สปก. จัดสรรที่ดินให้เกษตรกรราชบุรี 70 ราย หลังทวงคืนจาก เอ๋ ปารีณา

35 0

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ Fern751

  • สมาชิกขาประจำ
  • *
  • กระทู้: 3434
เลขาฯ ส.ป.ก.เผยเข้าจัดสรรสิทธิในที่ดินส.ป.ก. "เอ๋ ปารีณา" 682 ไร่ เขาสนฟาร์มแล้ว ให้เกษตรกร 70 รายที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายเข้าอยู่อาศัยใช้ประโยชน์รายละ 2.5 ไร่ พร้อมพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืนในรูปแบบใหม่ แบ่งผังทำแปลงรวม สร้างสาธารณูปโภค พื้นที่ใช้สอยในชุมชน ทำแหล่งน้ำ ลานอเนกประสงค์ ลานตากผลผลิต ตั้งสหกรณ์ บริหารพื้นที่ร่วมกัน

เมื่อวันที่ 6 มี.ค. นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เปิดเผยว่าจากกรณีที่คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดราชบุรี ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ได้ออกประกาศเขตปฏิรูปที่ดิน กำหนดพื้นที่เป้าหมายในอำเภอจอมบึง ให้ส.ป.ก.นำพื้นที่เข้าสู่กระบวนจัดสรรสิทธิให้ผู้ยากไร้ในพื้นที่ ตามสิทธิในหลักเกณฑ์คุณสมบัติความเป็นเกษตรกร แล้วตั้งแต่วันที่ 21 ก.พ.63 โดยรวมถึงพื้นที่ 682 ไร่ ซึ่งน.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส. ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ ถือครอง และก่อนหน้านี้ น.ส.ปารีณา ส่งหนังสือลงวันที่ 2 ม.ค.ถึงเลขาธิการ ส.ป.ก. ส่งมอบที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินบริเวณแปลงเขาสนฟาร์มคืนให้ ส.ป.ก. พร้อมอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์เพื่อดำเนินการปฏิรูปที่ดินโดยไม่มีเงื่อนไข อีกทั้งพร้อมที่จะรื้อถอนและขนย้ายทรัพย์สินในที่ดิน หาก ส.ป.ก.ไม่ประสงค์จะใช้ประโยชน์ภายในเวลาที่ ส.ป.ก. กำหนดทั้งนี้ ล่าสุด ส.ป.ก. ได้วางแนวทางการใช้ประโยชน์แปลงที่ดินเขาสนฟาร์ม โดยจะจัดสรรพื้นที่ให้เกษตรกร 70 ราย รายละ 2.5 ไร่เพื่ออยู่อาศัยใช้ประกอบอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมเนื้อที่ 175 ไร่ พร้อมกับจัดทำแปลงรวมเพื่อเลี้ยงปศุสัตว์ ได้แก่ ไก่ หมู โคเนื้อ แพะ เป็นต้น ในรูปแบบสหกรณ์ โดยใช้นโยบายการตลาดนำการผลิตตาม รวมเนื้อที่ 300 ไร่ และจัดสรรพื้นที่เพื่อทำระบบสาธารณูปโภค โครงสร้างพื้นฐาน พื้นที่ใช้สอยของเกษตรกรและชุมชน รวม 200 ไร่ประกอบด้วย แหล่งน้ำผิวดินและใต้ดินเพื่ออุปโภค-บริโภคและเพื่อการเกษตร เนื้อที่ 140 ไร่ รวมทั้งสร้างอาคารที่ทำการสหกรณ์ ลานเอนกประสงค์ ลานตาก และอื่นๆ เนื้อที่ 60 ไร่ ดังนั้นจะส่งเจ้าหน้าที่สำรวจว่า อาคารและสิ่งปลูกสร้างใดยังสามารถใช้ประโยชน์ได้ก็จะไม่รื้อถอน แต่ส่วนใดที่ไม่ใช้ประโยชน์แล้วต้องเป็นหน้าที่ของน.ส.ปารีณา ในการรื้อถอนและขนย้ายออกไป

ส่วนแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ประกอบด้วย 1.กิจกรรมเกษตรเพื่อยังชีพได้แก่ ปลูกผักเพื่อลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร จัดทำปุ๋ยใช้เองเพื่อลดต้นทุนการผลิต เพาะเห็ดฟาง เลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก เลี้ยงไก่พื้นเมือง เลี้ยงกบในกระชังบก 2.กิจกรรมเกษตรเพื่อการค้าได้แก่ เลี้ยงไก่ สุกร โคเนื้อ แพะ เป็นต้น จัดจำหน่ายวัสดุการเกษตรและสินค้าอุปโภคบริโภคให้แก่สมาชิกสหกรณ์ แปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรโดยใช้วัตถุดิบและแรงงานในพื้นที่ และแปรรูปมูลสัตว์เป็นสินค้าจำหน่ายให้แก่ชุมชนซึ่งเป็นแนวทางการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมอย่างยั่งยืนในรูปแบบใหม่ของส.ป.ก.

"ที่ผ่านมา ส.ป.ก. ได้ดำเนินการนำที่ดินแปลงนี้เข้าสู่กระบวนการปฏิรูปที่ดินตั้งแต่พบการถือครองอย่างไม่ถูกต้องและผู้ถือครองขาดคุณสมบัติความเป็นเกษตรกรตามกฎหมายส.ป.ก. โดยระหว่างเดือนพ.ย.-ธ.ค.62 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าตรวจสอบพิกัดแนวเขตและตั้งคณะทำงานตรวจสอบกำหนดการใช้พื้นที่ ต่อมา ส.ป.ก.ราชบุรี มีหนังสือแจ้ง น.ส.ปารีณา เพื่อนัดหมายจัดทำรายการทรัพย์สินในที่ดินและจัดทำผังแปลงพื้นที่ร่วมกับคณะทำงานของส.ป.ก. ในวันที่ 16 ม.ค.63 แต่น.ส.ปารีณา ไม่มาตามที่นัดหมายโดยไม่แจ้งเหตุขัดข้อง จึงทำหนังสือนัดหมายอีกครั้งให้มาในวันที่ 12 ก.พ.63 แต่ก็ไม่มาอีก รวมทั้งไม่ได้มอบหมายผู้รับมอบอำนาจมาดำเนินการแทนด้วย ดังนั้น ในวันดังกล่าวส.ป.ก.ราชบุรี และสำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดินจึงใช้อากาศยานไร้คนขับตรวจสอบพื้นที่โดยการถ่ายภาพทางอากาศเพื่อนำมาประกอบการจัดทำผังสิ่งปลูกสร้างและผังแปลงที่ดิน"เลขาธิการ ส.ป.ก. กล่าวสำหรับการดำเนินคดี กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (บก.ปทส.) ได้นำหมายศาลจังหวัดราชบุรีเข้าพื้นที่ที่เกิดเหตุโดยมีผู้ปกครองท้องที่นำชี้ขอบเขตที่ดินตามร่องรอยการใช้ประโยชน์ เช่น แนวรั้วลวดหนาม สิ่งปลูกสร้าง โดยมีเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.ราชบุรี และหน่วยที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นพยาน ล่าสุดได้รับการประสานข้อมูลจาก บก.ปทส. กรณีที่กรมป่าไม้แจ้งความดำเนินคดีว่า มีการบุกรุกที่ดินตามกฎหมายการป่าไม้รวมเนื้อที่ 665-1-53 ไร่จากการรังวัดที่ดินของเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ อีกทั้งร้องทุกข์กล่าวโทษน.ส.ปารีณา ฐานบุกรุกครอบครองที่ดินรัฐและก่อสร้างอาคารสิ่งปลูกสร้างในที่ดิน ซึ่งพนักงานสอบสวน บก.ปทส. อายัดไว้เป็นของกลางในคดีแล้วแนะนำช่องทางหารายได้เสริม