Workshop เพื่อต่อยอดไปเป็นสินค้าและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

84 0

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ ioitraining

  • สมาชิกใหม่(แรกเข้า)
  • *
  • กระทู้: 1
เราเป็นสถาบันที่มีความเชี่ยวชาญด้านการให้บริการการจัดฝึกอบรมเรียนรู้แบบบูรนาการ(Training)สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ที่จำเป็นเพื่อการพัฒนาทักษะของบุคลากรให้เข้าใจง่าย สามารถจดจำองค์ความรู้ที่เรียน นำไปใช้แก้ปัญหาและพัฒนาต่อยอดในงานที่ได้รับมอบหมายให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยสถาบัน มีองค์ความรู้จำแนกเป็นสาขาต่างๆดังนี้

1.องค์ความรู้ด้านการพัฒนา และการสื่อสารคุณค่าของผลิตภัณฑ์เพื่อการบริการ (Marketing)   รหัสหลักสูตร MKT
2.องค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Management) รหัสหลักสูตร MT
3.องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และ องค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเพื่อสุขภาพ (Health Care Innovation & Organic Product) รหัสหลักสูตร ON
4.องค์ความรู้ด้านวิทยบริการการจัดการด้านกฎหมายของผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ความงาม และเทคโนโลยี (Regulatory Affairs) รหัสหลักสูตร RA
5.องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ (Technology) รหัสห