ThaiEarnTalk.com

ลงประกาศ => ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน e-Money => ข้อความที่เริ่มโดย: apirat ที่ 28 พฤษภาคม 2554, 20:58:19

หัวข้อ: ขาย แลกเปลี่ยน [AP]AlertPayมี0ดอล [PP]PayPalมี0ดอล [LR]Liberty Reserveมี0ดอล--ปิดร้าน--
เริ่มหัวข้อโดย: apirat ที่ 28 พฤษภาคม 2554, 20:58:19

ปิดร้านชั่วคราว
.. ..รอลงวินโดวใหม่อยู่ครับ.. ..
[PP]PayPal  [AP]AlertPay  [LR]Liberty Reserve

 :,( :,(เนื่องจากการลงทุนของผมในงวดนี้มีผลการลงทุนขาดทุนทั้งเว็บไทยเว็บฝรั่ง ผมมีเหรียญเหลืออยู่บางส่วนแต่ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะนำไปทำอะไรในตอนนี้ จึงคิดว่าน่าจะำมาให้สมาชิกที่ต้องการแลกเหรียญได้แลกเหรียญไปใช้ โดยคิดค่าตอบแทนในการแลกเหรียญในราคาฉันมิตรครับ :,( :,(

ขาย แลกเปลี่ยน  หนุกๆ

10  มิย.  55               
-----------------------------------------
   AP        มี       0     ดอล 
   LR        มี       0     ดอล
   PP        มี       0     ดอล
-----------------------------------------
ราคาขาย  LR 33  AP 31.50  PP 31.00 
*ราคาค่อนข้างแพงเพราะผมมีเหรียญน้อย ถ้าต่อไปผมมีเหรียญมากขึ้นจะลดราคาลงครับ*
ไม่ได้ซื้อเข้าครับ  ผมเป็นนักลงทุนรายย่อยครับ  เมื่อมีกำไรจึงนำเหรียญที่ได้มาขายหรือแลกกันครับ 

อัตราค่าธรรมเนียม ตามจำนวนเหรียญที่นำมาแลก นะครับ  AP=30 ฿ , LR=32 ฿ , PP=30.00 ฿  (29.50)
0-2.00 ดอล
AP,PP 1 ดอล  แลกกันเอง  ได้      0.93  ดอล         (ค่าธรรมเนียมแลกเหรียญ 30-0.93x30 = 2.10  บาทต่อดอล)
AP,PP 1 ดอล  แลก LR     ได้      0.87  ดอล         (ค่าธรรมเนียมแลกเหรียญ 30-0.87x32 = 2.16  บาทต่อดอล)
LR     1 ดอล  แลก AP,PP ได้      1.00  ดอล         (ค่าธรรมเนียมแลกเหรียญ 32-1.00x30 = 2.00  บาทต่อดอล)

2.01-4.00 ดอล
AP,PP 1 ดอล  แลกกันเอง  ได้      0.94  ดอล         (ค่าธรรมเนียมแลกเหรียญ 30-0.94x30 = 1.80  บาทต่อดอล)
AP,PP 1 ดอล  แลก LR     ได้      0.88  ดอล         (ค่าธรรมเนียมแลกเหรียญ 30-0.88x32 = 1.84  บาทต่อดอล)
LR     1 ดอล  แลก AP,PP ได้      1.00  ดอล         (ค่าธรรมเนียมแลกเหรียญ 32-1.00x30 = 2.00  บาทต่อดอล)

4.01-6.00 ดอล
AP,PP 1 ดอล  แลกกันเอง  ได้      0.95  ดอล         (ค่าธรรมเนียมแลกเหรียญ 30-0.95x30 = 1.50  บาทต่อดอล)
AP,PP 1 ดอล  แลก LR     ได้      0.89  ดอล         (ค่าธรรมเนียมแลกเหรียญ 30-0.89x32 = 1.52  บาทต่อดอล)
LR     1 ดอล  แลก AP,PP ได้      1.01  ดอล         (ค่าธรรมเนียมแลกเหรียญ 32-1.01x30 = 1.70  บาทต่อดอล)

6.01-10.00 ดอล
AP,PP 1 ดอล  แลกกันเอง  ได้      0.96  ดอล         (ค่าธรรมเนียมแลกเหรียญ 30-0.96x30 = 1.20  บาทต่อดอล)
AP,PP 1 ดอล  แลก LR     ได้      0.90  ดอล         (ค่าธรรมเนียมแลกเหรียญ 30-0.90x32 = 1.20  บาทต่อดอล)
LR     1 ดอล  แลก AP,PP ได้      1.02  ดอล         (ค่าธรรมเนียมแลกเหรียญ 32-1.02x30 = 1.40  บาทต่อดอล)

10.01-20.00 ดอล
AP,PP 1 ดอล  แลกกันเอง  ได้      0.97  ดอล         (ค่าธรรมเนียมแลกเหรียญ 30-0.97x30 = 0.90  บาทต่อดอล)
AP,PP 1 ดอล  แลก LR     ได้      0.91  ดอล         (ค่าธรรมเนียมแลกเหรียญ 30-0.91x32 = 0.88  บาทต่อดอล)
LR     1 ดอล  แลก AP,PP ได้      1.03  ดอล         (ค่าธรรมเนียมแลกเหรียญ 32-1.03x30 = 1.10  บาทต่อดอล)

20 ดอลขึ้นไป
AP,PP 1 ดอล  แลกกันเอง  ได้      0.98  ดอล         (ค่าธรรมเนียมแลกเหรียญ 30-0.94x30 = 0.60  บาทต่อดอล)
AP,PP 1 ดอล  แลก LR     ได้      0.92  ดอล         (ค่าธรรมเนียมแลกเหรียญ 30-0.92x32 = 0.56  บาทต่อดอล)
LR     1 ดอล  แลก AP,PP ได้      1.04  ดอล         (ค่าธรรมเนียมแลกเหรียญ 32-1.04x30 = 0.80  บาทต่อดอล)ตัวอย่าง1   มีเหรียญ XX เหรียญ จะแลกเหรียญ YY ได้กี่เหรียญ

คุณ ก.ไก่     มี AP  2.36 ดอล จะแลก LR ได้กี่ดอล  >>>>  2.36 x 0.88 =  2.0768 =  2.07  (เลขทศนิยมตัดทิ้งไป)

คุณ ข.ไข่     มี AP  8.50 ดอล จะแลก LR ได้กี่ดอล  >>>>  8.50 x 0.90 =  7.6500 =  7.65
 
คุณ ค.ควาย  มี LR 18.06 ดอล จะแลก AP ได้กี่ดอล  >>>> 18.06 x 1.03 = 18.6018 = 18.60

คุณ ง.งู       มี AP   5.00 ดอล จะแลก PP ได้กี่ดอล  >>>>   5.00 x 0.95 =  4.75

ตัวอย่าง2  ถ้าต้องการแลกเหรียญ YY เหรียญ จะต้องใช้ XX กี่เหรียญ  >>>>  ถ้าแบบนี้เลขทศนิยมปัดขึ้นนะครับ

คุณ จ      ต้องการ AP   3.50    ต้องใช้ LR  กี่ดอล  >>>>   3.50  x 1     =  3.50

คุณ ฉ       ต้องการ PP  16.00    ต้องใช้ AP  กี่ดอล  >>>>  16.00 / 0.97 =  16.4948  = 16.50

คุณ ช      ต้องการ LR   1.00     ต้องใช้ PP  กี่ดอล  >>>>   1.00 / 0.87  =  1.1494    = 1.15
ธนาคารแห่งประเทศไทย   10มิย.55     
อัตราแลกเปลี่ยน USD สหรัฐอเมริกา :
อัตราซื้อถัวเฉลี่ยตั๋วเงิน:อัตราซื้อถัวเฉลี่ยเงินโอน:อัตราขายถัวเฉลี่ย
31.5449   31.6439   31.9205
http://www.bot.or.th/Thai/Statistics/FinancialMarkets/ExchangeRate/_layouts/Application/ExchangeRate/ExchangeRate.aspx
.......................................................................
*ค่าธรรมเนียม LR  หักจากยอดเงินที่โอนเข้าบัญชี 1% แต่ไม่เกิน 2.99 ดอลล่าต่อการโอน1ครั้ง  (ผู้ซื้อเป็นฝ่ายรับภาระ)
--ผู้ขายโอนตามยอดที่ตกลงซื้อขาย แต่เวลารับผู้ซื้อเหรียญจะถูก LR หักค่าธรรมเนียมไปบางส่วน--
**AP โอนขั้นต่ำ 1.00 USD  ค่าธรรมเนียมPRO  2.50%+0.25 $ ต่อการรับเงินโอน1ครั้ง(ผมไม่เสียค่าธรรมเนียมโปรและไม่มีการหักเพิ่มแต่อย่างใด)
***ธ.กรุงเทพ (นครราชสีมา) ค่าธรรมเนียมโอนข้ามเขต 20 , ข้ามเขตและต่างธนาคาร 25 บาท
****ค่าธรรมเนียมเพย์สบาย โอนเข้าหัก3.75% + ถอน1-5หมื่น หัก20 บาท
PP รับเฉพาะสมาชิกเก่าที่เวอริไฟแล้วเท่านั้น-เวลาโอนเลือกเป็นแบบส่วนบุคคลจะไม่เสียค่าธรรมเนียม


ติดต่อสอบถามและส่งsmsรายการโอนธ.กรุงเทพได้ที่เบอนี้ครับ
อภิรัตน์ 0817251682 (ais) (นครราชสีมา)
*ขออภัยล่วงหน้าในความไม่สะดวกหากติดต่อไม่ได้ หรือโทรแล้วไม่มีคนรับ ฯลฯThaiEarnTalk.com  > หมวดธนาคารออนไลน์บนอินเตอร์เน็ต  > ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน [PP]PayPal [AP]AlertPay [LR]Liberty Reserve  >
ข้อแนะนำคนขายเหรียญ และ คนซื้อเหรียญ ที่เป็นผู้บริสุทธิ์ใจ
คนขายเหรียญ
 • ควรแจ้งรายละเอียดว่าคุณขายเหรียญที่ไหนบ้าง เว็บใดบ้าง ใช้ user อะไรในเว็บนั้นๆ
 • ควรแจ้งชื่อตนเองในกระทู้ โดย แสดง ชื่อจริงเต็ม และนามสกุลแค่บางส่วน(ถ้าต้องการความเป็นส่วนตัว)
 • ควรแจ้ง Email ที่คุณจะใช้สำหรับติดต่อซื้อขายเท่านั้น 1 Email
 • ควรจะกำชับข้อความว่า "หากการซื้อขายที่อื่น ที่ไม่ได้กล่าวข้างต้น บุคคลนั้นกำลังแอบอ้าง" หรือข้อความเตือนใดๆ

คนซื้อเหรียญ
ควรค้นหาชื่อผู้ขาย ทาง GooGle ทุกอย่าง ให้แน่ชัด ว่าอยู่ที่ใดบ้าง ดังนี้
 • ชื่อสมาชิก
 • ชื่อ บัญชีผู้ที่จะต้องโอนเงินให้
 • Email
 • เจอที่ไหนก็ลองอ่านรายละเอียดต่างๆในกระทู้ ว่าเค้าบอกว่าอย่างไรบ้าง(ข้อมูลการซื้อขายขอบเขตที่ชัดเจน)

ถ้าทุกคนร่วมมือกันทำแบบนี้ คนขาย โพสรายละเอียดชัดเจน ผู้ซื้อคนหาข้อมูลของผู้ขาย

จะไม่มีใครนำข้อมูลไปแอบอ้างได้ค่ะ ทั้งผู้ซื้อ และ ผู้ขาย จะไม่ต้องเสียเงิน เสียแรง เสียเวลา

กับคนโกง คนโจร ในอินเตอร์เน็ตเหล่านี้ ใครมีข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆเสนอมาได้ค่ะ

กรณีการ จับคู่ค้า* มีมากในอินเตอร์เน็ตค่ะ ถ้าใช้วิธีนี้จะช่วยได้มากเลยค่ะ

การจับคู่คือ คือ ผู้ค้า(บุคคลที่ 1)ได้แจ้งข้อมูลการโอนเงิน ให้กับคนร้าย(บุคคลที่ 2) โดยคนร้ายอ้างว่าจะซื้อของ

และ ผู้ร้าย ได้ทำท่าทีว่าจะขายของ(ไม่ว่าจะสิ่งใดก็ตาม) โดยให้บุคคลที่ 3 โอนเงินไปให้บุคคลที่ 1 เพื่อให้บุคคลที่ 1 เข้าใจว่า

คนร้าย เป็นผู้โอนเงินและส่งของให้ บุคคลที่ 3 ไม่ได้ของตามที่คนร้ายได้วางแผนไว้ ก็จะดูชื่อบัญชีที่ตนได้ทำการโอนเงินให้

ซึ่งเป็นบัญชีของบุคคลที่ 1 ซึ่งบริสุทธิ์ และบุคคลที่ 3 ก็อาจจะเอาชื่อ บุคคลที่ 1 ไปแจ้งความ

ง่ายๆคือ คนบริสุทธิ์ 2 คน ต้องรับเคราะห์แทนคนร้าย นั้นเอง

ทั้งนี้ไม่ใช่กฎกติกาแต่อย่างใด แต่ถ้าคนขาย ไม่อยากเสียเครดิต

และอาจจะต้องคืนเงินให้กับผู้เสียหาย(ซึ่งท่านก็เป็นผู้เสียหายด้วย)

และ ผู้ซื้อ ไม่อยากเสียเวลา เสียเงิน ซึ่งอาจจะตามตัวคนกระทำผิดจริง ได้บ้าง หรือไม่ได้บ้าง

ก็อยากจะให้ทำตามคำแนะนำ เพราะผู้ดูแลเว็บเอง ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น

หนักใจ เหนื่อยใจ แทนผู้เสียหาย(2 ท่าน)ค่ะ ทั้งๆที่ไม่ได้ทำผิดอะไรเลย

หัวข้อ: ตอบ: เติมเงินPAYSBUY(เพย์สบาย) ทาง AP(29),PP(28),LR(31)
เริ่มหัวข้อโดย: ssw2oknut ที่ 30 พฤษภาคม 2554, 01:54:15
อยากซื้อ LR อ่ะครับ

ใช้เงิน Paysbuy นะ

รับไหมครับ
หัวข้อ: ตอบ: เติมเงินPAYSBUY(เพย์สบาย) ทาง AP(29),PP(28),LR(31)
เริ่มหัวข้อโดย: apirat ที่ 31 พฤษภาคม 2554, 20:50:40
อยากซื้อ LR อ่ะครับ

ใช้เงิน Paysbuy นะ

รับไหมครับ
รับครับผม    :laugh: ;D
หัวข้อ: ตอบ: ขอแลก AP ครับมี PP 15ดอล +++ เติมเงินPAYSBUY(เพย์สบาย) ทาง AP(29),PP(28),LR(31)
เริ่มหัวข้อโดย: apirat ที่ 6 มิถุนายน 2554, 20:34:16
PP 15 ดอลขอแลก AP  ครับ .. 1 ต่อ 1 ครับลองดูครับ..ไว้ใจได้ครับ..
..ซื้อขายแลกเปลี่ยนผ่านหน้าห้องแชท สะดวกรวดเร็ว ไม่พลาดการติดต่อ สอบถาม ครับ..

แก้ไขครับ..แลกเสร็จไปแล้วครับ..ร้านคุณเจ@มันนี่ ครับ
หัวข้อ: ตอบ: เติมเงินPAYSBUY(เพย์สบาย) 3 ช่องทาง AP(29),PP(28),LR(31)
เริ่มหัวข้อโดย: spyexchange ที่ 14 มิถุนายน 2554, 10:25:31
ไม่สามารถส่งข้อความส่วนตัวไปยัง 'apirat' ได้เนื่องจากข้อความเต็ม :MH36: :MH36: :MH36: :MH36:
หัวข้อ: ตอบ: ขาย AP(30) มี 14.36 , LR(31.5) มี 48.75 ..จ้ะ..
เริ่มหัวข้อโดย: apirat ที่ 7 กรกฎาคม 2554, 03:23:20

07  กค.  54
-------------

ขาย   AP (30)       มี     14.36   ดอล
ขาย   LR (31.5)    มี      48.75   ดอล

*ชำระผ่าน PAYSBUY  >>>   AP (31.1)  และ  LR (32.75)
.............................................


*ค่าธรรมเนียม LR  หักจากยอดเงินที่โอนเข้าบัญชี 1% แต่ไม่เกิน 2.99 ดอลล่า  (ผู้ซื้อเป็นฝ่ายรับภาระ)
**ธ.กรุงเทพ (นครราชสีมา) ค่าธรรมเนียมโอนข้ามเขต 20 , ข้ามเขตและต่างธนาคาร 25 บาท
***ค่าธรรมเนียมเพย์สบาย โอนเข้าหัก3.75% + ถอน1-5หมื่น หัก20 บาท

หัวข้อ: ตอบ: ขาย AP(30) มี 34.36 , LR(31.5) มี 48.75 ..จ้ะ..
เริ่มหัวข้อโดย: apirat ที่ 7 กรกฎาคม 2554, 20:25:29
AP  มีมาเพิ่มอีก 20 ดอลครับ..
 :MH50:
หัวข้อ: ตอบ: ขาย AP(30) มี 34.36 , LR(31.5) มี 48.75 ..จ้ะ..
เริ่มหัวข้อโดย: apirat ที่ 8 กรกฎาคม 2554, 02:06:23
-ขายแอลอา 11 ดอล -เรียบร้อยแล้วนะครับ- ให้กับ ฮีโร่เอิร์น4ดาวท่านหนึ่ง..หุหุ
 :MH11: เย้ว เย้ว  :MH11:
มีเหรียญมาเพิ่มอีกเรื่อยๆ ครับ ทะยอยเบิกออกมา ทั้ง AP  LR    ครับ
หัวข้อ: ตอบ: ขาย AP(30) มี 34.36 , LR(31.5) มี 48.75 ..จ้ะ..
เริ่มหัวข้อโดย: น้องหมอแฮนซั่ม ที่ 8 กรกฎาคม 2554, 06:29:21
ได้รับแล้ว ขอบคุณครับ


Transfer Succeed


Your transfer was successful! Thank you for choosing Liberty Reserve!
Payment Mode Account
Date 07/07/2011 18:14
Batch 65004173
From U34xxxx (apirat)
To U801xxxx (suksant7)
Amount $11.00
Memo to Mr.หมอคอม
หัวข้อ: ตอบ: ขาย AP(30) มี 34.36 , LR(31.5) มี 48.75 ..จ้ะ..
เริ่มหัวข้อโดย: apirat ที่ 8 กรกฎาคม 2554, 07:46:20
ได้รับแล้ว ขอบคุณครับ

Transfer Succeed

Your transfer was successful! Thank you for choosing Liberty Reserve!
Payment Mode Account
Date 07/07/2011 18:14
Batch 65004173
From U34xxxx (apirat)
To U801xxxx (suksant7)
Amount $11.00
Memo to Mr.หมอคอม


ขอบคุณครับ..^^
หัวข้อ: ตอบ: ขาย AP(30) มี 54 $ , LR(31.5) มี 37 $ ..จ้ะ.. PAYSBUY..ok..krub
เริ่มหัวข้อโดย: apirat ที่ 11 กรกฎาคม 2554, 16:12:39
รับเงิน1490บาทเรียบร้อย..โอนAP 50 ดอลก็เรียบรุ้ยยย....^^
..ขอบคุณครับ..


..  ..  .. 11 กค  54   (16.08 น.)

AP เหลือ  4  ดอล (กดเบิกมาอีก30ดอล จะได้รับภายใน24ชั่วโมงนี้ขอรับ)(จองได้ครับ)
LR เหลือ 63  ดอลครับ

..ปล.ขออภัยครับถ้าติดต่อยาก ช่วงนี้ผมต้องไปเฝ้าคนป่วยที่โรงพยาบาล   :MH41: :MH41:
หัวข้อ: ตอบ: ขาย AP(30) มี 54 $ , LR(31.5) มี 37 $ ..จ้ะ.. PAYSBUY..ok..krub
เริ่มหัวข้อโดย: apirat ที่ 13 กรกฎาคม 2554, 13:57:13
13 กค. 54  -  14.00 น.
..................................
AP(30)    มี =  34   ดอล
LR(31.5)  มี =  63   ดอล
..................................ครับ
*ช่วงนี้ติดต่อจะสะดวกทางโทรศัพท์มากกว่าครับ*
..ขอบคุณครับ..
หัวข้อ: ตอบ: ขาย AP(30) มี 34 $ , LR(31.5) มี 63 $ ..จ้ะ.. PAYSBUY..ok..krub
เริ่มหัวข้อโดย: apirat ที่ 14 กรกฎาคม 2554, 20:35:36
14 กค. 54  -  20.30 น. (2ทุ่มครึ่ง)
..................................
AP(30)    มี =  54   ดอล
LR(31.5)  มี =  63   ดอล
..................................ครับ
*ช่วงนี้กลับสู่ภาวะปกติแล้วครับ*
..ขอบคุณครับ..
 :MH18:  ..   :MH18:
หัวข้อ: ตอบ: ขาย AP(30) มี 54 $ , LR(31.5) มี 63 $ ..จ้ะ.. PAYSBUY..ok..krub
เริ่มหัวข้อโดย: kkkpop ที่ 18 กรกฎาคม 2554, 18:12:53
ขายดีจัง
หัวข้อ: ตอบ: ขาย AP(30) มี 54 $ , LR(31.5) มี 63 $ ..จ้ะ.. PAYSBUY..ok..krub
เริ่มหัวข้อโดย: apirat ที่ 19 กรกฎาคม 2554, 21:46:09
แง้ ๆๆๆๆๆ :MH22: :MH7:
ตอนนี้ผมมีปัญหาคอมผมบู้ทไม่ได้.....เอาไปให้ร้านดูให้ หมดไปหนึ่งร้อยบาท..ได้ความว่า น่าจะเป็นที่เมนบอร์ด
ก็ยังไม่ทันได้เปลี่ยน ต้องรีบกลับบ้านซะก่อน..เฮ๊อออ
ช่วงนี้อาจจะต้องงดขายAP ชั่วคราวนะครับ..
จึงเรียนมาเพื่อแจ้งให้ท่านลูกค้าผู้น่ารักทุกๆท่านได้ทราบ อ่ะ .. :MH18:   ^^
หัวข้อ: ตอบ: ขาย AP(30) มี 30 $ , LR(31.5) มี 63 $ ..จ้ะ.. PAYSBUY..ok..krub
เริ่มหัวข้อโดย: apirat ที่ 22 กรกฎาคม 2554, 15:24:29
แก้ขัดกันไปก่อนครับ .... เหรียญมาแล้วครับ

  21 กค. 54       15:00  น.

AP (30)       มี    30    ดอล
LR (31.5)     มี    63    ดอล
หัวข้อ: ตอบ: ขาย AP(30) มี 50 $ , LR(31.5) มี 63 $ ..จ้ะ.. PAYSBUY..ok..krub
เริ่มหัวข้อโดย: apirat ที่ 27 กรกฎาคม 2554, 15:22:47
27  กค.  54           16.00  น.
-------------
ขาย   AP (30)       มี      50   ดอล
ขาย   LR (31.5)    มี      63   ดอล
 :MH15: :MH3: :MH21:
หัวข้อ: ตอบ: ขาย AP(30) มี 90 $ , LR(31.5) มี 60 $ ..จ้ะ.. PAYSBUY..ok..krub
เริ่มหัวข้อโดย: apirat ที่ 28 กรกฎาคม 2554, 17:02:35
28 กค 54          17:00  น. (ห้าโมงเย็น)
มีเหรียญมาเพิ่ม AP อีก 40   จร้าา

-ขาย,แลก   

AP(30)       90    $
LR(31.5)     60    $
หัวข้อ: ตอบ: ขาย AP(30) มี 90 $ , LR(31.5) มี 60 $ ..จ้ะ.. PAYSBUY..ok..krub
เริ่มหัวข้อโดย: apirat ที่ 28 กรกฎาคม 2554, 22:41:08
28 กค 54          22:40  น. (จะห้าทุ่ม)
ขายLR60 ดอล

เหลือ

AP(30)       90    $
LR(31.5)      0     $
หัวข้อ: ตอบ: ขาย AP(30) มี 90 $ , LR(31.5) มี 0 $ ..จ้ะ.. PAYSBUY..ok..krub
เริ่มหัวข้อโดย: น้องหมอแฮนซั่ม ที่ 28 กรกฎาคม 2554, 23:56:18
Transfer Succeed


Your transfer was successful! Thank you for choosing Liberty Reserve!
Payment Mode Account
Date 07/28/2011 15:25
Batch 66559687
From U34xxxx (apirat)
To U801xxxx (sxxxxsxxxx)
Amount $60.00
Memo to mr. mhxxxxx


ได้รับแล้วนะ  น่าจะบอกว่าพ่อหมอเอามาแล้วนะ เผื่อจะเพิ่มเครดิตพ่อหมอบ้าง
หัวข้อ: ตอบ: ขาย AP(30) มี 90 $ , LR(31.5) มี 0 $ ..จ้ะ.. PAYSBUY..ok..krub
เริ่มหัวข้อโดย: apirat ที่ 29 กรกฎาคม 2554, 00:20:49
Transfer Succeed


Your transfer was successful! Thank you for choosing Liberty Reserve!
Payment Mode Account
Date 07/28/2011 15:25
Batch 66559687
From U34xxxx (apirat)
To U801xxxx (sxxxxsxxxx)
Amount $60.00
Memo to mr. mhxxxxx


ได้รับแล้วนะ  น่าจะบอกว่าพ่อหมอเอามาแล้วนะ เผื่อจะเพิ่มเครดิตพ่อหมอบ้าง
ห้าๆๆๆๆ
ด้วยความยินดีครับผม
(ออกแนวไซโคน้าเนี่ย..)
หัวข้อ: ตอบ: ขาย AP(30) มี 90 $ , LR(31.5) มี 0 $ ..จ้ะ.. PAYSBUY..ok..krub
เริ่มหัวข้อโดย: apirat ที่ 29 กรกฎาคม 2554, 20:17:06
ขาย AP 60 ดอล ..ขอบคุณผู้ซื้อครับ

Date:   7/29/2011 9:02:26 AM  (2ทุ่มบ้านเรา 29 กค. 54)
Reference Number:   41A17-xxxxF-xxxxx
Transaction type:   Transfer Sent To   
Name/Email:   lixxxxx@xxx.com
Current Status:   Completed
Amount:   $59.00 USD
Purchase Type:   Other
Shipping Details:   Not Provided
Details (optional):   khob khoon krub
หัวข้อ: ตอบ: ขาย AP(30) มี 30 $ , LR(31.5) มี 0 $ ..จ้ะ.. PAYSBUY..ok..krub
เริ่มหัวข้อโดย: aa1122 ที่ 30 กรกฎาคม 2554, 17:20:39
ขอแลก ap  >>  lr แค่ 1.25 $ ครับ ขอบคุณครับ   :MH21:
หัวข้อ: ตอบ: ขาย AP(30) มี 30 $ , LR(31.5) มี 0 $ ..จ้ะ.. PAYSBUY..ok..krub
เริ่มหัวข้อโดย: apirat ที่ 30 กรกฎาคม 2554, 17:30:17
ขอแลก ap  >>  lr แค่ 1.25 $ ครับ ขอบคุณครับ   :MH21:

AP 1.25                  --->  29 x 1.25   =   36.25   บาท
LR  1  ดอล  32  บาท   --->  36.25 / 32  =    1.13   ดอล

............................
 เอาเป็น   LR 1.10  ก็แล้วกันครับ
หัวข้อ: ตอบ: ขาย AP(30) มี 30 $ , LR(31.5) มี 0 $ ..จ้ะ.. PAYSBUY..ok..krub
เริ่มหัวข้อโดย: aa1122 ที่ 30 กรกฎาคม 2554, 17:38:01
pm ไปแล้วนะครับ   :MH21:
หัวข้อ: ตอบ: ขาย AP(30) มี 30 $ , LR(31.5) มี 0 $ ..จ้ะ.. PAYSBUY..ok..krub
เริ่มหัวข้อโดย: apirat ที่ 30 กรกฎาคม 2554, 17:52:10
30 กค 54          18:00  น.    (หกโมงเย็น)

เหลือ

AP(30)       30    $
LR(31.5)      0     $          ครับ
หัวข้อ: ตอบ: ขาย AP(30) มี 30 $ , LR(31.5) มี 0 $ ..จ้ะ.. PAYSBUY..ok..krub
เริ่มหัวข้อโดย: apirat ที่ 30 กรกฎาคม 2554, 18:03:20
ขอแลก ap  >>  lr แค่ 1.25 $ ครับ ขอบคุณครับ   :MH21:

LR  เหลือ   0.93   เองครับ
หัวข้อ: ตอบ: ขาย AP(30) มี 30 $ , LR(31.5) มี 0 $ ..จ้ะ.. PAYSBUY..ok..krub
เริ่มหัวข้อโดย: aa1122 ที่ 30 กรกฎาคม 2554, 18:27:21
ไว้โอกาสหน้ามาขอใช้บริการอีกนะครับ

ขอบคุณครับ   :MH11: :MH11:
หัวข้อ: ตอบ: ขาย AP(30) มี 30 $ , LR(31.5) มี 0 $ ..จ้ะ.. PAYSBUY..ok..krub
เริ่มหัวข้อโดย: apirat ที่ 30 กรกฎาคม 2554, 21:52:27
รายงานการส่ง
ไม่สามารถส่งข้อความส่วนตัวไปยัง 'libexxxxxxx' ได้เนื่องจากข้อความเต็ม
หัวข้อ: ตอบ: ขาย AP(30) มี 30 $ , LR(31.5) มี 0 $ ..จ้ะ.. PAYSBUY..ok..krub
เริ่มหัวข้อโดย: apirat ที่ 31 กรกฎาคม 2554, 01:19:38
เรียบร้อยแล้ว ครับผม (31 กค. 54  01:00  น. ) AP

Date:   7/30/2011 1:52:51 PM
Reference Number:   49855-3xxxx-xxxxx
Transaction type:   Transfer Sent To   
Name/Email:   libxxx@xxxx
Current Status:   Completed
Amount:   $16.00 USD
Purchase Type:   Other
Shipping Details:   Not Provided
Details (optional):   SAWASS DEE KRUB ^^


31 กค 54          01:20  น.    (ตี1)

เหลือ-----------------------เหลือ

AP(30)       14    $
LR(31.5)      0     $          ครับ
หัวข้อ: ตอบ: ขาย AP(30) มี 14 $ , LR(31.5) มี 0 $ ..จ้ะ.. PAYSBUY..ok..krub
เริ่มหัวข้อโดย: apirat ที่ 31 กรกฎาคม 2554, 02:23:33
ThaiEarnTalk.com  > หมวดธนาคารออนไลน์บนอินเตอร์เน็ต  > ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน [PP]PayPal [AP]AlertPay [LR]Liberty Reserve  >
โดน เชิด เงินไป ค่ะ    (อ่าน 1061 ครั้ง)    https://www.thaiearntalk.com/index.php?topic=30999.100


ทางที่ดีใช้บริการซื้อ-ขาย  กับคนที่มีเครดิตดี  แม้ราคาจะแพงกว่าสักหน่อย  แต่ก็มั่นใจในความชัวร์ ว่าไม่โดนโกงแน่ ๆ  

** การเช็คข้อมูลย้อนหลัง  หรือค้นหาประวัติคู่ค้าจากใน google  มีส่วนช่วยกรองความเสี่ยงได้มากทีเดียว


ปกติเปิ้ลไม่ค่อยได้เข้ามาบอร์ดนี้   นานนนนนนน มากกว่าจะเข้ามา   ( สิงสถิตอยู่ PTC  เป็นหลัก )  โผล่มาได้เพราะกระทู้ร้อนนี้เลยนะเนี่ย

ฝากเตือนนะคะ   กรณีนี้เปิ้ลเองก็เคยโดนสวมรอยมาแล้วเช่นกันก่อนหน้านี้   แต่ลูกค้าเคลียร์กันเองได้   ก็เลยจบด้วยดี  รู้ตัวคนโกง และเจรจากัน  คนโกงยอมชดใช้เงินคืนให้ผู้เสียหาย  

สำหรับกรณีของเจ้าของกระทู้  ดูแล้วติดตามยากเอาการ   เอาใจช่วยนะคะ

อยากฝากไว้จริง ๆ สำหรับทั้งผู้ซื้อ  และ ผู้ขาย  ควรติดต่อซื้อขาย กับคนที่เชื่อถือได้  และมีประวัติการซื้อขายที่ดี  บุคคลอ้างอิงยิ่งเยอะ  ยิ่งปลอดภัยนะคะ    อย่าเห็นแค่ส่วนต่างเล็ก ๆ น้อย ๆ  แล้วทำให้เสียเงินก้อนใหญ่   ไม่คุ้มค่าจริง ๆ ค่ะ

ตอนนี้กลโกงของมิจฉาชีพมีเยอะมาก   ก่อนทำการซื้อขาย  ปกติเปิ้ลก็ตรวจสอบข้อมูลจาก google  ก่อนเสมอ  ยิ่งถ้าเป็นเหรียญชนิดที่ดึงคืนได้อย่าง AP  ยิ่งต้องตรวจสอบเยอะค่ะ  

เทพผู้ซื้อขายมาแล้วครับท่าน :MH41: :MH41: :MH41:

ชมกันเกินไปล่ะ ........เค้าเรียกมีประสบการณ์มากกว่าตะหาก  (  เจอโกงมาก่อน ... เลยรู้ทัน  )

>>>>คุณเปิ้ล ผู้โด่งดัง แห่งPTC ...
ประโยคข้างบน ดีมากๆ เลยครับ ขออนุญาตนำมาแปะ เป็นมงคลที่ร้านนี้หน่อยนะครับ (คงไม่ว่ากัน) ^^
หัวข้อ: ตอบ: ขาย AP(30) มี 14 $ , LR(31.5) มี 0 $ ..จ้ะ.. PAYSBUY..ok..krub
เริ่มหัวข้อโดย: apirat ที่ 31 กรกฎาคม 2554, 02:45:04
ThaiEarnTalk.com  > หมวดธนาคารออนไลน์บนอินเตอร์เน็ต  > ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน [PP]PayPal [AP]AlertPay [LR]Liberty Reserve  >
ข้อแนะนำคนขายเหรียญ และ คนซื้อเหรียญ ที่เป็นผู้บริสุทธิ์ใจ

คนขายเหรียญ
 • ควรแจ้งรายละเอียดว่าคุณขายเหรียญที่ไหนบ้าง เว็บใดบ้าง ใช้ user อะไรในเว็บนั้นๆ
 • ควรแจ้งชื่อตนเองในกระทู้ โดย แสดง ชื่อจริงเต็ม และนามสกุลแค่บางส่วน(ถ้าต้องการความเป็นส่วนตัว)
 • ควรแจ้ง Email ที่คุณจะใช้สำหรับติดต่อซื้อขายเท่านั้น 1 Email
 • ควรจะกำชับข้อความว่า "หากการซื้อขายที่อื่น ที่ไม่ได้กล่าวข้างต้น บุคคลนั้นกำลังแอบอ้าง" หรือข้อความเตือนใดๆ

คนซื้อเหรียญ
ควรค้นหาชื่อผู้ขาย ทาง GooGle ทุกอย่าง ให้แน่ชัด ว่าอยู่ที่ใดบ้าง ดังนี้
 • ชื่อสมาชิก
 • ชื่อ บัญชีผู้ที่จะต้องโอนเงินให้
 • Email
 • เจอที่ไหนก็ลองอ่านรายละเอียดต่างๆในกระทู้ ว่าเค้าบอกว่าอย่างไรบ้าง(ข้อมูลการซื้อขายขอบเขตที่ชัดเจน)

ถ้าทุกคนร่วมมือกันทำแบบนี้ คนขาย โพสรายละเอียดชัดเจน ผู้ซื้อคนหาข้อมูลของผู้ขาย

จะไม่มีใครนำข้อมูลไปแอบอ้างได้ค่ะ ทั้งผู้ซื้อ และ ผู้ขาย จะไม่ต้องเสียเงิน เสียแรง เสียเวลา

กับคนโกง คนโจร ในอินเตอร์เน็ตเหล่านี้ ใครมีข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆเสนอมาได้ค่ะ

กรณีการ จับคู่ค้า* มีมากในอินเตอร์เน็ตค่ะ ถ้าใช้วิธีนี้จะช่วยได้มากเลยค่ะ

การจับคู่คือ คือ ผู้ค้า(บุคคลที่ 1)ได้แจ้งข้อมูลการโอนเงิน ให้กับคนร้าย(บุคคลที่ 2) โดยคนร้ายอ้างว่าจะซื้อของ

และ ผู้ร้าย ได้ทำท่าทีว่าจะขายของ(ไม่ว่าจะสิ่งใดก็ตาม) โดยให้บุคคลที่ 3 โอนเงินไปให้บุคคลที่ 1 เพื่อให้บุคคลที่ 1 เข้าใจว่า

คนร้าย เป็นผู้โอนเงินและส่งของให้ บุคคลที่ 3 ไม่ได้ของตามที่คนร้ายได้วางแผนไว้ ก็จะดูชื่อบัญชีที่ตนได้ทำการโอนเงินให้

ซึ่งเป็นบัญชีของบุคคลที่ 1 ซึ่งบริสุทธิ์ และบุคคลที่ 3 ก็อาจจะเอาชื่อ บุคคลที่ 1 ไปแจ้งความ

ง่ายๆคือ คนบริสุทธิ์ 2 คน ต้องรับเคราะห์แทนคนร้าย นั้นเอง

ทั้งนี้ไม่ใช่กฎกติกาแต่อย่างใด แต่ถ้าคนขาย ไม่อยากเสียเครดิต

และอาจจะต้องคืนเงินให้กับผู้เสียหาย(ซึ่งท่านก็เป็นผู้เสียหายด้วย)

และ ผู้ซื้อ ไม่อยากเสียเวลา เสียเงิน ซึ่งอาจจะตามตัวคนกระทำผิดจริง ได้บ้าง หรือไม่ได้บ้าง

ก็อยากจะให้ทำตามคำแนะนำ เพราะผู้ดูแลเว็บเอง ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น

หนักใจ เหนื่อยใจ แทนผู้เสียหาย(2 ท่าน)ค่ะ ทั้งๆที่ไม่ได้ทำผิดอะไรเลย

(....ท่านหัวหน้าเราเก่งที่สู้ดดดดเลย....)
หัวข้อ: ตอบ: ขาย AP(30) มี 14 $ , LR(31.5) มี 0 $ ..จ้ะ.. PAYSBUY..ok..krub
เริ่มหัวข้อโดย: richlyonline ที่ 31 กรกฎาคม 2554, 11:54:47

แวะมาเยี่ยมเยียน...........ขอให้ร่ำรวยค่ะ  :D
หัวข้อ: ตอบ: ขาย AP(30) มี 14 $ , LR(31.5) มี 0 $ ..จ้ะ.. PAYSBUY..ok..krub
เริ่มหัวข้อโดย: apirat ที่ 31 กรกฎาคม 2554, 20:34:24

แวะมาเยี่ยมเยียน...........ขอให้ร่ำรวยค่ะ  :D

..ขอบคุณครับผ๋ม..
:D  :)   :D  :)   :D  :)   :D  :)   :D
หัวข้อ: ตอบ: ขาย AP(30) มี 14 $ , LR(31.5) มี 0 $ ..จ้ะ.. PAYSBUY..ok..krub
เริ่มหัวข้อโดย: apirat ที่ 1 สิงหาคม 2554, 14:52:26
มี AP  มาเพิ่มอีก  30  ครับผม


1  สค.  54          14:50  น.    (บ่ายสาม)
:D ----------------------- :D
AP(30)       44    $
LR(31.5)      0     $          ครับ    :) :)

หัวข้อ: ตอบ: ขาย AP(30) มี 44 $ , LR(31.5) มี 0 $ ..จ้ะ.. PAYSBUY..ok..krub
เริ่มหัวข้อโดย: apirat ที่ 2 สิงหาคม 2554, 01:40:42
ขายAP 30 ดอล.ให้คุณ libertyaw  (#3) ขอบคุณและยินดีมากมายครับ  :MH21::MH49::MH50:2  สค.  54          01:35  น.    (ตี1)
:D -----------เหลือ------------ :D
AP(30)       14    $
LR(31.5)      0     $          ครับ    :) :)


หัวข้อ: ตอบ: ขาย AP(30) มี 14 $ , LR(31.5) มี 0 $ ..จ้ะ.. PAYSBUY..ok..krub
เริ่มหัวข้อโดย: morlor ที่ 2 สิงหาคม 2554, 08:31:22
เหลือ 14 ขายยังคับ  ขอซื้อหมดเลย  ต้องทำไงคับ :MH39: :MH39: :MH39:
หัวข้อ: ตอบ: ขาย AP(30) มี 14 $ , LR(31.5) มี 0 $ ..จ้ะ.. PAYSBUY..ok..krub
เริ่มหัวข้อโดย: apirat ที่ 2 สิงหาคม 2554, 14:12:43
เหลือ 14 ขายยังคับ  ขอซื้อหมดเลย  ต้องทำไงคับ :MH39: :MH39: :MH39:

พีเอ็มไปแล้ว..จ้าา :)
หัวข้อ: ตอบ: ขาย AP(30) มี 14 $ , LR(31.5) มี 0 $ ..จ้ะ.. PAYSBUY..ok..krub
เริ่มหัวข้อโดย: richlyonline ที่ 2 สิงหาคม 2554, 15:40:53

ขายดี  ขายถูก  ร่ำรวย   :MH7:
หัวข้อ: ตอบ: ขาย AP(30) มี 14 $ , LR(31.5) มี 0 $ ..จ้ะ.. PAYSBUY..ok..krub
เริ่มหัวข้อโดย: apirat ที่ 2 สิงหาคม 2554, 15:46:49

ขายดี  ขายถูก  ร่ำรวย   :MH7:

อ่ะจึ้ย..จึ้ย ๆๆ :MH17: :MH17::MH21:
 :MH3: :MH3:
หัวข้อ: ตอบ: ขาย AP(30) มี 44 $ , LR(31.5) มี 0 $ ..จ้ะ.. PAYSBUY..ok..krub
เริ่มหัวข้อโดย: apirat ที่ 2 สิงหาคม 2554, 16:10:44
2  สค.  54          16:00  น.    (สี่โมงเย็น)
:D -----------เหลือ------------ :D
AP(30)       14    $
LR(31.5)      0     $          ครับ    :) :)

หัวข้อ: ตอบ: ขาย AP(30) มี 44 $ , LR(31.5) มี 0 $ ..จ้ะ.. PAYSBUY..ok..krub
เริ่มหัวข้อโดย: apirat ที่ 2 สิงหาคม 2554, 22:51:49
AP  มาเพิ่ม  20  ดอล~ครับ (AP ล็อตสุดท้ายแล้วครับ)(ได้เวลาลงทุนต่อแล้วจร้า...ไว้พบกับAPรอบใหม่ครับผม)

2  สค.  54          23:00  น.    (ห้าทุ่ม)
:D -----------มี------------ :D
AP(30)       34    $
LR(31.5)      0     $          ครับ    :) :)

หัวข้อ: ตอบ: ขาย AP(30) มี 34 $ , LR(31.5) มี 0 $ ..จ้ะ.. PAYSBUY..ok..krub
เริ่มหัวข้อโดย: apirat ที่ 3 สิงหาคม 2554, 01:24:21
xxxxxxxxxxx .
xxxxxxxxxxxxxxxxx

ขอบัญชี  AP  ท่านหมอด้วยครับผม

xxxxx@xxx  ครับผม

โอนเรียบร้อยแล้วครับผม

Your payment has been successfully transmitted. An email has been sent to the recipient informing him/her of the payment. A payment receipt email has been sent to you as well for your own records.
Date:   8/2/2011 1:02:46 PM
Reference Number:   D0999-xxx-xxxx
Transaction type:   Transfer Sent To  
Name/Email:   xxxxx@xxx
Current Status:   Completed
Amount:   $10.00 USD
Purchase Type:   Other
Shipping Details:   Not Provided
Details (optional):   MAI PEN RAI KRUB

ขอบคุณมากครับผม  xxxxxxxxx  
ขอบคุณมากครับ3  สค.  54          01:00  น.    (ตี1)
:D -----------เหลือ------------ :D
AP(30)       24.5    $
LR(31.5)        0        $          ครับ    :) :)


:D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
หัวข้อ: ตอบ: ขาย AP(30) มี 34 $ , LR(31.5) มี 0 $ ..จ้ะ.. PAYSBUY..ok..krub
เริ่มหัวข้อโดย: น้องหมอแฮนซั่ม ที่ 3 สิงหาคม 2554, 06:46:45
สั่งซื้อเหรียญได้รับเรียบร้อยครับ  โอนเงอนให้เรียบร้อยแล้วนะครับ
รับคำสั่งเรียบร้อยแล้ว
ธนาคารได้ดำเนินการตามคำสั่งโอนเงินของท่านเรียบร้อยแล้ว
 
หมายเลขอ้างอิงธนาคาร 26490137
วันที่ 03 ส.ค. 2554
เวลา 06:45:00 Bangkok, Thailand (GMT +7:00)
โอนเงินจาก 1xx-4-xxx0xx
โอนเงินไป:
บัญชีผู้รับโอน LR อภิรัตน์
ชื่อบัญชี นาย อภิรัตน์ กิxxxxx
ธนาคาร BBL
จำนวนเงิน 300.00
ค่าธรรมเนียม 20.00
 

ขอบคุณท่านมากๆ
หัวข้อ: ตอบ: ขาย AP(30) มี 34 $ , LR(31.5) มี 0 $ ..จ้ะ.. PAYSBUY..ok..krub
เริ่มหัวข้อโดย: apirat ที่ 3 สิงหาคม 2554, 09:24:36
สั่งซื้อเหรียญได้รับเรียบร้อยครับ  โอนเงอนให้เรียบร้อยแล้วนะครับ
รับคำสั่งเรียบร้อยแล้ว
ธนาคารได้ดำเนินการตามคำสั่งโอนเงินของท่านเรียบร้อยแล้ว
 
หมายเลขอ้างอิงธนาคาร 26490137
วันที่ 03 ส.ค. 2554
เวลา 06:45:00 Bangkok, Thailand (GMT +7:00)
โอนเงินจาก 1xx-4-xxx0xx
โอนเงินไป:
บัญชีผู้รับโอน LR อภิรัตน์
ชื่อบัญชี นาย อภิรัตน์ กิxxxxx
ธนาคาร BBL
จำนวนเงิน 300.00
ค่าธรรมเนียม 20.00
 

ขอบคุณท่านมากๆ
..ขอบคุณครับ..
ท่านหมอคอม จริงจัง จริงใจ เหมือนอย่างเคย...ครับพี่น้อง  :MH49: :MH11: :MH21:
หัวข้อ: ตอบ: ขาย AP(30) มี 24 $ , LR(31.5) มี 0 $ ..จ้ะ.. PAYSBUY..ok..krub
เริ่มหัวข้อโดย: apirat ที่ 3 สิงหาคม 2554, 15:31:44
เหรียญหมดแล้วครับ
คุณ libertyaw จองแล้วครับ
AP  24.5   ดอล

:D :) :D :) :D
หัวข้อ: ตอบ: ขาย AP(30) มี 24 $ , LR(31.5) มี 0 $ ..จ้ะ.. PAYSBUY..ok..krub
เริ่มหัวข้อโดย: apirat ที่ 3 สิงหาคม 2554, 16:56:42
เย้ ๆๆๆๆๆ ..............

ได้รับเงินแล้วครับ
ขอบคุณ คุณlibertyaw ครับ

ฉลองปิดร้าน....(สำหรับรอบนี้)
AP 24.5 ดอล ในราคา   700  บาทถ้วน
( 700 / 24.5 =  28.57 )

Date:   8/3/2011 5:24:28 AM    (3 สค. 54)(สี่โมงเย็น)
Reference Number:   97A5F-xxxxxyz
Transaction type:   Transfer Sent To   
Name/Email:   libertylovexxxxx@xxxx
Current Status:   Completed
Amount:   $24.50 USD
Purchase Type:   Other
Shipping Details:   Not Provided
Details (optional):   to mr. libertyaw  korb koon krub pom"........................................"

(( เหรียญหมดปิดร้าน ))

.....55555555......
หัวข้อ: ตอบ: ที่นี่มีเหรียญให้แลกครับผม AP20ดอล LR$20กว่าดอล ..ราคาย่อมเยา..จ้า
เริ่มหัวข้อโดย: apirat ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555, 06:24:44
รับแลกเปลี่ยนครับ  หนุกๆ31  มค.  55           23.00  น.     (ห้าทุ่ม)
-----------------------------------------
    AP        มี       20     ดอล 
    LR        มี       20+   ดอล

-----------------------------------------อัตราค่าธรรมเนียม ตามจำนวนเหรียญที่นำมาแลก นะครับ  AP=30 ฿ , LR=32 ฿
0-2.00 ดอล
AP 1 ดอล  แลก LR ได้      0.87  ดอล         (ค่าธรรมเนียมแลกเหรียญ 30-0.87x32 = 2.16  บาทต่อดอล)
LR 1 ดอล  แลก AP ได้      1.00  ดอล         (ค่าธรรมเนียมแลกเหรียญ 32-1.00x30 = 2.00  บาทต่อดอล)

2.01-4.00 ดอล
AP 1 ดอล  แลก LR ได้      0.88  ดอล         (ค่าธรรมเนียมแลกเหรียญ 30-0.88x32 = 1.84  บาทต่อดอล)
LR 1 ดอล  แลก AP ได้      1.01  ดอล         (ค่าธรรมเนียมแลกเหรียญ 32-1.01x30 = 1.70  บาทต่อดอล)

4.01-6.00 ดอล
AP 1 ดอล  แลก LR ได้      0.89  ดอล         (ค่าธรรมเนียมแลกเหรียญ 30-0.89x32 = 1.52  บาทต่อดอล)
LR 1 ดอล  แลก AP ได้      1.02  ดอล         (ค่าธรรมเนียมแลกเหรียญ 32-1.02x30 = 1.40  บาทต่อดอล)

6.01-10.00 ดอล
AP 1 ดอล  แลก LR ได้      0.90  ดอล         (ค่าธรรมเนียมแลกเหรียญ 30-0.90x32 = 1.20  บาทต่อดอล)
LR 1 ดอล  แลก AP ได้      1.03  ดอล         (ค่าธรรมเนียมแลกเหรียญ 32-1.03x30 = 1.10  บาทต่อดอล)

10.01-20.00 ดอล
AP 1 ดอล  แลก LR ได้      0.91  ดอล         (ค่าธรรมเนียมแลกเหรียญ 30-0.87x32 = 0.88  บาทต่อดอล)
LR 1 ดอล  แลก AP ได้      1.04  ดอล         (ค่าธรรมเนียมแลกเหรียญ 32-1.04x30 = 0.80  บาทต่อดอล)

20 ดอลขึ้นไป
AP 1 ดอล  แลก LR ได้      0.92  ดอล         (ค่าธรรมเนียมแลกเหรียญ 30-0.87x32 = 0.56  บาทต่อดอล)
LR 1 ดอล  แลก AP ได้      1.05  ดอล         (ค่าธรรมเนียมแลกเหรียญ 32-1.05x30 = 0.50  บาทต่อดอล)ตัวอย่าง
คุณ ก.ไก่     มี AP  2.36 ดอล จะแลก LR ได้กี่ดอล  >>>>  2.36 x 0.88 =  2.0768 =  2.07  (เลขทศนิยมตัดทิ้งไป)

คุณ ข.ไข่     มี AP  8.50 ดอล จะแลก LR ได้กี่ดอล  >>>>  8.50 x 0.90 =  7.6500 =  7.65
 
คุณ ค.ควาย มี LR 18.06 ดอล จะแลก AP ได้กี่ดอล  >>>> 18.06 x 1.04 = 18.7824 = 18.78

คุณ ง.งู      มี LR 51.30 ดอล จะแลก AP ได้กี่ดอล  >>>> 51.30 x 1.05 = 53.8650 = 53.86


ธนาคารแห่งประเทศไทย   31มค.55     USD   อัตราซื้อถัวเฉลี่ยตั๋วเงิน30.8069   อัตราซื้อถัวเฉลี่ยเงินโอน30.9059   อัตราขายถัวเฉลี่ย31.1806
http://www.bot.or.th/Thai/Statistics/FinancialMarkets/ExchangeRate/_layouts/Application/ExchangeRate/ExchangeRate.aspx
หัวข้อ: ตอบ: ที่นี่มีเหรียญให้แลกครับผม APเหลือ20ดอล LRเหลือ20กว่าดอล ....จ้า
เริ่มหัวข้อโดย: poonai ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2555, 08:14:54
อยากแลก PP 10usd กับ LR ได้ไหมครับ
หัวข้อ: ตอบ: ที่นี่มีเหรียญให้แลกครับผม APเหลือ20ดอล LRเหลือ20กว่าดอล ....จ้า
เริ่มหัวข้อโดย: apirat ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2555, 20:07:43
อยากแลก PP 10usd กับ LR ได้ไหมครับ

ต้องขออภัย นะครับ สมาชิกใหม่ PP ยังไม่รับครับ  ..เพราะอาจปัญหาเรื่องการดึงเงินกลับในภายหลังครับ...ขอโทษนะครับ 
หัวข้อ: ตอบ: ที่นี่มีเหรียญให้แลกครับผม APเหลือ20ดอล LRเหลือ20กว่าดอล ....จ้า
เริ่มหัวข้อโดย: ミ♡彡 Ageless ミ♡彡 ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555, 18:58:30
รับแลก pp กับ LR มั้ยค่ะ   ต้องการ LR 1$ อย่างด่วนค่ะ 

PM  แจ้งกลับหน่อยนะ  :MH21: ขอบคุณค่ะ
หัวข้อ: ตอบ: ที่นี่มีเหรียญให้แลกครับผม APเหลือ20ดอล LRเหลือ20กว่าดอล ....จ้า
เริ่มหัวข้อโดย: apirat ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555, 01:05:32
รับแลก pp กับ LR มั้ยค่ะ   ต้องการ LR 1$ อย่างด่วนค่ะ 

PM  แจ้งกลับหน่อยนะ  :MH21: ขอบคุณค่ะ
คุณ ミ♡彡 Ageless ミ♡彡 ต้องการแลก LR 1 ดอล ต้องใช้ PP  =   1/0.87   =  1.149425   =  1.14  ครับผม
ได้รับPP 1.14 และส่งLR 1.00 เรียบร้อยครับ
ปล1  PP เวลาโอนเลือกการชำระเงินส่วนบุคคล จะไม่เสียค่าธรรมเนียมในการโอน
ปล2  LR ถ้าเลือกติ้กถูกที่ไพรเวท จะเสียค่าธรรมเนียม
 :MH17:
หัวข้อ: ตอบ: ขายและแลก มี AP 30ดอล LR 2.4ดอล PP 4ดอล ....จ้า
เริ่มหัวข้อโดย: apirat ที่ 6 มีนาคม 2555, 03:11:26
ดัน
 :MH42:
รายละเอียดอยู่ในหน้าแรกครับ
หัวข้อ: ตอบ: ขายและแลก มี AP 30ดอล LR 2.4ดอล PP 4ดอล ....จ้า
เริ่มหัวข้อโดย: apirat ที่ 11 มีนาคม 2555, 21:58:02
ขาย AP 80 ดอล  ให้คุณเปียม  (2,490/80=31.125)
ทางโทรศัพท์+อีเมว

(http://image.free.in.th/z/ix/snapshot1891.jpg) (http://pic.free.in.th/id/965d4d5902d61abe22839e184457177c)

(http://image.free.in.th/z/ih/snapshot1851.jpg) (http://pic.free.in.th/id/f4c7a6f3cbd9a721a7efa1eb2ef3307a)
หัวข้อ: ตอบ: ขาย แลกเปลี่ยน [AP]AlertPayมี10ดอล [PP]PayPalมี4ดอล [LR]Liberty Reserveมี2.4ดอล ..จ้า
เริ่มหัวข้อโดย: apirat ที่ 22 มีนาคม 2555, 20:53:41
ขาย AP $60  ให้คุณเปียมท่านเดิม
ทางโทรศัพท์+อีเมว เช่นเดิม

Date:    3/22/2012 9:24:57 AM
Reference Number:    63BA7-2+++++++
Transaction type:    Transfer Sent To   
Name/Email:    rungf++++++++.com
Current Status:    Completed
Amount:    $60.00 USD
Purchase Type:    Other
Shipping Details:    Not Provided
Details (optional):    1840 B from apirat TET

 :MH6: :MH6: :MH31:
หัวข้อ: ตอบ: ขาย แลกเปลี่ยน [AP]AlertPayมี10ดอล [PP]PayPalมี4ดอล [LR]Liberty Reserveมี2.4ดอล ..จ้า
เริ่มหัวข้อโดย: pong6932 ที่ 17 พฤษภาคม 2555, 17:59:14
รับแลก pp 1.46 กับ LR มั้ยครับ   ต้องการ LR อย่างด่วนครับ

PM  แจ้งกลับหน่อยนะครับ
หัวข้อ: ตอบ: ขาย แลกเปลี่ยน [AP]AlertPayมี10ดอล [PP]PayPalมี4ดอล [LR]Liberty Reserveมี2.4ดอล ..จ้า
เริ่มหัวข้อโดย: apirat ที่ 18 พฤษภาคม 2555, 17:08:03
รับแลก pp 1.46 กับ LR มั้ยครับ   ต้องการ LR อย่างด่วนครับ

PM  แจ้งกลับหน่อยนะครับ

-ขออภัยนะครับช่วงนี้ผมยังไม่สะดวกทำธุรกรรม เครื่องผมโดนไวรัส อยู่ระหว่างการเคลียข้อมูลเพื่อลงวินโดวใหม่ครับ....
 :MH52: :MH52:

ถ้าปกติก็รับแลกอยู่ครับ ตามเรทที่ตั้งไว้ครับ
หัวข้อ: ตอบ: ขาย แลกเปลี่ยน [AP]AlertPayมี10ดอล [PP]PayPalมี4ดอล [LR]Liberty Reserveมี2.4ดอล ..จ้า
เริ่มหัวข้อโดย: THAISEO ที่ 2 มิถุนายน 2555, 19:30:07
ผมขาย AP มี 14$ เจ้าของกระทู้ สนใจ PM ขาย 1 $ = 29 บาท

เงินโอนธนาคารไทยพาณีชย์
หัวข้อ: ตอบ: ขาย แลกเปลี่ยน [AP]AlertPayมี10ดอล [PP]PayPalมี4ดอล [LR]Liberty Reserveมี2.4ดอล ..จ้า
เริ่มหัวข้อโดย: daendao ที่ 2 มิถุนายน 2555, 20:28:06
AP ยังมีอยู่ไม๊คะ ขอซื้อค่ะ สรุปยอดด้วยค่ะ
หัวข้อ: ตอบ: ขาย แลกเปลี่ยน [AP]AlertPayมี10ดอล [PP]PayPalมี4ดอล [LR]Liberty Reserveมี2.4ดอล ..จ้า
เริ่มหัวข้อโดย: tom ที่ 2 มิถุนายน 2555, 22:11:32
มี AP อยู่ 37.19 จะแลก LR ได้กี่$ ครับ
 :MH9: :MH9: :MH15:
หัวข้อ: ตอบ: ขาย แลกเปลี่ยน [AP]AlertPayมี10ดอล [PP]PayPalมี4ดอล [LR]Liberty Reserveมี2.4ดอล ..จ้า
เริ่มหัวข้อโดย: apirat ที่ 10 มิถุนายน 2555, 14:21:45
ผมขาย AP มี 14$ เจ้าของกระทู้ สนใจ PM ขาย 1 $ = 29 บาท

เงินโอนธนาคารไทยพาณีชย์
AP ยังมีอยู่ไม๊คะ ขอซื้อค่ะ สรุปยอดด้วยค่ะ
มี AP อยู่ 37.19 จะแลก LR ได้กี่$ ครับ
 :MH9: :MH9: :MH15:


-ขออภัยนะครับช่วงนี้ผมยังไม่สะดวกทำธุรกรรม เครื่องผมโดนไวรัส อยู่ระหว่างการเคลียข้อมูลเพื่อลงวินโดวใหม่ครับ....
 :MH52: :MH52:

ถ้าปกติก็รับแลกอยู่ครับ ตามเรทที่ตั้งไว้ครับ
หัวข้อ: ตอบ: ขาย แลกเปลี่ยน [AP]AlertPayมี0ดอล [PP]PayPalมี0ดอล [LR]Liberty Reserveมี0ดอล--ปิดร้าน--
เริ่มหัวข้อโดย: apirat ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557, 21:59:31

ขาย PAYZA ดอลละ 32 บาท 

มี 16.57 ดอล

++ ถ้าเหมา16.57 ดอล คิด 520 ครับ ++   (520/16.57 =  31.382    บาท/$)
(http://image.free.in.th/v/2013/ij/140204095655.png) (http://pic.free.in.th/id/51aaa67d901b04e72237b499978449de)
*****  ปล.  โลกออนไลน์ จะปลอดภัยตราบเท่าที่เรายังไม่เอาเงินของเราลงมา  *****