บริการแปลจีนภาษาสำหรับธุรกิจ หน่วยงานราชการ และองค์กรต่าง ๆ ราคาถูกหนักมาก!!

31 0

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ kimikokim

  • สมาชิกใหม่(แรกเข้า)
  • *
  • กระทู้: 5
บริการแปลจีนภาษาสำหรับธุรกิจ หน่วยงานราชการ และองค์กรต่าง ๆ ราคาถูกหนักมาก!!
            * แปลภาษาจีน เป็น ไทย หรือ แปลจาก ไทย เป็น จีน
            * แปลภาษาจีน เป็น ENG หรือ แปลจาก ENG เป็น จีน
โดยเราจะมีอัตราค่าให้บริการแปลภาษาอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมคุ้มค่า ไม่แพงจนเกินไป
ซึ่งท่านจะได้รับความพึงพอใจในงานแปลภาษาจีนจากนักแปลภาษาจีนของเราแน่นอน
เพราะนักแปลของเรามีทั้งที่จบมาโดยตรง และนักแปลบางคนเป็นเจ้าของภาษาโดยตรง
นี่จึงเป็นสาเหตุว่าทำไมท่านถึงจะได้รับความพึงพอใจ
พวกเราคือศูนย์แปลมืออาชีพใช้นักแปลจริง ๆในการแปล ให้บริการแปลภาษา จีนเป็นไทย จีนเป็นอังกฤษ ไทยเป็นจีน
อังกฤษเป็นจีน บริการแปลภาษาจีน แบ่งเป็น 4 ประเภท คือแปลเอกสารราชการ แปลเอกสารการศึกษา แปลเอกสารด้านธุรกิจ-บริษัท แปลเอกสารสัญญา
แปลเอกสารทางกฎหมาย
-         รับแปลปริญญาบัตรจีนเป็นอังกฤษ
-         รับแปลใบอนุญาตจากภาษาจีนเป็นภาษาไทย
-         รับแปลประกาศนียบัตรจีนเป็นอังกฤษ
-         รับแปลภาษาไทยเป็นจีนด้านอุตสาหกรรม
-         แปลภาษาไทยเป็นจีนด้านกฎหมาย หนังสือรับรองบริษัท
-         แปลภาษาไทยเป็นจีนเอกสารราชการ ได้แก่ ทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน ทะเบียนสมรส ฯลฯ
-         แปลภาษาไทยเป็นจีนเอกสารวิชาการ งานวิจัย
-         รับแปลภาษาจีนเป็นภาษาไทยด้านอุตสาหกรรม
-         รับแปลภาษาจีนเป็นภาษาไทยข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทข้อบังคับบริษัท หนังสือรับรองบริษัท ฯลฯ
-         รับแปลคำสั่งศาล หนังสือรับรองคดีถึงที่สุด
-         บริการรับรองเอกสารกับสำนักราชกิจจานุเบกษา
-         บริการรับรองใบรับรองแพทย์กับแพทยสภา
-         รับแปลทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว (คร.22)
-         รับแปลปริญญาบัตรพร้อมรับรองเอกสารครบวงจร
-         รับแปลหนังสือยินยอมให้บุตรหรือผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศ
-         รับแปลหนังสือรับรองการใช้อำนาจปกครองบุตร (ปค.14)
-         รับแปลหนังสือรับรองการทำงาน/หนังสือรับรองเงินเดือน
-         บริการรับรองเอกสารกงสุลทางไปรษณีย์
-         รับแปลกรมธรรม์ประกันภัย-เอกสารด้านประกันภัยทุกชนิด
-         รับแปลใบรับรองโสด หนังสือรับรองโสด
-         รับแปลใบทะเบียนพาณิชย์-ใบทะเบียนการค้า
-         รับแปลเอกสารด้านบัญชีและใบภาษีต่างๆทุกประเภท
-         รับแปลใบทหาร/เอกสารทางทหารต่างๆ
-         รับแปลโฉนดที่ดิน โฉนดห้องชุด สำหรับยื่นขอวีซ่า
-         รับแปลทรานสคริปต์ รับแปลปริญญาบัตร
-         รับแปลใบรับรองแพทย์ (Medical Certificate)
-         รับแปลใบขับขี่รถยนต์ ใบขับขี่รถจักรยานยนต์
-         รับแปลบิลค่าน้ำ-บิลค่าไฟฟ้า-บิลค่าโทรศัพท์
-         รับแปลพาสปอร์ต-รับแปลหนังสือเดินทาง
-         รับแปลสัญญาภาษาอังกฤษทุกชนิด
-         รับแปลทะเบียนสมรสประเทศอังกฤษ
-         รับแปลเอกสารขอวีซ่า
-         รับแปลงบแสดงการเปลี่ยนแปลง (งบการเงิน)
-         รับแปลงบกำไรขาดทุน
-         รับแปลงบดุล-งบแสดงฐานะทางการเงิน
-         รับแปลแบบนำส่งงบการเงิน (ส.บช.3)
-         รับแปลหนังสือรับรองบริษัท
-         รับแปลงบการเงิน
-         รับแปลใบหย่า-ทะเบียนหย่า
-         รับแปลบัตรประชาชน
-         รับแปลทะเบียนสมรส
-         รับแปลภาษาอังกฤษ
-         รับแปลใบเปลี่ยนชื่อ-ใบเปลี่ยนนามสกุล
-         รับแปลทะเบียนบ้าน
-         รับแปลภาษาทุกชนิด
สนใจติดต่อ 086-445-1870 // ID: S-LTD