ThaiEarnTalk.com

ลงประกาศ => ค้าขายสินค้าและบริการ => ข้อความที่เริ่มโดย: Chanapot ที่ 27 กันยายน 2564, 09:12:42

หัวข้อ: CP ธุรกิจไทยในเวทีโลก
เริ่มหัวข้อโดย: Chanapot ที่ 27 กันยายน 2564, 09:12:42


 
** นับว่าเป็นเรื่องน่าภาคภูมิใจของประเทศไทย...เมื่อ เครือเจริญโภคภัณฑ์ (https://dooadsfree.com/index.php?topic=5266.new) ...หนึ่งในภาคธุรกิจชั้นนำของประเทศ...ได้รับคัดเลือกจาก United NationsGlobal Compact องค์การสหประชาชาติให้เป็นองค์กรระดับ LEAD โดย เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้รับการระบุว่าเป็นหนึ่งในองค์กรขนาดใหญ่ที่มีบทบาทสำคัญในการร่วมขับเคลื่อนพันธกิจเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของ UN Global Compact ซึ่งสะท้อนการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบและความยึดมั่นในหลักสากล 10 ประการของ United Nations Global Compact

นางสาวแซนด้า โอเจียมโบ ซีอีโอและผู้อำนวยการบริหาร UN Global Compact กล่าวว่า “บริษัทที่ได้รับการคัดเลือกเป็นองค์กรระดับ LEAD นั้น เป็นระดับสูงสุดของการมีส่วนร่วมกับ UN Global Compact ในปัจจุบันนี้โลกต้องการความร่วมมือจากธุรกิจทุกขนาด ยกระดับการขับเคลื่อนวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อสร้างโลกที่ดีกว่า ซึ่งบริษัทที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นองค์กร LEAD ในวันนี้ ถือเป็นตัวอย่างที่ดีขององค์กรธุรกิจที่มีความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่อง”


 

ขณะที่นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด และนายกสมาคมเครือข่ายโกล.คอมแพ็กแห่งประเทศไทยหรือ Global Compact Network Thailand (GCNT) กล่าวว่า “การได้รับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นการยืนยันว่าเครือเจริญโภคภัณฑ์ มีความมุ่งมั่นที่จะร่วมมือกับ UN Global Compact เพื่อไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (UN Sustainable Development Goals) เรามุ่งมั่นที่จะทำให้ตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่าของเรา มีความโปร่งใสสูงสุดรวมถึงความพยายามที่เครือฯ ขับเคลื่อนสู่การเป็นองค์กรคาร์บอนเป็นศูนย์ภายในปี 2573 ด้วยความมุ่งมั่นของเราในการสร้างประโยชน์ให้กับประเทศที่เราเข้าไปลงทุน ประโยชน์ต่อประชาชนในทุกประเทศ เราจะดำเนินงานในเชิงรุกและผลักดันวาระสำคัญต่างๆ อาทิ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพ ดูแลสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี รวมถึงการสร้างงาน”

ADVERTISEMENT


สำหรับเกณฑ์การได้รับการคัดเลือก ให้เป็นบริษัทระดับ LEAD มีดังนี้1. เป็นบริษัทมีส่วนร่วมในโครงการ UN Global Compact Action Platforms อย่างน้อย 2 โครงการ เพื่อแสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมกับ UN Global Compactและมีความมุ่งมั่นในการกำหนดและส่งเสริมแนวปฏิบัติความเป็นผู้นำตามหลักสากล 10 ประการและร่วมผลักดันเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับโลก(UN SDGs) 2. มีการนำเสนอรายงานด้านความยั่งยืนขององค์กร และรายละเอียดความคืบหน้าของการนำหลักสากล 10 ประการ ไปปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจ


 
ทั้งนี้เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้แสดงเจตจำนงร่วมสนับสนุน UN Global Compact อย่างเต็มที่ โดยเข้าร่วม Action Platform หัวข้อ Decent Work in Global Supply Chains และ Climate Ambition โดยแต่ละ Platform จะรวบรวมภาคธุรกิจ สมาคมเครือข่ายโกล.คอมแพ็กในประเทศต่างๆ ผู้เชี่ยวชาญ ภาคประชาสังคม ภาครัฐ และพันธมิตรของสหประชาชาติ เพื่อช่วยกันแก้ปัญหาที่มีความซับซ้อนและมีความเชื่อมโยงถึงกัน และสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งนี้ เครือเจริญโภคภัณฑ์มีการนำเสนอรายงานความคืบหน้า หรือ Communication on Progress (CoP) และข้อมูลที่เกี่ยวข้องบนเว็บไซต์ UN Global Compact https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/participants/2022-Charoen-Pokphand-Group-Co-Ltd-C-P-Group-

ต้องบอกว่านับตั้งแต่ที่เครือเจริญโภคภัณฑ์ เข้าร่วมเป็นองค์กรผู้ขับเคลื่อน UN Global Compact ตั้งแต่ปี 2559 ....ถือว่าเป็นตัวอย่างที่สำหรับภาคธุรกิจของไทย ที่นำแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ไปใช้ปฏิบัติจริงในภาคธุรกิจ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงความรับผิดชอบในฐานะภาคธุรกิจเอกชน ในการพัฒนาโลกให้ดียิ่งขึ้น

พงษ์พันธุ์