รับแปลเอกสารไทย-อังกฤษ | Thai-English Online Translation Service

188 1

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ siriwanmedia

  • สมาชิกใหม่(แรกเข้า)
  • *
  • กระทู้: 2
บริการแปลเอกสารไทย-อังกฤษ

แปลจากไทยเป็นอังกฤษหรืออังกฤษเป็นไทย
อัตราค่าแปลต่อ 1 หน้ากระดาษ A4 ตัวหนังสือขนาด 14 ถึง 16
อังกฤษเป็นไทย 100 บาท/หน้า
ไทยเป็นอังกฤษ 150 บาท/หน้า
บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ 200 บาท/หน้า
โดยขึ้นอยู่กับความยากง่าย, ศัพท์เฉพาะทาง, และจำนวนตัวอักษรในแต่ละหน้า
แปลโดยนักแปล ไม่มีการใช้โปรแกรมช่วย
ยินดีรับงานจากบริษัทแปล

สาขาวิชาที่ชำนาญ:
การแพทย์/พยาบาล, วิทยาศาสตร์สุขภาพ, จิตวิทยา, คอมพิวเตอร์/สารสนเทศ, การสื่อสาร, บริหารธุรกิจ, การจัดการ, การตลาด, สังคมศาสตร์, ประวัติศาสตร์, ชีววิทยา, นิเวศวิทยา, ปรัชญา/ศาสนา, ดนตรี, การศึกษา

ขั้นตอนบริการแปลเอกสารออนไลน์ (ไทย-อังกฤษ)
1. ลูกค้าส่งงานที่ต้องการแปลมาที่อีเมล์ mr.piyasak@gmail.com
2. ผู้แปลจะประเมินราคาและระยะเวลาแปลพร้อมแนบเลขที่บัญชีธนาคารตอบกลับทางอีเมล์
3. ลูกค้าโอนเงินตามราคาที่แจ้งผ่านบัญชีธนาคาร จากนั้นส่ง sms หรืออีเมล์แจ้งเวลาที่โอน
4. ผู้แปลตอบอีเมล์ยืนยันว่าได้รับเงินแล้ว จากนั้นจะเริ่มแปลและส่งงานกลับไปทางอีเมล์ที่ติดต่อมา

ติดต่อสอบถามได้ที่ ปิยศักดิ์ ศิริวรรณ
โทร. 086-1174700
อีเมล์: mr.piyasak@gmail.com
LINE: boy_zero
Facebook: https://www.facebook.com/siriwanmedia
มีประสบการณ์ 2 ปีในการตรวจเอกสารภาษาอังกฤษตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลกและเป็นนักแปลอิสระ 7 ปี
งานดี เชื่อถือได้ ส่งตรงเวลา ราคาประหยัด


Thai-English Online Translation Service

Translate documents from Thai into English or English into Thai.
Translation rate per A4 page at font size 14 or 16
English - Thai 100 Bath/Page
Thai - English 150 Bath/Page
Thesis abstract 200 Bath/Page
Translation cost varies depending on difficulty, technical terms, and number of words on each page.
Manual translation, no translation software used.
Jobs from translation companies are welcome.

Specialized fields:
Medicine/Nursing, Health sciences, Psychology, Computer/Information technology, Communication, Business administration, Marketing, Social sciences, History, Biology, Ecology, Philosophy/Religious, Music, Education

How to get online translation service (Thai-English)
1. Send your file to email: mr.piyasak@gmail.com
2. You will be replied with estimated translation cost and working time by email attached with bank account.
3. Transfer the payment as informed via bank account (or Paypal account). Then send SMS or email specifying transaction time.
4. We will confirm your payment, proceed on the job, and send translated file back to your email.

Contact Piyasak Siriwan
Tel. +66861174700
Email: mr.piyasak@gmail.com
LINE: boy_zero
Facebook: https://www.facebook.com/siriwanmedia
Two years experience in proofreading based on WHO's standard and seven years as freelance translator.
Fine work, Reliable, On time, Good price.

ออฟไลน์ siriwanmedia

  • สมาชิกใหม่(แรกเข้า)
  • *
  • กระทู้: 2
Keywords:
เชียงใหม่, บริการ, แปลงาน, แปลเอกสาร, ออนไลน์, แปลไทยเป็นอังกฤษ, แปลอังกฤษเป็นไทย, แปลภาษาไทย-อังกฤษ, แปลภาษาอังกฤษ-ไทย, แปลเอกสารอังกฤษ-ไทย, แปลเอกสารไทย-อังกฤษ, แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย, แปลภาษาไทยเป็นอังกฤษ, แปลเอกสารออนไลน์, แปลงานอังกฤษ-ไทย, แปลงานไทย-อังกฤษ, รับแปลงาน, รับแปลภาษาอังกฤษ, แปลภาษาอังกฤษ, แปลไทยเป็นอังกฤษ, แปลเอกสารภาษาอังกฤษ, รับแปลเอกสาร, แปลงานภาษาอังกฤษ, แปลงานด่วน, แปลเอกสารด่วน, แปลงานวิจัย, แปลงานวิจัยภาษาอังกฤษ, แปลงานวิจัยต่างประเทศ, แปลวิทยานิพนธ์, แปลบทคัดย่อ, แปลรายงาน, แปลงานนักศึกษา, แปลหนังสือ, แปลบทความ, แปลบทพากย์, แปลบทภาพยนตร์, แปลคู่มือ, แปลเว็บไซต์, แปลโฆษณา, ราคาถูก

Chiangmai Online Thai-English Translation Service, translate thai to english, translate english to thai, thai-english translation, english-thai translation, english-thai translation online, thai-english translation online, english thai translation, thai english translation, translate document online, translate document from english to thai, translate document from thai to english, translate online, online translator, english to thai online translator, thai to english online translation, thai to english online tranlation, english to thai online translator, thailand online translator, thai online translator, thai to english online translator, english to thai, thesis, abstract, research, paper, article, textbook, advertisement, website, manual, subtitle, narration

Chiangmai Online Thai-English Translation Service เชียงใหม่ บริการ แปลงาน แปลเอกสาร ออนไลน์ translate thai to english แปลไทยเป็นอังกฤษ translate english to thai แปลอังกฤษเป็นไทย thai-english translation แปลภาษาไทย-อังกฤษ english-thai translation แปลภาษาอังกฤษ-ไทย english-thai translation online แปลเอกสารอังกฤษ-ไทย thai-english translation online แปลเอกสารไทย-อังกฤษ english thai translation แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย thai english translation แปลภาษาไทยเป็นอังกฤษ translate document online แปลเอกสารออนไลน์ translate document from english to thai แปลงานอังกฤษ-ไทย translate document from thai to english แปลงานไทย-อังกฤษ translate online รับแปลงาน online translator english to thai รับแปลภาษาอังกฤษ online translator thai to english แปลภาษาอังกฤษ online translation thai to english แปลไทยเป็นอังกฤษ online tranlation english to thai แปลเอกสารภาษาอังกฤษ online translator thailand รับแปลเอกสาร online translator thai แปลงานภาษาอังกฤษ online translator thai to english แปลงานด่วน online translator english to thai แปลเอกสารด่วน แปลงานวิจัย research แปลงานวิจัยภาษาอังกฤษ แปลงานวิจัยต่างประเทศ paper แปลวิทยานิพนธ์ thesis แปลบทคัดย่อ abstract แปลรายงาน report แปลงานนักศึกษา แปลหนังสือ textbook แปลบทความ article แปลบทพากย์ narration แปลบทภาพยนตร์ subtitle แปลคู่มือ manual แปลเว็บไซต์ website แปลโฆษณา advertisement ราคาถูก