กาญจนบุรี คุมเข้มโควิดระบาด สั่งห้ามจำหน่ายสุรา ถึง 30 เม.ย. ฝ่าฝืนมีโทษ

39 0

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ Clayton

  • สมาชิกระดับสูง
  • *
  • กระทู้: 7224
กาญจนบุรี คุมเข้มโควิดระบาด สั่งห้ามจำหน่ายสุรา ถึง 30 เม.ย. ฝ่าฝืนมีโทษ นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าฯ จังหวัดกาญจนบุรี ออกประกาศแจ้งปชช.

วันที่ 10 เม.ย. นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าฯ จังหวัดกาญจนบุรี ออกประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีทั้งจังหวัด ประกาศดังกล่าวระบุว่า

ด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่มีการแพร่ระบาดในหลายประเทศทั่วโลก ทำให้มีผู้ติดเชื้อจำนวนมาก รวมถึงประเทศไทย ซึ่งพบผู้ติดเชื้อมีแนวโน้มที่สูงขึ้น ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

อาศัยอำนาจตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ. ศ. 2554 ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ 2548 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 และ(ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2563 ประกอบกับมีมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 และวันที่ 24 มีนาคม 2563

แถลงการณ์สำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี จึงได้มีประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยห้ามขายสุราหรือเครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอล์ตลอด 24 ชั่วโมง

อนึ่งเนื่องจากเป็นการกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน หากปล่อยให้เนิ่นช้าไป จะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงแก่สาธารณชนหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิ์โต้แย้งตามมาตรา 30 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539

หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ มีความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ 2548 จำคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและมีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อพ.ศ.2558 จำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563 ประกาศ ณ วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2563 ลงนามโดย นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดกาญจนบุรี