ออมสิน เดินหน้าผลักดันมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยสู่สากล

39 0

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออนไลน์ dsmol19

  • สมาชิกขาประจำ
  • *
  • กระทู้: 3333
ธนาคารออมสิน สานต่อ “GSB Smart Homestay โฮมสเตย์มีสไตล์” นำทีมผู้บริหารพร้อม 6 ดาราบัดดี้ ลุยเสริมแกร่งชุมชน มุ่งพัฒนามาตรฐานโฮมสเตย์ไทยสู่สากล

หลังจากแถลงข่าวเปิดโครงการชุมชนประชารัฐสีชมพู ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด “GSB Smart Homestay โฮมสเตย์มีสไตล์” ธนาคารออมสิน ในฐานะสถาบันการเงินที่ให้การสนับสนุนชุมชนอย่างใกล้ชิดเสมอมา ยังคงสานต่อการดำเนินโครงการในปีที่ 4 ด้วยความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของทั้ง 6 ชุมชนที่ผ่านการคัดเลือกให้มีความพร้อมในการยกระดับโฮมสเตย์ไทยสู่มาตรฐานสากล ทั้งในด้านสังคม สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม และวิถีชุมชน นำไปสู่การสร้างมูลค่าให้กับแหล่ง[url=https://www.paidooo.com]ท่องเที่ยวทั่วไทย[/url]และผลิตภัณฑ์ในชุมชน ก่อให้เกิดการสร้างงานและกระจายรายได้สู่คนในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน จึงได้จัดกิจกรรมลงพื้นที่ทำประชาคมในแต่ละชุมชนเพื่อการส่งเสริมและบูรณาการองค์ความรู้ให้คนในชุมชนมีความเข้าใจในการพัฒนาชุมชนร่วมกัน

นายวินัย สิทธิไวทยาภรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม นำทีมผู้บริหารและพนักงานธนาคารออมสิน ร่วมลงพื้นที่ทำการประชาคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคที่ส่งผลต่อการพัฒนาชุมชนพร้อมหาทางออกร่วมกันด้วยความร่วมมือระหว่างทีมผู้บริหารของธนาคารออมสิน หน่วยงานภาครัฐสมาชิกชุมชน ชุมชนใกล้เคียง พร้อมเหล่าดารานักแสดงซึ่งเป็นบัดดี้ของแต่ละชุมชนมาร่วมระดมความคิด แลกเปลี่ยนพร้อมให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาให้กับสมาชิกของแต่ละชุมชนได้นำไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น ตลอดจนแนวทางการบริหารจัดการการเงิน การจัดสรรงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพ และการเปิดบัญชีสำหรับการใช้จ่ายภายในโครงการ อีกทั้งยังมีการหารือถึงการแต่งตั้งผู้นำชุมชน คณะกรรมการโฮมสเตย์ และเหรัญญิก ที่จะผนึกกำลังในการบริหารจัดการชุมชนอย่างมีแบบแผน บรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม

สำหรับการทำกิจกรรมประชาคม สมาชิกในแต่ละชุมชนและบัดดี้ รวมถึงหน่วยงานท้องถิ่นและผู้ที่เกี่ยวข้อง จะต้องรับโจทย์ 6 ภารกิจ ได้แก่  1. ด้านการบริหารจัดการชุมชน, การบริหารจัดการทางการเงิน 2. ด้านการนำเสนออัตลักษณ์ชุมชน มนต์เสน่ห์ของโฮมสเตย์ 3.ด้านความสะอาด ความปลอดภัย และด้านสิ่งแวดล้อม  4.ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว 5.ด้านการตลาด และ Social media และ 6.ด้านการบริการ อาหาร และเครื่องดื่ม

กรรมการลงพื้นที่ติดตามและตรวจภารกิจที่ได้รับมอบหมาย จะใช้เกณฑ์การตรวจได้แก่ โครงสร้างและระเบียบกลุ่ม, บัญชีรายรับรายจ่าย, แปลนบ้านก่อน-หลังการปรับปรุง แผนการปรับปรุง และตรวจความคืบหน้าในการปรับปรุงบ้าน และแผนการใช้เงินกองทุน

โดย 6 ดารานักแสดงที่ได้รับคัดเลือกให้มาเป็นคู่หูบัดดี้ของทั้ง 6 ชุมชน ไม่ว่าจะเป็นน้ำหวาน-พิมรา เจริญภักดี บัดดี้วิสาหกิจชุมชนโฮมสเตย์บ้านปรางค์นคร อ.คง จ.นครราชสีมา ,อิม-เฟี้ยวฟ้าว สุดสวิงริงโก้ บัดดี้ชมรมท่องเที่ยวโดยชุมชนและโฮมสเตย์บ้านป่าหนองขาว อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี, ตี๋-วิวิศน์ บวรกีรติขจร บัดดี้กลุ่มวิชาชีพบ้านน้ำราด อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี, อ๊อฟ-ศุภณัฐ เฉลิมชัยเจริญกิจ บัดดี้กลุ่มตลาดน้อยโฮมสเตย์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ , หนูเล็ก ก่อนบ่ายฯ บัดดี้ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและโฮมสเตย์บ้านวังมน อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น และปอ-อรรณพ ทองบริสุทธิ์ บัดดี้ชมรมท่องเที่ยวบ้านมุงเหนือ อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก ต่างก็ได้รับการต้อนรับที่อบอุ่นจากชาวบ้านในพื้นที่พร้อมช่วยกันระดมความคิดสร้างสรรค์ร่วมกับสมาชิกชุมชน ซึ่งเป็นไปอย่างสนุกสนานและให้ผลลัพธ์ที่แต่ละชุมชนสามารถนำไปต่อยอดได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ สามารถติดตามความเคลื่อนไหวในการทำภารกิจของเหล่าสมาชิกชุมชนจากทั้ง 6 ชุมชนและเหล่าบัดดี้ในรูปแบบเรียลลิตี้โชว์ รายการ  “GSB SMART HOMESTAY โฮมสเตย์มีสไตล์” ออกอากาศทางช่อง PPTV HD ช่อง36 เริ่มออกอากาศตอนแรก ในวันเสาร์ ที่ 7 มีนาคม 2563 เวลา 08.30–09.00 น.

สำหรับโครงการชุมชนประชารัฐสีชมพู ปีที่ 4“GSB Smart Homestay โฮมสเตย์มีสไตล์” มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาชุมชนให้มีความพร้อมในด้านต่าง ๆ ทั้งสังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับมาตรฐานของโฮมสเตย์ไทยด้วยนวัตกรรมความรู้ที่ผ่านการบูรณาการจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งชุมชนที่ชนะเลิศจะได้รับเงินทุนสนับสนุนจากธนาคารออมสิน พร้อมด้วยโล่รางวัล ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการต่อยอดโครงการที่ริเริ่มมาตั้งแต่ปี 2559 ที่เปิดโอกาสให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ปัญหา โดยธนาคารออมสินได้มีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนและเข้มแข็ง ผ่านโครงการชุมชนประชารัฐสีชมพู ภายใต้ยุทธศาสตร์ “ประชารัฐ” ของรัฐบาล ที่มีส่วนราชการ ภาคประชาชน เจ้าหน้าที่รัฐร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนา ภายใต้แนวคิด “ประชาคิด ออมสินส่งเสริม ประชาเริ่ม ออมสินร่วมสร้าง” โดยมีหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ ธนาคารออมสิน ร่วมสนับสนุนการพัฒนาชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองด้วยทรัพยากรภายในท้องถิ่นได้  

ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดของโครงการได้จาก Facebook Fanpage : ชุมชนประชารัฐออมสินสีชมพูหรือสื่อประชาสัมพันธ์ของธนาคารออมสิน เว็บไซต์ www.gsb.or.th Facebook : GSB Society และ Official Line : GSB ธนาคารออมสิน