ThaiEarnTalk.com

ลงประกาศ => ค้าขายสินค้าและบริการ => ข้อความที่เริ่มโดย: Chanapot ที่ 18 กันยายน 2564, 09:23:18

หัวข้อ: เช็คเงื่อนไขลงทะเบียน 'เราเที่ยวด้วยกันเฟส3'
เริ่มหัวข้อโดย: Chanapot ที่ 18 กันยายน 2564, 09:23:18
เช็คเงื่อนไขลงทะเบียน 'เราเที่ยวด้วยกันเฟส3'
(https://i.ibb.co/2h9BVqv/b9m-VTS6-LO8r-U8-DTVs5f-L.webp)
อัปเดตความคืบหน้าโครงการ เราเที่ยวด้วยกัน เฟส3 - ทัวร์เที่ยวไทย โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเตรียมเสนอ ครม. เห็นชอบโครงการในวันที่ 21 กันยายน 2564 นี้ และคาดว่าจะสามารถเปิดให้ลงทะเบียนได้ในวันที่ 24 กันยายน 2564  โดยล่าสุดในเว็บไซต์ เราเที่ยวด้วยกัน.com โพสต์ เตรียมพบกับโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟสใหม่เร็ว ๆ นี้ 
สำหรับสิทธิโครงการเราเที่ยวด้วยกันล่าสุดพบว่า จำนวนสิทธิที่พักเหลือ 5,000,000 สิทธิ จำนวนสิทธิตั๋วเครื่องบินเหลือ 2,000,000 สิทธิ 

เงื่อนไขการลงทะเบียนสำหรับประชาชน

มีบัตรประจำตัวประชาชนและเป็นบุคคลสัญชาติไทย
อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน
ประชาชนจะได้รับสิทธิเมื่อลงทะเบียนสำเร็จ และใช้จ่ายในโรงแรม ร้านอาหาร หรือสถานที่ท่องเที่ยว ได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ยกเว้น จังหวัดตามทะเบียนบ้านของผู้ใช้สิทธิ

ประชาชนที่เคย ลงทะเบียนโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 1 และ 2 แล้ว ไม่ต้องลงทะเบียนรับสิทธิใหม่ สามารถใช้สิทธิที่คงเหลือต่อได้ 


โดยสิทธิที่จะได้รับนั้นแบ่งเป็น 2 สิทธิ คือ

รับสิทธิส่วนลดค่าห้องพัก
รับสิทธิส่วนลดค่าอาหารและสถานที่ท่องเที่ยว
จองห้องพักได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ยกเว้นจังหวัดตามทะเบียนบ้านของผู้ใช้สิทธิ
1 เบอร์โทรศัพท์ ต่อ 1 เลขบัตรประจำตัวประชาชนเท่านั้น
หมายเหตุ เบอร์ลงทะเบียนที่ใช้รับสิทธิ ต้องเป็นเบอร์เดียวกับที่ลงทะเบียนแอปฯ เป๋าตัง

รับสิทธิตั๋วเครื่องบิน 
รัฐบาลคืนเงินค่าตั๋วเครื่องบิน 40% ของมูลค่าตั๋วเครื่องบินไม่เกิน 2,000 บาทต่อ 1 ผู้โดยสาร เข้า G-Wallet โดยห้องพัก 1 ห้อง ได้สิทธิ 2 ผู้โดยสาร
สิทธิเพิ่มเติมรับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินเท่ากับ 40% ของราคาตั๋วเครื่องบิน แต่ไม่เกิน 3,000 บาท ต่อผู้โดยสาร เมื่อเดินทางท่องเที่ยวไปยัง ภูเก็ต พังงา กระบี่ สุราษฎร์ธานี สงขลา เชียงใหม่ และเชียงราย สำหรับผู้ที่ออกตั๋วเครื่องบิน และเดินทางตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป
จะต้อง Check out จากห้องพักแล้ว จึงจะสามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินได้
ผู้ลงทะเบียนขอรับสิทธิสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินจะต้องเป็นผู้จองห้องพักในโครงการเราเที่ยวด้วยกัน และเป็นผู้จองและร่วมโดยสารในเที่ยวบินดังกล่าวเท่านั้น


1. อารยธรรมบ้านเชียง ประกอบด้วย จังหวัดอุดรธานี และ จังหวัดหนองบัวลำภู
2. อารยธรรมทวารวดี ประกอบด้วย จังหวัดนครปฐม จังหวัดราชบุรี (https://www.ratchaburinews.com) จังหวัดสุพรรณบุรี (https://www.suphantoday.com) จังหวัดเพชรบูรณ์ (https://www.phetchabunpost.com) จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดนครนายก จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดยโสธร (https://www.yasotoday.com) และจังหวัดมหาสารคาม
3. อารยธรรมศรีโคตรบูรณ-ล้านช้าง ประกอบด้วย จังหวัดขอนแก่น จังหวัดนครพนม จังหวัดร้อยเอ็ด (https://www.roietnews.com) จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดสกลนคร (https://www.sakonnews.com) จังหวัดเลย จังหวัดหนองคาย (https://www.nongkhaitoday.com) จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดอำนาจเจริญ และ จังหวัดบึงกาฬ
4. อารยธรรมลพบุรี ประกอบด้วย จังหวัดลพบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดเพชรบุรี (https://www.muangpetchnews.com) จังหวัดปราจีนบุรี (https://www.prachinnews.com) จังหวัดสระแก้ว (https://www.sakaeonews.com) จังหวัดนครราชสีม จังหวัดสุรินรินทร์ (https://www.surintoday.com) จังหวัดบุรีรัมย์ และ จังหวัดศรีสะเกษ (https://www.sisaketpost.com)
5. อารยธรรมศรีวิชัย ประกอบด้วย จังหวัดสุราษฎร์ธานี  (https://www.suratpost.com)จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดภูเก็ต (https://www.phuketthainews.com) จังหวัดชุมพร จังหวัดตรัง (https://www.trangpost.com) จังหวัดพังงา (https://www.phangnganews.com) จังหวัดกระบี่ จังหวัดระนอง จังหวัดสตูล (https://www.satunpost.com) จังหวัดพัทลุง (https://www.muanglungnews.com) จังหวัดสงขลา (https://www.songkhlanews.com) จังหวัดยะลา (https://www.yalatoday.com) จังหวัดปัตตานี (https://www.pattaninews.com) และจังหวัดนราธิวาส (https://www.narathiwatnews.com)
6. อารยธรรมล้านนา ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน จังหวัดลำปาง จังหวัดแพร่ (https://www.phraenews.com) จังหวัดน่าน (https://www.nanpress.com) จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา (https://www.phayaotoday.com) และ จังหวัดตาก (https://www.takthainews.com)
7. อารยธรรมสุโขทัย ประกอบด้วย จังหวัดสุโขทัย จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดพิษณุโลก (https://www.pidloknews.com) จังหวัดอุตรดิตถ์ (https://www.uttaradittoday.com) จังหวัดพิจิตร (https://www.phichitnews.com) และ จังหวัดอุทัยธานี (https://www.uthaitoday.com)
8. อารยธรรมอยุธยา ประกอบด้วย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (https://www.yudyanews.com) จังหวัดชัยนาท จังหวัดสิงห์บุรี (https://www.singburinews.com) จังหวัดสระบุรี (https://www.saraburitoday.com) จังหวัดอ่างทอง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดสมุทรสงคราม (https://www.samutsongkhramnews.com) และ จังหวัดสมุทรสาคร (https://www.samutsakhonnews.com)
9. อารยธรรมธนบุรี - รัตนโกสินทร์ ประกอบด้วย จังหวัดสมุทรปราการ (https://www.samutprakantoday.com) จังหวัดนทบุรี จังหวัดปทุมธานี (https://www.pathumthanipost.com) จังหวัดชลบุรี และจังหวัดอ่างทอง