นิพนธ์ โวท้องถิ่นผลิตหน้ากากผ้าครบ 50 ล้านชิ้นแล้ว งบยังเหลือ 41 ล้าน

46 0

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออนไลน์ Beer625

  • สมาชิกขาประจำ
  • *
  • กระทู้: 4929
วันที่ 8 เมษายน 2563 นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) เปิดเผยว่า ตามที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบให้กระทรวงมหาดไทยใช้งบประมาณกลาง 225 ล้านบาท เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลิตหน้ากากผ้า พร้อมอบรมประชาชนให้มีส่วนร่วมผลิตเพื่อทดแทนการขาดแคลนหน้ากากอนามัย รวมทั้งให้เจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) มีอุปกรณ์ในการป้องกันโรคในการดูแลประชาชนทั่วไป โดยมีเป้าหมาย 50 ล้านชิ้น ตามโครงการรวมพลังคนไทยร่วมใจป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) นั้น ขณะนี้การผลิตและแจกจ่ายหน้ากากผ้าให้ประชาชนได้ดำเนินการได้ครบ 100% แล้ว จำนวนทั้งสิ้นกว่า 50 ล้านชิ้น ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวถือเป็นส่วนสำคัญในการช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้แก่ประชาชน

นายนิพนธ์ กล่าวอีกว่า ในนามของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ต้องขอขอบคุณไปยังองค์กรปกครองท้องถิ่น ทั้ง เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ทั้ง 7,774 แห่งทั่วประเทศ รวมถึงกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ทุกจังหวัด ที่ได้ร่วมมือกันอย่างเต็มที่เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 เพื่อให้พี่น้องประชาชนมีความปลอดภัย ตลอดจนต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชนที่มาร่วมเป็นจิตอาสามาร่วมกันผลิตหน้ากากผ้า ซึ่งความสำเร็จทุกอย่างจะต้องมีการร่วมแรงร่วมใจกันจากพี่น้องประชาชนทุกคน เช่น “การอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” จะเห็นได้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสในประเทศไทยยังอยู่ในเกณฑ์ที่มีการบริหารจัดการได้ดี

ทั้งนี้ รมช.มหาดไทย ยังได้สนับสนุนให้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ได้ปฏิบัติงานเพื่อเป็นกำลังเสริมให้แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ตำรวจ ทหาร อสม. ที่อยู่ประจำด่านตรวจคัดกรองในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ โดย อปพร.จะมีการประสานร่วมกับทีมในจังหวัดและปฏิบัติตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น การออกตรวจคัดกรองสุขภาวะการเจ็บป่วยของประชาชนที่ยากต่อการเข้าถึง ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการทำงานป้องกันโรค เป็นต้น ซึ่งนอกจากจะช่วยให้เจ้าหน้าที่ประจำด่านได้ทำงานได้รวดเร็วขึ้นแล้ว จะเป็นการลดภาระการทำงานให้แก่แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางแพทย์ ได้อีกด้วย โดยได้เริ่มใน 3 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดภูเก็ต จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดมหาสารคาม ก่อน จากนั้นจะดำเนินการในพื้นที่อื่นต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมถึงข้อมูลการเบิกจ่ายในการทำหน้ากากด้วยว่า จากงบประมาณ 225 ล้านบาท ข้อมูล ณ เวลา 14.30 น. วันนี้ มีการเบิกจ่ายไป 183,676,286 บาท คงเหลือ 41,323,714 บาท และหน้ากากผ้าอยู่ระหว่างกระจายแจกจ่ายไปยังพื้นที่ต่างๆ.