กรมสรรพากร ตอบข้อสงสัย มาตรการภาษี ช่วยผู้ได้รับผลกระทบ "โควิด-19

51 0

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออนไลน์ Chanapot

  • สมาชิกระดับสูง
  • *
  • กระทู้: 6030
"กรมสรรพากร" ตอบข้อสงสัย มาตรการภาษีช่วยผ่อนคลายผู้ได้รับผลกระทบ "โควิด-19" กรณีลดหย่อนเบี้ยประกันสุขภาพตามที่จ่ายจริง ไม่เกิน 25,000 บาท

แฟนเพจเฟซบุ๊ก กรมสรรพากร โพสต์คลายข้อสงสัย โดยระบุข้อความว่า จากมาตรการภาษีช่วยผ่อนคลายผู้ได้รับผลกระทบ COVID-19 กรณีลดหย่อนเบี้ยประกันสุขภาพตามที่จ่ายจริง ไม่เกิน 25,000 บาท ดังนี้

คำถาม : ทำประกันสุขภาพเนื่องจาก COVID-19 เท่านั้น ใช่หรือไม่ หรือประกันสุขภาพทั่วไปก็ลดหย่อนได้ 25,000 บาท เช่นกัน

คำตอบ : ไม่จำกัดว่าจะต้องเป็นการประกันสุขภาพ เนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เท่านั้น กรณีทำประกันสุขภาพทั่วไปก็สามารถใช้สิทธิประโยชน์ดังกล่าวได้

คำถาม : กรมธรรม์เป็นชื่อบุตรได้หรือไม่ และการทำประกันสุขภาพให้บิดามารดา สามารถนำมาหักลดหย่อนได้หรือไม่

คำตอบ : การจ่ายเบื้ยประกันที่จะได้รับสิทธิตามมาตรการภาษี เพื่อส่งเสริมการประกันสุขภาพ จะต้องเป็นการจ่ายเบี้ยประกันสุขภาพของผู้มีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ใช้สิทธิหักลดหย่อนเท่านั้น

คำถาม : มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการประกันสุขภาพมีผลใช้บังคับเมื่อใด

คำตอบ : คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบหลักการมาตรการภาษี เพื่อส่งเสริมการประกันสุขภาพเมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2563 โดยกำหนดให้ผู้มีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ได้จ่ายเบี้ยประกันสุขภาพให้แก่บริษัทประกันชีวิต หรือบริษัทประกันวินาศภัยที่ประกอบกิจการในราชอาณาจักร สามารถนำมาหักเป็นค่าลดหย่อนได้ตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 25,000 บาท โดยเมื่อรวมกับเบี้ยประกันภัย สำหรับการประกันชีวิตและเงินฝากประเภทสงเคราะห์ชีวิตแล้วต้องไม่เกิน 100,000 บาท สำหรับการประกันสุขภาพที่ได้จ่าย ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2563 เป็นต้นไป.