ผู้ว่าฯฉะเชิงเทราประกาศมาตรการรับมือเข้มไวรัสโควิด-19

27 0

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออนไลน์ luktan1479

  • สมาชิกขาประจำ
  • *
  • กระทู้: 3321
    • bim100
ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ประกาศมาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ให้ผู้สัมผัสใกล้กับผู้ป่วยรายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อโดยด่วน ฝ่าฝืนระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท
วันนี้ (18 มี.ค.63) นายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฉะเชิงเทรา ออกประกาศมาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งจังหวัดฉะเชิงเทราได้ตรวจสอบแล้วพบว่ายังมีผู้ที่สัมผัสใกลัชิดกับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา (ผู้ติดเชื้อไวรัสโควิค 19) ซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่มีความเสี่ยง และยังไม่ได้รายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 (7) และมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฉะเชิงเทรา จึงได้ออกมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด19

โดยให้ผู้สัมผัสใกล้ชิดกับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ระหว่างวันที่ 8 - 15 มีนาคม 2563 ที่มีการพูดคุยในระยะ 1 เมตรนานกว่า 5 นาทีอยู่ในบริเวณที่ปิด เช่น รถยนต์ ที่ไม่มีการถ่ายเทอากาศ หรือร่วมโต๊ะอาหารเดียวกัน ในระยะ 2 เมตร ให้ปฏิบัติดังนี้

1.ให้ผู้สัมผัสใกล้กับผู้ป่วย กักตัวที่บ้าน แยกนอน แยกเครื่องใช้ส่วนตัว เป็นเวลา 14 วัน ตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด และปฏิบัติตนตามคำแนะนำของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อหรือผู้ช่วยเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ หรือผู้ช่วยเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ

2.ให้ผู้สัมผัสใกล้กับผู้ป่วยที่ยังไม่ได้รายงานตัวกับเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อให้รายงานตัวโดยผ่านทางโทรศัพท์ สายด่วน 094- 7922525 โดยไม่ต้องมาพบเจ้าหน้าที่

หากผู้สัมผัสโรคไม่ดำเนินการตามข้อ 1 และ ข้อ 2 อาจมีความผิดตามมาตรา 55 ผู้ใดขัดขวางหรือไม่อำนวยความสะดวกแก่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ตามมาตรา 45 วรรค 3 ต้องระวางโทษ ปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิค 19 ติดต่อสอบถามได้ที่ ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินจังหวัดฉะเชิงเทราโควิด 19 สายด่วน 094-7922525 และ038-511208-10 ตลอด 24 ชั่วโมง