ลำปางสั่งตั้งคลังอาหาร-รพ.สนาม เตรียมพร้อมรับมือ ‘โควิด-19’

52 0

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ Cindy700

  • สมาชิกระดับสูง
  • *
  • กระทู้: 6408
เมื่อวันที่ 8 เม.ย. ที่ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมศูนย์อำนวยการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ครั้งที่ 8/2563

มีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อติดตามสถานการณ์ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม ซักซ้อมความเข้าใจในมาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของจังหวัด เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า2019

โดยขณะนี้จังหวัดลำปาง ได้บูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อสวัสดิภาพ และชีวิตของพี่น้องประชาชนทุกคน ตามข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทย

ได้จัดเตรียมพื้นที่รองรับการกักกันตัวของจังหวัด และจะจัดหาสถานที่เพิ่มเติมให้ครอบคลุมในแต่ละอำเภอ ให้มีความพร้อม รวมไปถึงการจัดเตรียมโรงพยาบาลสนาม คลังเก็บอาหาร เครื่องดื่ม แลลงพื้นที่สร้างความเข้าใจแก่ประชาชน เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดเป็นต้น

นอกจากนี้ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง ยังจัดเจ้าหน้าที่ประจำจุดรับเรื่องผลกระทบต่างๆ จากประชาชน ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อรับเรื่องผลกระทบด้านต่างๆ พร้อมให้คำปรึกษาแก่ประชาชน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดลำปาง ซึ่งมีประชาชนทยอยมาใช้บริการและขอคำปรึกษาอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง จัดช่องทางไว้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชน อาทิ ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 5435 1211 หมายเลขสายด่วน 1567 หรือผ่านช่องทาง Facebook ไปรษณีย์ส่งถึง ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000 และ email : damrongdhama.lp@gmail.com

สำหรับ สถานการณ์โควิด-19 จังหวัดลำปาง ข้อมูลวันที่ 8 เม.ย.นี้ พบผู้ป่วยยืนยันรายใหม่ 1 ราย สะสม 4 ราย จำนวนผู้ได้รับการตรวจเชื้อ covid -19 เข้าเกณฑ์เฝ้าระวังใหม่ 13 ราย สะสม 85 ราย ผู้ที่กลับจากพื้นที่เขตติดโรคอันตราย พื้นที่ที่มีการระบาดต่อเนื่องและผู้สัมผัส สะสม 3,945 ราย กักตัวเองที่บ้าน 7,215 ราย พ้นระยะกักตัว 6,730 ราย