ThaiEarnTalk.com

หมวดพูดคุยและเรื่องทั่วไป => สัพเพเหระ => ข้อความที่เริ่มโดย: hachimaproject ที่ 6 กันยายน 2557, 01:18:31

หัวข้อ: สังคมไทยจะต้องมีการปรับตัวอย่างไรเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
เริ่มหัวข้อโดย: hachimaproject ที่ 6 กันยายน 2557, 01:18:31
สังคมไทยจะต้องมีการปรับตัวอย่างไรเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน?
        ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยภาษา และวัฒนธรรมเอเชีย ให้คำตอบว่า การจัดการสังคมที่มีหลากหลายจะต้องเริ่มที่การปรับทัศนคติของเจ้าบ้าน ต้องมีการยอมรับในความหลากหลายของความแตกต่าง โดยใช้พื้นฐานทางหลักธรรมศาสนา ทั้งเรื่องของความเอื้ออาทร ช่วยเหลือเกื้อกูล รวมถึงให้โอกาสกับทุกกลุ่มได้แสดงอัตลักษณ์ของตนอย่างเสรี มีความเคารพซึ่งกันและกัน อยู่บนวิถีของคุณธรรมร่วมกัน สำหรับภาครัฐ ก็ควรจะมีการปรับนโยบายให้สอดคล้องกับวิถีศาสนาวัฒนธรรมของคนทุกกลุ่ม ควบคู่ไปกับการยอมรับ รวมทั้งส่งเสริมวิถีการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างโอกาสการศึกษาให้ครอบคลุม เพื่อให้เกิดความร่วมมือที่จะพัฒนาประเทศ ทั้งหมดนี้จะช่วยให้สังคมที่มีความหลากหลายสามารถอยู่ร่วมกันด้วยความรัก ความสันติ ความเข้าใจ อันจะนำไปสู่การสร้างสังคมสุขภาวะได้ นอกจากนี้ เรื่องของสิทธิเสรีภาพจะต้องให้อยู่บนฐานของกฏหมายร่วมกัน เช่น การเข้าถึงด้านบริการทางการแพทย์สาธารณสุขที่ปัจจุบันคนจากทุกเชื้อชาติสามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมกัน อีกประเด็นที่ประเทศมาเลเซียให้ความสำคัญเป็นอย่างมากคือ ด้านการศึกษา โดยมีการกำหนดนโยบายให้กลุ่มคนหลากหลายสามารถใช้ภาษาของชาติตนเอง ในการเรียนการสอนในประเทศ สามารถก่อตั้งโรงเรียนที่สอนด้วยภาษาของประเทศนั้นๆ ทั้งนี้ เยาวชนบุตรหลานของชาติพันธุ์ไม่จำเป็นที่จะต้องเข้าเรียนในเฉพาะโรงเรียนของชาติตนเอง แต่สามารถเลือกศึกษาได้ในทุกโรงเรียนโดยไม่มีข้อจำกัด และนี่จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ประชาชนในประเทศมาเลเซียสามารถอยู่ร่วมกันได้ในสังคมหลากวัฒนธรรม
หัวข้อ: ตอบ: สังคมไทยจะต้องมีการปรับตัวอย่างไรเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
เริ่มหัวข้อโดย: Changezapay ที่ 13 กันยายน 2557, 15:22:23
เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งครับ
หัวข้อ: ตอบ: สังคมไทยจะต้องมีการปรับตัวอย่างไรเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
เริ่มหัวข้อโดย: arfan13 ที่ 18 ธันวาคม 2557, 18:16:59
ก็น่าจะดีขึ้นมั้ง
หัวข้อ: ตอบ: สังคมไทยจะต้องมีการปรับตัวอย่างไรเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
เริ่มหัวข้อโดย: suwimon ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2558, 00:21:58
เริ่มตั้งแต่ด้านภาษากันก่อนเลย ดีกว่าค่ะ
หัวข้อ: ตอบ: สังคมไทยจะต้องมีการปรับตัวอย่างไรเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
เริ่มหัวข้อโดย: bowsaint ที่ 18 มีนาคม 2558, 11:13:12
ขอบคุณครับ แต่ผมคิดว่าน่าจะปรับตัวไปในทางที่ดีมากกว่าเสียครับ
หัวข้อ: ตอบ: สังคมไทยจะต้องมีการปรับตัวอย่างไรเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
เริ่มหัวข้อโดย: naateenee ที่ 14 มีนาคม 2559, 22:08:12
ปรับที่พื้นฐานครอบครัว การศึกษา ภาษา มั่ง ผิดพลาดขออภัย  :MH39: