ปลัดมท.สั่งด่วนทำบัญชีรายชื่อคนเดินทางเข้าชุมชน

45 0

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ kaidee20

  • สมาชิกขาประจำ
  • *
  • กระทู้: 4105
เมื่อวันที่ 24 มี.ค.นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ส่งหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด ระบุว่าเพื่อให้การดำเนินการป้องกัน และเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ในหมู่บ้าน ชุมชน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการ ดังนี้ให้นายอำเภอ แจ้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประธานกรรมการชุมชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคเข้าสู่หมู่บ้านชุมชนตามข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทย และมาตรการที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กำหนด อย่างเคร่งครัด คือ1.ให้ดำเนินการอย่างเข้มข้นในการติดตาม ค้นหา ผู้ที่เดินทางเข้าหมู่บ้าน ชุมชนทุกราย

หนังสือดังกล่าวระบุว่า  2.ให้จัดทำบัญชีรายชื่อผู้ที่เดินทางเข้าหมู่บ้านชุมชน และส่งให้อำเภอบันทึกข้อมูลเข้าระบบรายงาน 3.ให้ดำเนินการติดตาม เฝ้าระวังผู้ที่เดินทางเข้าหมู่บ้านชุมชนตามแนวทางที่กำหนด ทั้งนี้ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประธานกรรมการชุมชนประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติตัวของทั้งผู้ที่เดินทางกลับมาอยู่ในหมู่บ้าน และผู้อยู่อาศัยในบ้านเดียวกัน โดยประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทุกประเภท อาทิ สถานีวิทยุประจำจังหวัด หอกระจายข่าว.