โพลชี้ปชช.ต้องการประกันสุขภาพ โควิด19

44 0

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ PostDD

  • สมาชิกขาประจำ
  • *
  • กระทู้: 4221
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง ซื้อประกันสุขภาพช่วงระบาดโควิด-19กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวน 1,203 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 15 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมาพบว่า  ร้อยละ 35.7 ต้องการทำประกัน (กรมธรรม์) ประเภทประกันสุขภาพ มากที่สุดรองลงมา ร้อยละ 23.5 ต้องการทำประกัน (กรมธรรม์) ประเภทประกันชีวิต ร้อยละ 20.3 ต้องการทำประกัน (กรมธรรม์) ประเภทประกันรถ ร้อยละ 12.2 ต้องการทำประกัน (กรมธรรม์) ประเภทประกันอุบัติเหตุ (PA) ร้อยละ 3.7 ต้องการทำประกัน (กรมธรรม์) ประเภทประกันอัคคีภัย ร้อยละ 2.6 ต้องการทำประกัน (กรมธรรม์) ประเภทประกันรายย่อย (ไมโคร)

ที่น่าสนใจ คือ ส่วนใหญ่ร้อยละ 77.1 คิดว่าประกันสุขภาพ มีความจำเป็น ในระดับมากถึงมากที่สุด รองลงมาร้อยละ 17.7 คิดว่า ประกันสุขภาพ มีความจำเป็น ในระดับปานกลาง และร้อยละ 5.2 คิดว่า ประกันสุขภาพ มีความจำเป็น ในระดับน้อยถึงน้อยที่สุด

นอกจากนี้ ส่วนใหญ่ร้อยละ 76.0 คิดว่า การทำประกันภัยมีความสำคัญในระดับมากถึงมากที่สุด รองลงมาร้อยละ 20.0 คิดว่า การทำประกันภัยมีความสำคัญในระดับปานกลาง และร้อยละ 4.0การทำประกันภัยมีความสำคัญในระดับน้อยถึงน้อยที่สุด

อย่างไรก็ตาม ที่น่าพิจารณาคือ เกินครึ่งหรือร้อยละ 53.2 ต้องการซื้อประกันสุขภาพ ในขณะที่ร้อยละ 46.8 ไม่ต้องการซื้อ เพราะไม่มีเงินพอ ไม่รู้ว่าจะคุ้มหรือไม่ นอกจากนี้ไม่ซื้อเพราะมีประกันอยู่แล้ว และคิดว่ายังไม่ถึงเวลาที่ต้องทำ เป็นต้น

ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวว่า ผลโพลครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่า ประชาชนตื่นตัวเห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นของการมีประกันสุขภาพในช่วงระบาดของไวรัสโควิด-19ที่ประชาชนส่วนใหญ่เกิดความกลัวและกระแสที่มาแรงด้านสุขภาพเพื่อไม่ให้เกิดความเดือดร้อนในการหาเงินรักษาช่วงเศรษฐกิจซบเซาส่งผลให้ประชาชนส่วนใหญ่จึงต้องการซื้อประกันสุขภาพในรูปแบบต่าง ๆ ไว้รองรับการเจ็บป่วยฉุกเฉินและการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างไรก็ตาม หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลธุรกิจประกันต่างๆ จำเป็นไวรัสมรณะโคโรน่า (Covid-19)