เปิดหลักเกณฑ์คืนเงิน-เลื่อนตั๋วรถไฟ-บขส.-การบินไทย กรณีงดหยุดสงกรานต์

38 0

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ deam205

  • สมาชิกขาประจำ
  • *
  • กระทู้: 4102
เปิดหลักเกณฑ์ขอเงินคืน เลื่อนตั๋วรถไฟ-บขส.-การบินไทย แบบไร้ค่าธรรมเนียม กรณีเลื่อนหยุดสงกรานต์ 2563 หนีเชื้อ "โควิด-19"


แฟนเพจ ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย โพสต์ข้อความว่า การรถไฟแห่งประเทศไทย สอดรับนโยบายรัฐบาลให้ประชาชน คืนเงินตั๋วโดยสารในช่วงเทศกาลสงกรานต์ได้เต็มราคาเป็นกรณีพิเศษ สำหรับผู้ซื้อโดยสารล่วงหน้าก่อนวันที่ 18 มีนาคม 2563 พร้อมงดเดินขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสารช่วงเทศกาลสงกรานต์ และขบวนรถโดยสารระหว่างประเทศ ระหว่างหาดใหญ่–ปาดังเบซาร์ เพื่อหลีกเลี่ยงการเดินทางในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (Covid–19)

ดังนั้น ประชาชนที่มีการสำรองตั๋วโดยสารเพื่อเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ไว้แล้ว สามารถคืนเงินค่าหรือเลื่อนตั๋วโดยสารได้เต็มราคาเป็นกรณีพิเศษ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการคืนเงินแต่อย่างใด

สำหรับผู้ที่ซื้อตั๋วรายบุคคล ตั๋วหมู่คณะ ตั๋วสำหรับเช่าขบวนรถพิเศษโดยสาร และตั๋วเช่ารถโดยสารที่ซื้อตั๋วล่วงหน้าก่อนวันที่ 18 มีนาคม 2563 พร้อมงดเดินขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสารช่วงเทศกาลสงกรานต์ จำนวน 12 ขบวน และขบวนรถโดยสารระหว่างประเทศ ระหว่างหาดใหญ่–ปาดังเบซาร์ อีก 4 ขบวน

โดยหลักเกณฑ์การดำเนินการคืนตั๋วโดยสาร มีดังนี้

1. การคืนเงินค่าตั๋วโดยสารโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมการคืนเงิน (คืนเต็มราคา) เป็นกรณีพิเศษสำหรับตั๋วรายบุคคล ตั๋วหมู่คณะ ตั๋วสำหรับเช่าขบวนรถพิเศษโดยสารและตั๋วเช่ารถโดยสารที่ซื้อตั๋วไว้ล่วงหน้าก่อนวันที่ 18 มีนาคม 2563 โดยต้องมายื่นก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 3 วัน (ไม่นับวันขบวนรถออกต้นทางตามตั๋วโดยสาร)

2. ตั๋วโดยสารรายเดือน ตั๋วนำเที่ยว หรือตั๋วที่ซื้อด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถยื่นเอกสารคำร้องขอคืนเงินค่าตั๋วโดยสารได้ที่สถานีรถไฟทุกแห่งทั่วประเทศ

3. กรณีคณะบุคคลหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่ซื้อตั๋วโดยสารไว้ล่วงหน้า ทั้งประเภทหมู่คณะประชาชนทั่วไป หรือหมู่คณะนักเรียน รวมถึงการเช่าขบวนรถพิเศษโดยสารและการเช่ารถโดยสารต่างๆ หากต้องการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง เนื่องจากสาเหตุการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อนุญาตให้มายื่นหนังสือระบุเหตุผลเพื่อขอเปลี่ยนแปลงการเดินทางได้ไม่เกิน 90 วันนับจากวันเดินทางตามตั๋ว โดยไม่คิดค่าทำเนียมเปลี่ยนแปลงการเดินทางได้ (เป็นกรณีพิเศษ)

แต่หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังไม่คลี่คลาย ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนแปลงการเดินทางได้อีกครั้งละไม่เกิน 90 วันโดยไม่คิดค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงการเดินทางจนกว่าสถานการณ์โรคระบาดของโรคดังกล่าวจะหมดไป

นอกจากนี้ การรถไฟฯ ได้ประกาศงดเดินขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสารช่วงเทศกาลสงกรานต์ของวันที่ 10 – 11 เมษายน 2563 และวันที่ 15 – 16 เมษายน 2563 จำนวน 12 ขบวน รวมทั้งงดเดินขบวนรถโดยสารระหว่างประเทศ ระหว่างหาดใหญ่–ปาดังเบซาร์ ตั้งแต่วันที่ 18 – 31 มีนาคม 2563 จำนวน 6 ขบวน เพื่อหลีกเลี่ยงการเดินทางในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส (Covid–19) โดยมีขบวนรถ ประกอบด้วย

1. รถพิเศษช่วยการโดยสาร เที่ยวไป งดเดินวันที่ 10 -11 เมษายน 2563 จำนวน 6 ขบวน ดังนี้
1. ขบวนรถที่ 967 (กรุงเทพ – อุดรธานี)
2. ขบวนรถที่ 977 (กรุงเทพ – อุบลราชธานี)
3. ขบวนรถที่ 955 (กรุงเทพ – ศิลาอาสน์)

2. รถพิเศษช่วยการโดยสาร เที่ยวกลับ งดเดินวันที่ 15 – 16 เมษายน 2563 จำนวน 6 ขบวน ดังนี้
1. ขบวนรถที่ 962 (ศิลาอาสน์ – กรุงเทพ)
2. ขบวนรถที่ 934 (อุบลราชธานี – กรุงเทพ)
3. ขบวนรถที่ 936 (อุดรธานี – กรุงเทพ)

3. ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 45/46 (กรุงเทพ – ปาดังเบซาร์ – กรุงเทพ) จำนวน 2 ขบวน งดเดินขบวนรถระหว่าง หาดใหญ่ - ปาดังเบซาร์ – หาดใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 18 – 31 มีนาคม 2563

4. ขบวนรถพิเศษที่ 947/948 และ 949/950 (หาดใหญ่ - กรุงเทพ - หาดใหญ่) จำนวน 4 ขบวน
งดเดินขบวนรถ ตั้งแต่วันที่ 18 – 31 มีนาคม 2563

สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ประสงค์จะเดินทาง สามารถติดต่อขอคืนตั๋วโดยสารได้ที่ช่องจำหน่ายตั๋วของสถานีทุกแห่งทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง

บริษัท ขนส่ง จำกัด หรือ บขส.

ผู้โดยสารที่้ซื้อตั๋วล่วงหน้าระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน 2563 สามารถขอคืนเงินได้ 100% หรือสามารถเลื่อนันเดินทางได้ นับจากวันที่้ซื้อตั๋ว 90 วัน โดยขอเงินคืนได้ตั้งแต่ ตั้งแต่ 25 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 1490

การบินไทย - ไทยสมายล์แอร์เวย์

หลักเกณฑ์การคืนเงินค่าโดยสาร สามารถขอคืนเงินได้ แต่ต้องเป็นไปตามเงื่อนไข

สามารถเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ในเส้นทางเดิม
ต้องการเปลี่ยนเส้นทางการบินก็ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม แต่ต้องชำระค่าส่วนต่าง
ปลี่ยนชื่อผู้เดินทางจะต้องเสียค่าธรรมเนียม 500 บาท ซึ่งปกติจะราคาแพงกว่านี้
ในกรณีหมู่คณะจะไม่ยึดค่ามัดจำ ใช้ได้ 1 ปี
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 0-2118-8888