ป้องกันโควิดระบาด รถไฟประกาศหยุดวิ่งสายเหนือ-อีสาน-ใต้ ตั้งแต่ 1 เม.ย.

53 0

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ deam205

  • สมาชิกระดับสูง
  • *
  • กระทู้: 5708
การรถไฟฯ ประกาศงดเดินขบวนรถเส้นทางสายใต้-เหนือ-อีสาน ป้องกันแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด ตั้งแต่ 1 เม.ย. เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ผู้โดยสารสามารถขอคืนเงินค่าตั๋วได้เต็มราคา


นายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่มติ ครม. มีการประกาศข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่1) มีผลบังคับใช้ วันที่ 26 มี.ค. 2563 และมีข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 9 มี.ค. 2563 ให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ เร่งรัดดำเนินการป้องกัน ควบคุม แก้ไขปัญหา และบรรเทาผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ทั้งนี้ จากการตรวจสอบการสถิติการเดินทางในช่วงเดือนมี.ค. 2563 พบว่า มีจำนวนผู้โดยสารยกเลิกการเดินทางเป็นจำนวนมาก ทำให้มีจำนวนผู้โดยสารเฉลี่ยในแต่ละขบวนประมาณร้อยละ 50 เนื่องจากผู้โดยสารต้องการลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัสดังกล่าว

นอกจากนี้ จากการตรวจสอบระบบการสำรองตั๋วโดยสารล่วงหน้าในเดือนเม.ย. 2563 พบว่า มีจำนวนผู้โดยสารสำรองตั๋วโดยสารลดลง และมีแนวโน้มลดลงเป็นจำนวนมาก รวมถึงมีการขอยกเลิกและคืนเงินค่าโดยสารของผู้โดยสาร เนื่องจากรัฐบาลประกาศงดวันหยุดยาวช่วงเทศกาลสงกรานต์และการประกาศพื้นที่เสี่ยงของการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 ในแต่ละจังหวัด ดังนั้นจึงมีความจำเป็นในการประกาศงดเดินขบวนรถเชิงพาณิชย์ในเส้นทางสายใต้ สายเหนือ และสายตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 22 ขบวน เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกัน
รวมทั้งลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าวตามมติ ครม.ที่ประกาศใช้พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม โดยจะเริ่มงดเดินขบวนรถในเส้นทางดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย อย่างไรก็ตาม ผู้โดยสารสามารถเดินทางกับขบวนรถที่มีความใกล้เคียงกับขบวนรถที่ถูกยกเลิกเพื่อเป็นการทดแทนได้


ส่วนมาตรการเสริม ได้มีการพ่วงตู้โดยสารที่เป็นรถนั่ง และนอนประเภทต่างๆ เพิ่มไปกับขบวนรถที่รองรับขบวนรถที่ยกเลิกไป นอกจากนี้ได้เพิ่มจุดจอดของขบวนรถด่วนที่ 85/86 กรุงเทพฯ-นครศรีธรรมราช-กรุงเทพฯ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับผู้โดยสาร เป็นกรณีชั่วคราว สำหรับประชาชนที่ซื้อตั๋วโดยสารเดินทางกับขบวนรถดังกล่าวข้างต้น สามารถติดต่อขอคืนเงินได้ที่ช่องจำหน่ายตั๋วสถานีรถไฟทุกแห่งทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 27 มี.ค. 2563 เป็นต้นไป.