แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมควบคุมโรค

72 0

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ Sirintip

  • สมาชิกใหม่
  • *
  • กระทู้: 27

แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมควบคุมโรค <---กดเลยเตรียมตัวดีกว่า มีโอกาสสอบติดมากกว่า ในชุดประกอบด้วยแนวข้อสอบที่ออกบ่อย อ่านก่อน เตรียมตัวก่อน มีโอกาสมากกว่า

รายละเอียดหนังสือแนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมควบคุมโรค
-สาระสำคัญเกี่ยวกับกรมควบคุมโรค
-แนวข้อสอบเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข
-ถาม-ตอบ พระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
-แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535(120ข้อ)
-ข้อสอบระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๖
 -สรุปสาระสำคัญของระบบพนักงานราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
 -สรุปการใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล
 — -1 ประเภทของข้อมูล
 — -2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา
 — -3 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
 — -4 สถิติศาสตร์
 — -5 รายละเอียดของสถิติ บรรยาย สรุป
 — -6 รายละเอียดของสถิติ สรุป อ้างอิง (Inferential Statistic)
 — -7 การใช้สถิติในงานวิจัย
 -แนวข้อสอบ ระบาดวิทยากับการป้องกันควบคุมโรค
 -นโยบายและแนวทางการดำเนินงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
 — -1 นโยบาย
 — -2 ค่านิยม
 — -3 แนวทางการทํางาน
 -ภาพรวมยุทธศาสตร์ 20 ปี กระทรวงสาธารณสุข
 -สรุป Thailand ๔.๐ ด้านสาธารณสุข
 — -1 สิ่งที่คนไทยคาดว่าจะได้รับจากประเทศไทย ๔.๐
 — -2 ๑๐ อุตสาหกรรมการแห่งอนาคต
 — -3 จาก ๑๐ อุตสาหกรรมแห่งอนาคต สู่ ๕ กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย
 — -4 ห่วงโซ่การค่ามูลค่าในประเทศไทย ๔.๐
 — -5 เป้าหมายการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของนวัตกรรมกลุ่มสุขภาพ
 — -6 ระบบนิเวศน์ในการขับเคลื่อนของนวัตกรรมกลุ่มสุขภาพ
 — -7 ความต้องการกำลังคนของการพัฒนานวัตกรรมกลุ่มสุขภาพ
 -การเขียนโครงการ
 -แนวข้อสอบการบริหารงานสาธารณสุข (75 ข้อ)
 -แนวข้อสอบนโยบายสาธารณะ (50ข้อ)
 -แนวข้อสอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 12
 -แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20ปี
 -แนวข้อสอบวิเคราะห์
 -แนวข้อสอบ Microsoft Word
 -แนวข้อสอบ Microsoft Excel
 -แนวข้อสอบ Microsoft PowerPoint
 -เทคนิคการเตรียมตัวเข้าสอบสัมภาษณ์

รวม 238 หน้า
พิเศษ! แถมฟรี (จำนวนจำกัด)
 1 เทคนิคอ่านหนังสือให้จำไม่ลืม (PDF)
 2 เสียงเทคนิคการเตรียมตัวเข้าสอบสัมภาษณ์ (mp3)

รายละเอียดการจัดส่ง
 1. แบบไฟล์ PDF ส่งทางเมล์ 380 บาท ได้รับไม่เกิน 20 นาที หลังแจ้งโอน
 2. แบบเล่ม ส่งทาง Kerry Express 680 บาท ได้รับ 2–3 วัน หลังแจ้งโอน

โทร : 098–619–0367 (ปุ๋ย)
 Line : deaunsingha
<-------------------------------------------->