ทัวร์ลาวใต้3วัน2คืนจากอุบลราชธานีราคาถูก

64 0

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ bookjunior

  • สมาชิกใหม่
  • *
  • กระทู้: 17
โปรแกรมยอดนิยมขายดีอันดับ1ทัวร์ลาวใต้แอลทูบีทราเวลนำเสนอไฮไลท์โปรแกรมทัวร์น้ำตกคอนพะเพ็งไนแองการ่าเอเซียล่องเรือแม่น้ำโขงชมแก่งหลีผีปราสาทหินวัดพูมรดกโลกแห่งที่2ของลาวน้ำตกตาดผาส้วม,น้ำตกตาดเยืองน้ำตกตาดฟานไร่กาแฟเมืองปากซองทัวร์ลาวใต้3วัน2คืนเริ่มจากอุบลราชธานีเดินทางโดยรถตู้วันที่1:อุบลฯ-ช่องเม็ก-วัดภูพร้าว-จำปาสัก-ปราสาทหินวัดพู08.30น.รับคณะที่สนามบินอุบลราชธานีและเดินทางไปที่ด่านพรมแดนช่องเม็กไทย-ลาวและพร้อมรับประทานอาหารเช้า(มื้อที่1)10.00น.นำคณะแวะถ่ายรูปก่อนถึงด่านช่องเม็กถ่ายรูปวัดภูพร้าวสิรินธรวรารามชมโบสถ์ศิลปะแบบล้านช้างถ่ายรูปต้นโพธิ์เรืองแสงและพร้อมชมวิวเขื่อนสิรินธร10.45น.ถึงด่านต.มช่องเม็กตรวจเอกสารก่อนข้ามสู่ทัวร์ลาวใต้สปป.ลาวและเดินชมสินค้าที่ดิวตี้ฟรีก่อนเดินทางสู่เมืองปากเซผ่านบ้านเรือนชนบทวิถีชีวิตชาวลาว2ข้างทางชมทัศนียภาพแม่น้ำโขงและสะพานลาว-ญี่ปุ่นออกเดินทางสู่เมืองปากเซ(ระยะทาง45กม.)เมืองท่าเศรษฐกิจที่สำคัญของลาวตอนใต้ข้ามแม่น้ำโขงที่สะพานมิตรภาพลาว-ญี่ปุ่นตรงเข้าสู่เมืองปากเซแขวงจำปาสักพาทุกท่านสู่เมืองบาเจียงเจริญสุขเมืองเดียวของลาวที่มีนามสุกลต่อท้ายพร้อมฟังเรื่องราวรักสามเศร้าของท้าวบาเจียงนางมะโรงและท้าวจำปาสักเป็นที่มาของที่ต่างๆในลาว12.00น.รับประทานอาหารเที่ยง(มื้อที่2)ในตัวเมืองปากเซ13.00น.เดินทางสู่ปราสาทวัดพูหรือปราสาทหินวัดพูเป็นพิพิธภัณฑ์ที่สำคัญที่สุดในจำปาสักได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกตั้งอยู่บนเนินเขาพูป่าสักหรือพูควยห่างจากตัวเมืองไป9กิโลเมตรเป็นเทวสถานของขอมคล้ายกับเขาพระวิหารสร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่12สมัยพระเจ้ามเหนทรวรมันเพื่อใช้เป็นสถานที่บูชาเทพเจ้าและประกอบพิธีทางศาสนาตามลัทธิพราหมณ์–ฮินดูต่อมาลาวได้รับพุทธศาสนาเข้ามาในประเทศเทวสถานแห่งนี้จึงเปลี่ยนเป็นวัดพุทธศาสนานิกายเถรวาท18.00น.รับประทานอาหารเย็น(มื้อที่3)และพร้อมเข้าที่พักในเมืองปากเซวันที่2:ปากเซ-หลี่ผี-น้ำตกคอนพะเพ็ง07.00น.รับประทานอาหารเช้า(มื้อที่4)ที่โรงแรม08.00น.ออกเดินทางตามเส้นทางหมายเลข13สายใต้ระยะทางประมาณ148กิโลเมตรนำท่านลงเรือหางยาวล่องมหานทีสี่พันดอนลัดเลาะไปตามเกาะแก่งต่างๆสู่น้ำตกหลี่ผีเรือจอดเทียบท่าที่เกาะดอนเหลดขึ้นรถ5แถวท่านจะได้ชมชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านจากนั้นชมความยิ่งใหญ่ของแก่งหินที่แม่น้ำโขงไหลผ่านน้ำตกหลี่ผีหรือน้ำตกสมพะมิดน้ำตกหลี่ผีหรือตาดสมพะมิตเป้นน้ำตกกลางลำน้ำโขงเกิดจากพื้นแม่น้ำโขงยุบตัวลงเป็นโตรกผาสูง15-20เมตรทำให้น้ำโขงไหลตกลงมาเป็นกระแสน้ำเชี่ยวกรากชื่อหลี่ผีมาจากคำว่าหลี่คือเครื่องมือจับปลาชนิดหนึ่งคล้ายลอบและผีก้คือศพคนตายที่ไหลตามน้ำและถูกพัดพามาติดหลี่จับปลาของชาวบ้านที่มีอยู่มากมายบริเวณนี้ยังมีสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างที่หาชมได้ยากคือโลมาน้ำจืดหรือโลมาอิรวะดีบริเวณใต้น้ำตกหลี่ผีโดยที่โลมาอิระวดีในประเทศลาวพบเพียง2แห่งคือแม่น้ำเซกองแขวงอัตตะปือและแม่น้ำโขงเชิญท่านเก็บภาพประทับใจจากนั้นเดินทางกลับตามเส้นทางเดิม12.00น.รับประทานอาหารกลางวัน(มื้อที่5)14.00น.เดินทางถึงน้ำตกคอนพะเพ็งชมความยิ่งใหญ่ของน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียอาคเนย์จนได้สมญานามว่าไนแองการ่าแห่งเอเชียซึ่งเกิดจากการลดระดับของชั้นหินและกระแสน้ำที่เชี่ยวกรากกลางน้ำโขงที่มีเพียงจุดเดียวของแม่น้ำสายนี้ที่เรือชนิดใดก็ไม่สามารถผ่านไปได้เจ้ามหาชีวิตสุริยวงสาเคยตรัสไว้ว่าแก่งหลี่ผีคอนพะเพ็งเปรียบเสมือนกำแพงเมืองต่อต้านข้าศึก18.00น.รับประทานอาหารเย็น(มื้อที่6)และพร้อมเข้าที่พักในเมืองปากเซวันที่3:ปากเซ-ตาดเยือง-ตาดฟาน-ตาดผาส้วม07.00น.รับประทานอาหารเช้า(มื้อที่7)08.00น.ออกเดินทางตามเส้นทางหมายเลข16สู่ที่ราบสูงเมืองปากซองไปยังน้ำตกตาดเยืองที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติและเดินทางต่อไปยังน้ำตกตาดฟานชมความงามของน้ำตกคู่แฝดที่ไหลมาจากภูเขาเทวดา2แห่งตกมารวมกันในแอ่งระดับน้ำตกสูงถึง120เมตร11.00น.เดินทางถึงอุทยานน้ำตกตาดผาส้วมเมืองบาเจียงต้นตำนานวรรณกรรมรักอมตะนางมะโรงท้าวบาเจียงโศกนาฏกรรมรักสามเส้าของสาวลาวลุ่มหนุ่มลาวเทิงและเศรษฐีจำปาสักอันเป็นที่มาของชื่อภูบาเจียงภูมะโรงภูสาเหล้าตาดผาส้วมนอกจากนี้นำพาคณะชมวิถีชีวิตหมู่บ้านชนเผ่าพื้นเมืองที่ถูกรวบรวมเพื่อเป็นสื่อถ่ายทอดและต้อนรับแขกผู้มาเยือนอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง12.00น.รับประทานอาหารกลางวัน(มื้อที่8)13.30น.นำคณะเข้าสู่ตลาดดาวเรืองตลาดใหญ่ที่สุดในเมืองปากเซช๊อปปิ้งสินค้าหลากหลายอาทิผ้าไหมผ้าฝ้ายลาวเครื่องเงินสินค้าอินโดจีนและนำคณะเข้าชมศูนย์สมุนไพรจากเมืองจีน15.30น.กลับถึงด่านช่องเม็กช๊อปปิ้งสินค้าดิวตี้ฟรีในขณะผ่านขั้นตอนตรวจเอกสารผ่านด่านตม.ลาว-ไทยกลับถึงฝั่งไทยส่งคณะที่สนามบินอุบลราชธานีโชคดีทุกท่านราคาเพียง5400บาทติดต่อสอบถามแอลทูบีทราเวล083-2743757,092-4948193>>https://www.l2btravel.net/product/23580/lao003ทัวร์ลาวใต้เที่ยวลาวใต้จากอุบลราชธานี[img=300x300]https://image.makewebeasy.net/makeweb/0/wHkUiuBR5/attachfile/IMG_4042.jpg[/img]ใบอนุญาตนำเที่ยว51-00600ที่ตั้ง9หมู่1ต.คำเขื่อนแก้วอ.สิรินธรอุบลราชธานี