แนวข้อสอบ ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.)

43 0

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ Sirintip

  • สมาชิกใหม่
  • *
  • กระทู้: 27                :MH17: :MH17: :MH17:แนวข้อสอบ ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) <--- กดได้เลย
ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน โรงเรียนละ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 9,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับวุฒิปวช.ขึ้นไป ( ปวท. ปวส. อนุปริญญา ปริญญาตรีสมัครได้)


รายละเอียดแนวข้อสอบปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไป
แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไปวิชาภาษาไทย
 — — 1 คำศัพท์
 — — 2 การเขียน
 — — 3 ความเข้าใจภาษา
 — — 4 ทดสอบความสามารถด้านเหตุผล
 — — 5 อุปมาอุปมัย
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ (20 ข้อ)
ข้อสอบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ (50 ข้อ)
สรุปสาระสาคัญ ของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 — — 1 โครงสร้าง
 — — 2 การบังคับใช้ (มาตรา 3)
 — — 3 นิยามศัพท์สำคัญ (มาตรา 4)
 — — 4 หน่วยงานของรัฐสามารถขอออกกฎ ระเบียบภายใต้ พ.ร.บ.ขึ้นใช้เองเพื่อ ความยืดหยุ่นและ คล่องตัว (มาตรา 6)
 — — 5 หลักการการจัดซื้อจัดจ้าง (มาตรา 8)
 — — 6 ห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อเสนอ (มาตรา 10)
 — — 7 แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (มาตรา 11)
 — — 8 ผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง
 — — 9 การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและผู้ประกอบการในการป้องกันการทุจริต (มาตรา 16–18)
 — — 10 คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง (มาตรา 20–45)
 — — 11 องค์กรสนับสนุนดูแลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (มาตรา 46–50)
 — — 12 การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ (มาตรา 55–53)
 — — 13 วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง (มาตรา 54–68)
 — — 14 งานจ้างที่ปรึกษา (มาตรา 69–78)
 — — 15 งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง (มาตรา 79–92)
 — — 16 การทำสัญญา (มาตรา 93–99)
 — — 17 การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ (มาตรา 100–105)
 — — 18 การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ (มาตรา 106–108)
 — — 19 การทิ้งงาน (มาตรา 109–111)
 — — 20 การบริหารพัสดุ (มาตรา 112–113)
 — — 21 การอุทธรณ์ (มาตรา 114–119)
 — — 22 บทกำหนดโทษ (มาตรา 120–121)
 — — 23 บทเฉพาะกาล
แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
สรุประเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่า ด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ แก้ไข (ฉบับที่ 2) ๒๕๔๘
แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
สรุปความรู้ทั่วไปของงานสารบรรณ
แนวข้อสอบ งานธุรการ
แนวข้อสอบการบริหารงบประมาณสถานศึกษา
การเขียนรายงานการประชุม
 — — 1 การจดรายงานการประชุม
 — — 2 ความสําคัญของรายงานการประชุม
 — — 3 การเขียนจดหมายเชิญประชุม
 — — 4 การเขียนรายงานการประชุม
 — — 5 แบบรายงานการประชุม
 — — 6 ทักษะการจับประเด็นสรุปความ
 — — 7 ข้อบกพร่องในการเขียนรายงานการประชุม
 — — 8 บทสรุป
แนวข้อสอบ Microsoft Word
แนวข้อสอบ Microsoft Excel
แนวข้อสอบ Microsoft PowerPoint
เทคนิคการเตรียมตัวเข้าสอบสัมภาษณ์
 — — 1 สิ่งที่ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์คาดหวังไว้
 — — 2 ผู้สัมภาษณ์คาดหวังจากผู้สมัครดังนี้
 — — 3 การหาความรู้เกี่ยวกับงาน
 — — 4 การเตรียมพูดถึงความสามารถของผู้สมัคร
 — — 5 หัวข้อประเมินผู้เข้าสัมภาษณ์
 — — 6 การปฏิบัติตัวหน้าห้องสอบ
 — — 7 ภาษากายในการสอบสัมภาษณ์
 — — 8 เทคนิคในการพูด
 — — 9 ก่อนที่จะสิ้นสุดการสอบสัมภาษณ์
 — — 10 แนวคำถามและตอบในการสอบสัมภาษณ์
***แนะนำวีดีโอสำหรับเตรียมสอบปฎิบัติ
 — — 1 การทำหนังสือภายใน และบันทึกข้อความ
 — — 2 การทำหนังสือภายนอก
 — — 3 คำขึ้นต้นและคำลงท้าย
 — — 4 การคำนวณรายได้
 — — 5 การคำนวณอายุราชการ
 — — 6 การคำนวณอายุงานที่เหลือ
 — — 7 การตัดเกรด
 — — 8 จดหมายเวียน

จำนวนหน้า 218 หน้า

รายละเอียดภายในชุดประกอบด้วย
- แนวข้อสอบที่ออกบ่อย และแนวข้อสอบจากทีมงานมืออาชีพ
- ปรับหัวข้อแนวข้อสอบตามประกาศสอบล่าสุด หากหัวข้อไม่ครบตามประกาศสอบกรุณาแจ้งข้อเพิ่ม
- ส่งไฟล์ PDF ทางอีเมล์เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และปริ้นอ่านได้ทันที วันเดียวได้ โดยไม่ต้องรอนาน
- ส่งทางอีเมลล์ (จัดส่งหลังแจ้งโอนไม่เกิน 20 นาที)
- ไม่ต้องเสียเวลาหาข้อมูล มีเวลาเตรียมตัวสอบมากขึ้น

(1). ไฟล์ (pdf) ส่งทางอีเมลล์ แถมฟรี Mp3 ไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ราคา 380 บาท
(2). หนังสือ ส่ง Kerry Express (รวมค่าจัดส่ง kery express เเล้ว ได้รับ 2–3 วัน) แถมฟรี CD ไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ราคา 680 บาท


add line : deaunsingha หรือ QR code ที่ปกจ้า
<------------------------------------------------------->