพร่ระบาด จังหวัดพะเยาจึงจำเป็นต้องใช้มาตรการเฝ้าระวังควบคุมป้องกันอย่างเข้มงวด จึงออกคำสั่งให้สถานที่ ร้านอาหาร หรือร้านค้าทั้งปลีกและส่งที่จำหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิดในจังหวัดพะเยา ปิดพื้นที่หรือบริเวณแสดงสินค้าประเภทสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และให้งดจำหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิดในพื้นที่จังหวัดพะเยา และเนื่องจากเป็นกรณีมีความจำเป็นรีบด่วนหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงแก่สาธารณชนหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิ์โต้แย้งได้ตามมาตรา 30 วรรคสอง (1)แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

ทั้งนี้ การฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม มีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 18 แห่ง พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และมีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558