อบรมภาษาซี สอนภาษา c เรียนภาษา c เข้าใจง่าย ใช้เวลาเรียนไม่นอน [มี video]

29 0

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ aramboy007

  • สมาชิกใหม่
  • *
  • กระทู้: 68
หลักการและเหตุผล อบรมภาษา c
   เป็นการศึกษาหลักการเขียนโปรแกรมสำหรับคอมพิวเตอร์ การเรียนรู้จะเป็นการเรียนรู้เบื้องต้น เพื่อเรียนรู้ในการเขียนโปรแกรมระดับสูงต่อไป เนื้อหาแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ ส่วนที่หนึ่ง เป็นส่วนของการวิเคราะห์โจทย์ การออกแบบโดย Flow Chart Diagram โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ปัญหาเพื่อนำไปเขียนเป็นโปรแกรมได้ตรงความต้องการ ส่วนที่สอง ส่วนของการเขียนโปรแกรมที่มี Input และ Output โดยมีการรับค่าเพื่อนำไปประมวลผลตามความต้องการของโจทย์ และในส่วนที่สาม ส่วนสุดท้าย เป็นส่วนของการใช้คำสั่งที่มีเงื่อนไขประเภทต่างๆ รวมถึงการใช้งาน Function ในภาษาซีวัตถุประสงค์ของการ สอนภาษา c
ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้หลักในการออกแบบโปรแกรม โดยสามารถวิเคราะห์และออกแบบโปรแกรมให้ตรงตามความต้องการมากที่สุด
ผู้เข้าอบรมจะได้หลักการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นที่ถูกต้อง และสามารถนำไปพัฒนาเพื่อเขียนโปรแกรมระดับสูงต่อไป
ผู้เข้าอบรมสามารถนำแนวคิดในการเขียนโปรแกรมไปเขียนโปรแกรมในระดับที่สูงขึ้นได้
หัวข้อการฝีกอบรม
ส่วนเนื้อหาของการ อบรมภาษา c ตอนที่ 1

1. ภาษาซีเบื้องต้นโครงสร้างของโปรแกรมที่เขียนด้วยภาษาซี, ตัวบ่งชีและคำสงวน, ประเภทของข้อมูล, ค่าคงที่

2. อินพุตและเอาต์พุต ฟังค์ชันอินพุตมาตรฐาน, ฟังค์ชันเอาต์พุตมาตรฐาน

3. ตัวกระทำการนิพจน์และการแปลงค่าของตัวถูกกระทำ, ตัวกระทำการถ่ายค่า, ตัวกระทำทางคณิตศาสตร์,ตัวกระทำทางตรรก, การลดรูปนิพจน์

ส่วนเนื้อหาของการ อบรมภาษา c ตอนที่ 2


1. การควบคุมทิศทางการทำงานของโปรแกรมคำสั่งในการตัดสินใจ, คำสั่งที่ใช้ในการวนรอบ, คำสั่ง Break, คำสั่ง continue, การวนรอบแบบไม่จำกัด

2. อาร์เรย์ การประกาศตัวแปรแบบอาร์เรย์, การกำหนดค่าตัวแปรอาร์เรย์, การนำตัวแปรอาร์เรย์ไปใช้งาน,การกำหนดตัวแปรอาร์เรย์ 2 มิติ

ส่วนเนื้อหาของการ อบรมภาษา c ตอนที่ 3

1. การใช้งานฟังก์ชั่น การกำหนดและการใช้งานฟังก์ชัน, ฟังก์ชันโปรโตไทป์, ประเภทของฟังก์ชัน, การส่งผ่านข้อมูลแบบกำหนดค่า, การส่งผ่านข้อมูลแบบอ้างอิง, อาร์เรย์และฟังก์ชัน

2. พอย์เตอร์ ตำแหน่งของหน่วยความจำ, ตัวดำเนินการแอดเดรส, การประกาศตัวแปรชนิดพอยน์เตอร์,พอยน์เตอร์กับอาร์เรย, คณิตศาสตร์ของพอยน์เตอร์

คุณสมบัติผู้เข้า อบรมภาษาซี
เป็นผู้มีความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์
เป็นผู้มีความสนใจในการพัฒนาโปรแกรมขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนาสู่การพัฒนาโปรกรมขั้นสูงต่อไป

http://keil-cvi.com/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2-c/