ปั้นคนรุ่นใหม่ใช้เทคโนโลยีผสานเศรษฐกิจพอเพียง

28 0

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ deam205

  • สมาชิกขาประจำ
  • *
  • กระทู้: 3617
นายการัณย์ ศุภกิจวิเลขการ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ เปิดเผยว่า ปิดทองหลังพระฯ ได้ลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยบูรพา ในการพัฒนาข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริ โดยการร่วมมือครั้งนี้ประกอบไปด้วย การร่วมกันพัฒนาข้อมูลภูมิสารสนเทศขนาดใหญ่ในการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ เช่น ดาวเทียมสำรวจทรัพยากร อากาศยานไร้คนขับขนาดเล็ก และเครื่องมือทันสมัยที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการแลกเปลี่ยนบุคลากร นักวิจัย นิสิต ในการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริและการจัดหลักสูตรฝึกอบรมให้กับผู้ที่สนใจอีกด้วย

สำหรับการลงนามบันทึกความเข้าใจครั้งนี้ ถือเป็นความร่วมมือในการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจที่ดีที่เกี่ยวกับการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยนำรายได้พิเศษหลังเลิกงานความรู้และความชำนาญทางวิชาการ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาดำเนินการพัฒนาชนบทให้เกิดประโยชน์ ระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพา และปิดทองหลังพระฯ ในการจัดการความรู้ และส่งเสริมการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ อย่างเป็นระบบกว้างขวาง จนกระทั่งเป็นแนวทางการพัฒนาหลักของประเทศ มีเป้าหมายสำคัญในการดำเนินงานคือ “ให้ประชาชนพึ่งพาตนเองได้ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

สำหรับปัจจุบันปิดทองหลังพระฯ มีพื้นที่ต้นแบบในลักษณะของห้องปฏิบัติการทางสังคม (Social Lab) ใน 9 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดน่าน อุดรธานี เพชรบุรี อุทัยธานี กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส โดยทางคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อนำไปใช้ในการบริหารจัดการพัฒนาชนบทต่อไปแนะนำงานพิเศษรายได้ดี