ประกาศขรก.-จนท.ทำเนียบทำงานที่บ้าน เว้นระดับ ผอ.

43 0

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ Clayton

  • สมาชิกระดับสูง
  • *
  • กระทู้: 7224
สำนักเลขานายกฯ ออกประกาศ "ขรก.-จนท."ทำงานที่บ้าน  ยกเว้น "ผอ.สำนักงาน-ผอ.ศูนย์ฯ"ทำงานในสถานที่ทำเนียบปกติ แต่เหลื่อมเวลาทำงานกัน


เมื่อวันที่ 27 มี.ค  สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ออกประกาศเรื่องแนวทางให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่บ้าน กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) โดยมีเนื้อหาดังนี้ ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เลขาฯนายกฯปฏิบัติงานที่บ้าน โดยให้ผู้อำนวยการสำนักงาน ,ศูนย์.สำนักมาปฏิบัติราชการในสถานที่ตั้งตามปกติ   ซึ่งอาจพิจารณาให้มีการเหลื่อมเวลาการปฏิบัติงาน และจัดให้มีการหมุนเวียนเหลื่อมเวลาเวลาพักกลางวัน  เป็น 3 ช่วง คือ เวลา 11.30-12.30 น. เวลา 12.00-13.00 น. และเวลา 12.30-13.30 น.

ขณะที่ลักษณะงานให้พิจารณาจากภารกิจ ประเภทงาน โดยต้องไม่เกิดผลกระทบต่อส่วนรวม องค์กร และพิจารณาจากผู้ปฏิบัติงานที่มีสถานที่พักอาศัยไกลจากสถานที่ทำงาน หรือต้องอาศัยรถโดยสารสาธารณะเดินทางไป-กลับระหว่างสถานที่ทำงานและที่พักอาศัย

ทั้งนี้ การลงเวลาทำงานของผู้ปฏิบัติงานที่บ้านให้รายงานตัวพร้อมปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชาตามกำหนดเวลาและช่องทางที่ตกลงกัน รวมถึงการปฏิบัติงานที่บ้าน หากข้าราชการและเจ้าหน้าที่ประสงค์ในระหว่างนี้หากประสงค์จะลาป่วย และลากิจ ให้ข้ออนุญาตผู้บังคับบัญชา.